Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

23.2 УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ

загрузка...
Управління комунікаціями забезпечує підтримку системи зв'язку (взаємодій) між учасниками проекту, передачу управлінської та звітної інформації, спрямованої на забезпечення досягнення цілей проекту. Кожен учасник проекту повинен бути підготовлений до взаємодії в рамках проекту відповідно до його функціональними обов'язками. Функція управління інформаційними зв'язками включає в себе наступні процеси [2, 4, 7]:?

Планування системи комунікацій - визначення інформаційних потреб учасників проекту (склад інформації, терміни і способи доставки);?

Збір і розподіл інформації - процеси регулярного збору та своєчасної доставки необхідної інформації учасникам проекту;?

Звітність про хід виконання проекту - обробка фактичних результатів стану робіт проекту, співвідношення з плановими і аналіз тенденцій, прогнозування;?

Документування ходу робіт - збір, обробка та організація зберігання документації по проекту.

Планування системи комунікацій

План комунікацій є складовою частиною плану проекту. Він включає в себе:?

План збору інформації, в якому визначаються джерела інформації та методи її одержання;?

План розподілу інформації, в якому визначаються споживачі інфор * мації і способи її доставки;?

Детальний опис кожного документа, який повинен бути отриманий або переданий, включаючи формат, зміст, рівень детальності і використовувані про ределения;?

План введення в дію тих чи інших видів комунікацій;?

Методи оновлення і вдосконалення плану комунікацій. , План комунікацій формалізується і деталізується в залежності від потр

ностей проекту.

Збір і розподіл інформації

В рамках проекту існує потреба у здійсненні різних видів комунікацій: і?

Внутрішні (всередині команди проекту) і зовнішні (з керівництвом компан замовником, зовнішніми організаціями і т.

д.); ф. ?

Формальні (звіти, запити, наради) і неформальні (нагадували, судження);?

Письмові та усні;?

Вертикальні і горизонтальні. ^ Н0. Системи збору і розподілу інформації повинні забезпечувати п0 ^> аВТ0.

Сти різних видів комунікацій. Для цих цілей можуть використовуватися

матизировать і неавтоматизовані методи збору, обробки і передачі інформації.

Неавтоматизованих методи включають збір і передачу даних на паперових носіях, проведення нарад.

Автоматизовані методи передбачають використання комп'ютерних технологій та сучасних засобів зв'язку для підвищення ефективності взаємодії: електронна пошта, системи документообігу та архівування даних.

Звітність про хід виконання проекту

Процеси збору та обробки даних про фактичні результати і відображення інформації про стан робіт у звітах забезпечують основу для координації робіт, оперативного планування і управління. Звітність про хід виконання включає:?

Інформацію про поточний стан проекту в цілому та в розрізі окремих показників;?

Інформацію про відхилення від базових планів;?

Прогнозування майбутнього стану проекту.

Документування ходу робіт

Основні проміжні результати ходу робіт повинні бути формально задокументовані.

Документування результатів ходу робіт включає в себе:?

Збір і верифікацію остаточних даних;?

Аналіз і висновки про ступінь досягнення результатів проекту та ефективності

виконаних робіт;?

Архівування результатів з метою подальшого використання.

Комп'ютерні системи ведення електронних архівів дозволяють автоматизувати процеси зберігання та індексації текстових і графічних документів, значно полегшити доступ до архівної інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =