Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с., - Перейти до змісту підручника

23.3. Виробництво в арбітражному суді першої інстанції

загрузка...

Для порушення арбітражного провадження так само, як і для порушення цивільного процесу, необхідно пред'явлення вимоги зацікавленою особою і прийняття судом заяви до свого провадження.

Позовна заява - це документ, в якому викладаються вимоги позивача і інші відомості, що мають значення для порушення провадження у справі. Позовна заява, підписана позивачем або його представником, подається до арбітражного суду в письмовій формі.

У позовній заяві мають бути зазначені: - найменування арбітражного суду, до якого подається позовна заява;

- найменування позивача, його місце знаходження; якщо позивачем є громадянин, його місце проживання, дата і місце його народження, місце його роботи або дата та місце його державної реєстрації як індивідуального підприємця;

- найменування відповідача, його місце знаходження або місце проживання;

- вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них;

- обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, і підтверджують ці обставини докази;

- ціна позову, якщо позов підлягає оцінці; - розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми; - відомості про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором ;

- відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;

- перелік доданих документів. До позовної заяви додаються: - повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують напрям іншим особам, бере участі у справі, копій позовної заяви та доданих до неї документів, які у інших осіб, що у справі, відсутні;

- документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або хо-

366

датайство про надання відстрочки, розстрочки, про зменшення розміру державного мита;

- документи, що підтверджують обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця; - довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви;

- копії ухвали арбітражного суду про забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;

- документи, підтверджують дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;

- проект договору, якщо заявлено вимогу про примушення укласти договір.

Питання про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду.

Якщо арбітражний суд встановить при розгляді питання про прийняття позовної заяви до провадження, що воно подано з порушенням вимог, встановлених ст. 125, 126 АПК, суд виносить ухвалу про залишення заяви без руху. У визначенні він вказує підстави для залишення позовної заяви без руху і строк, протягом якого позивач повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення позовної заяви без руху.

У випадку, якщо обставини, що послужили підставою для залишення позовної заяви без руху, будуть усунені у строк, встановлений у визначенні арбітражного суду, заява вважається поданою в день його первісного надходження до суду і приймається до виробництва арбітражного суду. У разі, якщо такі обставини не будуть усунені у строк, встановлений у визначенні, арбітражний суд повертає позовну заяву і додані до нього документи.

Повернення арбітражним судом позовної заяви відбувається також, якщо при розгляді питання про прийняття заяви суд встановить, що:

- справа непідсудна даному арбітражному суду; - в одній позовній заяві сполучено декілька вимог до одного чи кількох відповідачів, якщо ці вимоги не пов'язані між собою;

- до винесення ухвали про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду від позивача надійшло клопотання про повернення заяви;

367

- не усунуті обставини, що послужили підставами для залишення позовної заяви без руху, в строк, встановлений в ухвалі суду.

Арбітражний суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо після її прийняття до виробництва встановить, що:

- у виробництві арбітражного суду, суду загальної юрисдикції, третейського суду є справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав;

- позивачем не дотримано претензійний чи іншій досудовий порядок врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом або договором;

- при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право;

- заявлено вимогу, яка відповідно до федеральним законом має бути розглянута в справі про банкрутство;

- є угода сторін про розгляд даного спору третейським судом, якщо будь-яка зі сторін не пізніше дня подання своєї першої заяви щодо суті спору в арбітражному суді першої інстанції заявить по цій підставі заперечення щодо розгляду справи в арбітражному суді, за винятком випадків, якщо арбітражний суд встановить, що ця угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконано;

- сторони уклали угоду про передачу спору на вирішення третейського суду під час судового розгляду до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, якщо будь-яка зі сторін заявить по цій підставі заперечення щодо розгляду справи в арбітражному суді, за винятком випадків, якщо арбітражний суд встановить, що ця угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконано;

- позовна заява не підписана або підписана особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано.

При залишення позовної заяви без розгляду провадження у справі закінчується винесенням ухвали. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для залишення позовної заяви без розгляду, а також вирішує питання про повернення державного мита з федерального бюджету.

Після прийняття заяви до провадження арбітражного суду першої інстанції виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду і вказує дії, які належить вчинити особам, бере участі у справі, і строки їх вчинення.

368

Підготовка справи до судового розгляду проводиться суддею одноосібно по кожній справі, що знаходиться у виробництві арбітражного суду першої інстанції, з метою забезпечення його правильного та своєчасного розгляду.

Завданнями підготовки справи до судового розгляду є: - визначення характеру спірного правовідносини і підлягає застосуванню законодавства, обставин, що мають значення для правильного розгляду справи;

- вирішення питання про склад осіб, що у справі, та інших учасників арбітражного процесу;

- надання сприяння особам, бере участі у справі, у поданні необхідних доказів;

- примирення сторін. Підготовка справи до судового розгляду повинна бути за

вершена в термін, що не перевищує двох місяців з дня надходження заяви до арбітражного суду, проведенням попереднього судового засідання, якщо інше не встановлено законом.

При підготовці справи до судового розгляду суддя: - викликає сторони та (або) їх представників і проводить з ними співбесіду з метою з'ясування обставин, що стосуються істоти заявлених вимог і заперечень; пропонує розкрити докази, що їх підтверджують, і представити при необхідності додаткові докази у визначений термін; роз'яснює сторонам їх права і обов'язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій у встановлений термін; визначає за погодженням із сторонами терміни подання необхідних доказів та проведення попереднього судового засідання;

- роз'яснює сторонам їх права на розгляд справи за участю арбітражних засідателів, передати спір на вирішення третейського суду, звернутися за сприянням до посередника з метою врегулювання спору і наслідки вчинення таких дій, вживає заходів для укладення сторонами мирової угоди, сприяє примиренню сторін;

- сприяє сторонам в одержанні необхідних доказів, витребує за клопотанням сторін, а у випадках, передбачених АПК, за своєю ініціативою необхідні докази, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача , необхідності огляду на місці письмових і речових доказів, а також приймає інші заходи для представлення сторонами доказів;

369

- за клопотанням сторін вирішує питання про забезпечення позову, про надання зустрічного забезпечення, а також про забезпечення доказів, направляє судові доручення;

- розглядає питання про вступ у справу інших осіб, заміні неналежного відповідача, з'єднанні і роз'єднання кількох вимог, прийнятті зустрічного позову, можливості проведення виїзного судового засідання;

- вчиняє інші спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи дії.

Визнавши справу підготовленим, суддя виносить ухвалу про призначення справи до судового розгляду. Справа повинна бути розглянута арбітражним судом першої інстанції і рішення прийнято в термін, що не перевищує місяця з дня винесення ухвали суду про призначення справи до судового розгляду.

Розгляд справи здійснюється в судовому засіданні арбітражного суду з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання.

Суддя, а при колегіальному розгляді справи - головуючий у судовому засіданні:

- відкриває судове засідання і оголошує, яка справа підлягає розгляду;

- перевіряє явку у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників та інших учасників арбітражного процесу, встановлює їх особу та перевіряє повноваження; встановлює, сповіщені належним чином особи, що не з'явилися в судове засідання, і які є відомості про причини їх неявки;

- з'ясовує питання про можливість слухання справи; - оголошує склад арбітражного суду, повідомляє, хто веде протокол судового засідання, хто бере участь в якості експерта, перекладача, і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи;

- роз'яснює особам, які беруть участь у справі, та іншим учасникам арбітражного процесу їх процесуальні права і обов'язки;

- видаляє з зали судового засідання з'явилися свідків до початку їх допиту;

- попереджає перекладача про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад, експерта - за дачу завідомо неправдивого висновку, свідків (безпосередньо перед їх допитом) - за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від дачі показань ;

- визначає з урахуванням думок осіб, що у справі, послідовність проведення процесуальних дій;

370

- з'ясовує, чи підтримує позивач позов, чи визнає позов відповідач, чи не хочуть боку закінчити справу мировою угодою, про що робляться відповідні записи в протоколі судового засідання;

- керує судовим засіданням, забезпечує умови для всебічного і повного дослідження доказів і обставин справи, забезпечує розгляд заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі;

 - вживає заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку. 

 У ході кожного судового засідання арбітражного суду першої інстанції, а також при здійсненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням ведеться протокол. У протоколі про вчинення окремої процесуальної дії зазначаються також відомості, одержані внаслідок вчинення цього процесуальної дії. 

 Протокол веде суддя, який розглядає справу, або секретар судового засідання або помічник судді. Протокол складається у письмовій формі. Він може бути написаний від руки, або надрукований на машинці, або складений з використанням комп'ютера.

 Протокол підписується головуючим у судовому засіданні та секретарем судового засідання або помічником судді, який вів протокол судового засідання, не пізніше наступного дня після дня закінчення судового засідання, а протокол про вчинення окремої процесуальної дії - безпосередньо після вчинення окремої процесуальної дії. 

 Особи, що у справі, мають право знайомитися з протоколами судового засідання та окремих процесуальних дій і представляти зауваження щодо повноти та правильності їх складання у триденний термін після підписання відповідного протоколу. До зауважень можуть бути прикладені матеріальні носії проведеної особою, бере участі у справі, аудіо-та (або) відеозаписи судового засідання. 

 Зауваження на протокол, представлені до арбітражного суду після закінчення триденного терміну, судом не розглядаються і повертаються особі, яка подала ці зауваження. 

 При розгляді справи арбітражний суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази, заслухати пояснення осіб, що у справі, показання свідків, висновки експертів, а також оголосити такі пояснення, показання, висновки, представлені в письмовій формі. 

 Відтворення аудіо-і відеозаписів проводиться арбітражним судом в залі судового засідання або в іншому спеціально обо- 

 371 

 нувати для цієї мети приміщенні. Факт відтворення аудіо-і відеозаписів відображається у протоколі судового засідання. При дослідженні доказів арбітражний суд оголошує угоди осіб, що у справі, про досягнуті домовленості за обставинами справи. 

 Особа, яка бере участь у справі, має право дати арбітражному суду пояснень про представлені їм доказах і доказах, витребуваних судом за її клопотанням, а також задати питання викликаним у судове засідання експертам і свідкам. При цьому першим задає питання особа, за клопотанням якої були викликані експерти і свідки. 

 Після завершення дослідження всіх доказів головуючий у судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів. 

 Судові дебати складаються з усних виступів осіб, що у справі, та їх представників. У цих виступах вони обгрунтовують свою позицію у справі. 

 У судових дебатах першими виступають позивач і (або) його представник, потім третя особа, заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідач і (або) його представник. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає після позивача або після відповідача, на боці якого воно бере участь у справі. Прокурор, представник державного органу, органу місцевого самоврядування та іншого органу, звернулися в арбітражний суд відповідно до ст. 52, 53 АПК, виступають у судових дебатах першими. 

 Учасники дебатів не має права посилатися на обставини, які судом не з'ясовувати, і на докази, що не досліджувалися в судовому засіданні або визнані судом неприпустимими. 

 Після виступу всіх учасників судових дебатів кожен з них має право виступити з репліками. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві та (або) його представнику. 

 У разі, якщо арбітражний суд під час або після судових дебатів визнає за необхідне з'ясувати додаткові обставини або дослідити нові докази, суд відновлює дослідження доказів, на що вказує в протоколі судового засідання. Після закінчення додаткового дослідження доказів судові дебати відбуваються в загальному порядку, встановленому АПК. 

 372 

 Після дослідження доказів у справі і судових дебатів головуючий у судовому засіданні оголошує розгляд справи по суті закінченим, і арбітражний суд видаляється для прийняття рішення, про що оголошується присутнім у залі судового засідання. 

 При вирішенні спору по суті арбітражний суд першої інстанції приймає рішення. Рішення приймається ім'ям Росії. Арбітражний суд може прийняти окреме рішення по кожному з вимог, об'єднаних в одній справі. 

 Рішення приймається суддями, які беруть участь у судовому засіданні, в умовах, що забезпечують таємницю наради суддів. У приміщенні, в якому арбітражний суд проводить нараду і приймає судовий акт, можуть знаходитися тільки особи, що входять до складу суду, що розглядає справу. Забороняється доступ в це приміщення інших осіб, а також інші способи спілкування з особами, що входять до складу суду. 

 Судді арбітражного суду не має права повідомляти кому б то не було відомості про зміст обговорення при прийнятті судового акта, про позицію окремих суддів, які входили до складу суду, і іншим способом розкривати таємницю наради суддів. 

 При прийнятті рішення арбітражний суд: - оцінює докази і доводи, наведені особами, що у справі, в обгрунтування своїх вимог і заперечень; 

 - визначає, які обставини, що мають значення для справи, встановлені і які обставини не встановлені, які закони й інші нормативні правові акти слід застосувати по даній справі; 

 - встановлює права та обов'язки осіб, що у справі; - вирішує, чи підлягає позов задоволенню. При прийнятті рішення арбітражний суд вирішує питання про зі 

 зберіганні дії заходів щодо забезпечення позову або про скасування його забезпечення або про забезпечення виконання рішення. При необхідності він встановлює порядок і термін виконання рішення, визначає подальшу долю речових доказів, розподіляє судові витрати, а також вирішує інші питання, що виникли в ході судового розгляду. 

 Рішення арбітражного суду викладається у вигляді окремого документа і має бути написано від руки або виконано за допомогою технічних засобів. У рішенні повинні бути зазначені мотиви його прийняття, і воно повинно бути викладено мовою, зрозумілою для осіб, що у справі, та інших осіб. 

 Рішення підписується суддею, а в разі колегіального розгляду справи - всіма суддями, які брали участь у прийнятті ре- 

 373 

 шення, в тому числі суддею, який має окрему думку. Виправлення в рішенні повинні бути обумовлені та засвідчені підписами всіх суддів у нарадчій кімнаті до оголошення рішення. 

 Рішення арбітражного суду повинно складатися з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. 

 Вступна частина рішення повинна містити: - найменування арбітражного суду, який прийняв рішення; - склад суду, прізвище особи, яке вело протокол судового засідання; 

 - номер справи, дату і місце прийняття рішення; - предмет спору; - найменування осіб, що у справі, прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень. 

 Описова частина рішення повинна містити стислий виклад заявлених вимог і заперечень, пояснень, заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі. 

 У мотивувальній частині рішення мають бути зазначені: - фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом; 

 - докази, на яких грунтуються висновки суду про обставини справи та доводи на користь прийнятого рішення; мотиви, з яких суд відкинув ті чи інші докази, прийняв чи відхилив наведені в обгрунтування своїх вимог і заперечень доводи осіб, які беруть участь у справі; 

 - закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті рішення, і мотиви, з яких суд не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що у справі. 

 У мотивувальній частині рішення повинні міститися також обгрунтування прийнятих судом рішень і обгрунтування з інших питань, зазначених у ч. 5 ст. 170 АПК. 

 У разі визнання позову відповідачем у мотивувальній частині рішення може бути зазначено тільки на визнання позову відповідачем і прийняття його судом. 

 У мотивувальній частині рішення можуть міститися посилання на постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ з питань судової практики. 

 Резолютивна частина рішення повинна містити висновки про задоволення чи відмову в задоволенні повністю або в частині кожного із заявлених вимог, вказівку на розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення. 

 374 

 При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається грошова сума, що підлягає стягненню в результаті заліку. 

 Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або прийняв заходи щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній частині рішення. 

 Рішення арбітражного суду оголошується головуючим у тому судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, після прийняття рішення арбітражного суду. 

 У судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, може бути оголошена тільки резолютивна частина прийнятого рішення. У цьому випадку арбітражний суд оголошує, коли буде виготовлено рішення в повному обсязі, і роз'яснює порядок доведення його до відома осіб, що у справі. Виготовлення рішення в повному обсязі може бути відкладено на строк, що не перевищує п'яти днів. Дата виготовлення рішення в повному обсязі вважається датою прийняття рішення. 

 Оголошена резолютивна частина рішення повинна бути підписана всіма суддями, які брали участь у розгляді справи та прийнятті рішення, і долучена до справи. Головуючий у судовому засіданні після оголошення рішення роз'яснює порядок його оскарження. 

 Рішення арбітражного суду першої інстанції, крім випадків, передбачених законом, набирає законної сили після закінчення місячного терміну з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано і не змінено, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражного суду апеляційної інстанції. Виняток становлять рішення Вищого Арбітражного Суду РФ і рішення по справах про оскарження нормативних правових актів, які набирають законної сили негайно після їх прийняття. 

 Рішення арбітражного суду, яке не набрало законної сили, може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції. Рішення арбітражного суду, яке набрало законної сили, за винятком рішення Вищого Арбітражного Суду РФ, може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції. 

 Рішення арбітражного суду приводиться у виконання після набрання ним законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому законодавством, що регулює питання виконавчого провадження. 

 Рішення арбітражного суду у справах про оскарження ненормативних актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, а також рішення у справах про оскарження рішень і дій (бездіяльності) цих органів підлягають негайному виконанню. 

 375 

 Арбітражний суд за заявою позивача має право звернути рішення до негайного виконання, якщо внаслідок особливих обставин уповільнення його виконання може призвести до значної шкоди для стягувача або зробити виконання неможливим. Негайне виконання рішення допускається при наданні стягувачем забезпечення повороту виконання на випадок відміни рішення суду (зустрічного забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок арбітражного суду грошових коштів у розмірі присудженої суми або надання банківської гарантії, поручительства або іншого фінансового забезпечення на ту ж суму. 

 Питання про звернення рішення до негайного виконання розглядається в судовому засіданні. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для вирішення питання про негайне виконання рішення арбітражного суду. 

 За результатами розгляду питання про звернення рішення до негайного виконання арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =