загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

23.4 ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

загрузка...

Процес ухвалення рішення - процес вибору оптимального (задовільного) рішення серед альтернативних варіантів.

Система підтримки прийняття рішень - з'єднання комплексу програмних засобів, імітаційних, статистичних та аналітичних моделей процесів і робіт за проектом для підготовки рішень щодо його реалізації [6].

Метою інформаційної системи підтримки прийняття рішень є організація і управління прийняттям рішень при розробці та реалізації проектів на основі сучасних технологій обробки інформації. Основними функціями цих систем є [5]:?

Збір, передача і зберігання даних;?

Змістовна обробка даних у процесі вирішення функціональних завдань управління проектами;?

Подання інформації у формі, зручній для прийняття рішень;?

Доведення прийнятих рішень до виконавців.

Інтегрована інформаційна система управління проектами:?

Об'єднує дані з різних підрозділів і організацій, що належать до конкретного проекту;?

Забезпечує зберігання, збір та аналіз управлінської інформації щодо ступеня досягнення цілей проекту;?

Створюється для кожного проекту і є тимчасовою, так як проект являє собою одноразове підприємство;?

Повинна забезпечувати алгоритми дозволу конфліктуючих вимог, що виникають по ходу забезпечення проекту;?

Повинна забезпечувати підтримку ділових взаємин між виконавцями, тимчасово об'єднаними в команду;?

Є динамічною системою, яка змінюється в залежності від стадії проекту;?

Є відкритою системою, так як проект не є повністю незалежним від бізнес-оточення і поточної діяльності підприємства.

Структуру інтегрованої інформаційної системи підтримки прийняття

рішень багато в чому визначає структура прийнятих в рамках проекту та організації процесів управління. Як наслідок, вона може бути структурована по:?

Етапам проектного циклу;?

Функціям;?

Рівнями управління.

На малюнку 23.4.1 показаний узагальнений життєвий цикл проекту та управлінські функції, пов'язані з різними стадіями проекту. Для підтримки різних управлінських функцій використовується різний інформаційне і програмне забезпечення.

Для опису й аналізу проекту на передінвестиційній стадії застосовується спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ) фінансового аналізу ПР °! ~ * Тов, яке дозволяє виконати оцінки основних показників проекту в цілий і обгрунтувати ефективність капіталовкладень.

Для детального планування н контролю графіка виконання робіт, отсле живания ресурсів і витрат проекту необхідно використовувати ПЗ для управ проектами.

На стадії виконання проекту необхідно забезпечити збір фактичних дай них про стан робіт, оптимально представити їх для аналізу, забезпечити оо інформацією та взаємодію між учасниками проекту.

Для вИП0Л? 1уп-цих функцій застосовується ПЗ для управління проектами, ПО підтримки гру повий роботи, документообігу та формування звітів. ^

Основними функціональними елементами інтегрованої інформації системи підтримки прийняття рішень на стадії виконання проекту являють?

Модуль календарно-мережного планування та контролю робіт проекту;?

Модуль ведення бухгалтерії проекту;?

Модуль фінансового контролю та прогнозування.

Найважливішим компонентом інтегрованих інформаційних систем піддамся ^ ки прийняття рішень є системи управління базами даних (СУ ^ основними функціями є підтримка цілісності, захищеності, ар ції і синхронізації даних в умовах багатокористувацької роботи. Передінвестиційної аваліе проекті

Обгрунтування цілей проекту Оцінка економічної ефективності проекту в цілому

ПО фінансового аналізу проектів і стратегічного планування Планування

проекту

ПО для

управління

проектами

Спеціалізоване ПО

ПО ведення бухгалтерії проекту та вартісного аналізу

Детальне планування комплексу робіт і ресурсів Аналіз термінів виконання проекту в цілому та окремих його стадій

Ресурсне планування, анвліе та оптимізація графіка розподілу ресурсів проекту

Аналіз витрат, потреб проекту у фінансових коштах, вартісне планування Виконання

проекту

Контроль за ходом реалізації проекту Аналіз стану проекту Оперативне управління проектом

Перепланування проекту Звітність та документування ходу робіт

Завершення

проекту

Звітність і документування результатів проекту ПЗ для управління проектами ПО підтримки групової роботи ПЗ формування звітів Системи документообігу та ведення архівів Рис. 23.4.1. Типи програмного забезпечення для різних циклів проекту

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =