Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

2.3.4. Фактори, що впливають на розвиток виробничих потужностей

загрузка...

Виробнича потужність - характеристика комплексна, обумовлена ??не тільки при прийнятті управлінських рішень. До найбільш важливих факторів розвитку виробничих потужностей относят44: 1.

Машини та устаткування. 2.

Продукцію або послуги. 3.

Процеси. 4.

Людський фактор. 5.

Зовнішні фактори. 1)

Машини та обладнання, які використовуються в процесі виробництва продукції або надання послуг, є організаціоннотехніческім фактором. Не тільки характеристики самого обладнання, які враховують при розрахунку виробничих потужностей, а й порядок його розміщення та використання впливають на використання потужності організації.

Розміщення обладнання тягне за собою певні витрати на транспортування вхідного ресурсу і результату виробництва, визначає доступність трудових ресурсів, джерела енергії, можливості для розширення бізнесу. Ефективність виробничого процесу багато в чому залежить від освітленості, температури, якості вентиляції, зручності розташування робочих місць і пр. 2)

Продукція чи послуги багато в чому визначають використання виробничих потужностей організації. При вузькому спектрі однорідних, стандартизованих виробів і наданні невеликого числа стандартних послуг є можливість більш повного використання потужності, ніж при випуску різноманітної продукції чи наданні різноманітних послуг.

Докладно це питання розглянуто в розділі, присвяченому типам виробництва (див. п. 3.2.3). 3)

Очевидно, що процеси виробництва продукції або надання послуг визначають необхідні виробничі потужності і показники їх використання. Реалізація процесів пов'язана з необхідністю створення і підтримки запасів вхідних ресурсів, організацією поставок, контролю якості вхідного ресурсу і самих процесів, що впливає на ефективну потужність виробництва. 4)

Людський фактор проявляється в одному з складових елементів процесу виробництва або надання послуг - у робочій силі. Система мотивації персоналу впливає на якість виконання виробничого процесу та ефективне використання виробничих потужностей. 5)

Зовнішні фактори, такі як норми тривалості робочого дня і робочого тижня, санітарні та екологічні норми, можуть обмежувати можливості використання та розширення виробничої потужності як підрозділи, так і організації в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =