загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

2.3.3. Показники виробничої потужності організації

загрузка...

Виробничу потужність оцінюють кількома показниками. Розрізняють вхідну, вихідну, середньорічну виробничу потужність, проектну та планову виробничу потужність, а також ефективний виробничий мощность43.

Вхідна виробнича потужність - оцінка потужності на початок року.

Вихідна виробнича потужність - оцінка потужності на кінець року.

Показники вхідний і вихідний виробничої потужності можуть бути пов'язані і з типовою моделлю бізнес-процесу. У цьому випадку вхідний потужністю називають потужність, оцінювану за обсягом перероблюваної ресурсу, а вихідною потужністю - потужність, визначену за обсягом випущеної продукції або наданої послуги.

Середньорічна виробнича потужність визначається з урахуванням строків введення і вибуття потужностей протягом року і є основою для формування виробничої програми підприємства.

Проектна потужність - максимальний обсяг випуску продукції, надання послуг, переробки ресурсу на вході, якого в принципі можна добитися.

Ефективна потужність - максимально можливий обсяг випуску з урахуванням видів продукції, робочих графіків, експлуатації обладнання, факторів якості і т.д.

Реальний або дійсний обсяг випуску продукції або надання послуг не може перевищувати ефективну потужність.

Часто він буває нижче ефективної потужності через простій обладнання внаслідок поломок, дефіциту вхідних ресурсів, шлюбу та ін

Ефективна потужність зазвичай буває нижче проектної через зміни в структурі випуску, планового ремонту обладнання, регламентованих перерв і пр.

Важливим показником, що характеризує виробничу потужність, є коефіцієнт використання виробничих потужностей, рівний відношенню використовуваної виробничої потужності до її плановому (проектному) обсягом.

Коефіцієнт ефективності виробничої потужності розраховують як відношення планового (або фактичного) обсягу випуску продукції до величини середньорічної виробничої потужності. У деяких випадках в знаменнику цього показника можна використовувати оцінку ефективної виробничої потужності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =