загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Д.В.Соловьева. РІЧНИЙ ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙ НА спрощеною системою ОПОДАТКУВАННЯ, 2011 - перейти до змісту підручника

2.3.2. Порядок заповнення декларації

загрузка...

Порядок заповнення податкової декларації з податку,

сплачується у зв'язку із застосуванням

спрощеної системи оподаткування

Податкова декларація з податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування (далі - декларація), заповнюється платниками податків, які застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до гл. 26.2 НК РФ.

Декларація подається за підсумками податкового періоду організаціями до податкових органів за місцем свого знаходження не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом; індивідуальними підприємцями - до податкових органів за місцем свого проживання не пізніше 30 квітня року , наступного за минулим податковим періодом.

Декларація складається з:

титульного листа;

розд. 1 "Сума податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, і мінімального податку, що підлягає сплаті до бюджету, за даними платника податків" (далі - розд. 1);

розд. 2 "Розрахунок податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, і мінімального податку" (далі - розд. 2).

Декларація подається до податкового органу за місцем обліку платника податків за встановленою формою на паперовому носії або за встановленими форматами в електронному вигляді разом з документами, які відповідно до Кодексу повинні додаватися до податкової декларації.

Днем подання декларації до податкового органу вважається:

- дата отримання в податковому органі при її поданні особисто або через представника;

- дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення при її відправлення поштою;

- дата відправки по телекомунікаційних каналах, зафіксована у підтвердженні спеціалізованого оператора зв'язку, при її передачі по телекомунікаційних каналах зв'язку.

Декларація заповнюється рукописним або машинописним способом, чорнилом чорного або синього кольору.

Можлива роздруківка декларації на принтері.

Не допускається виправлення помилок за допомогою коригувального чи іншого аналогічного засобу.

Не допускається скріплення аркушів декларації, що приводить до псування паперового носія.

Кожному показнику декларації у затвердженій формі відповідає одне поле, що складається з певної кількості комірок. У кожному полі вказується тільки один показник.

Виняток становлять показники, значеннями яких є дата і ставка податку (%). Показником "дата" в затвердженій формі відповідають три поля: день, місяць і рік, розділені знаком крапка (.). Показником "ставка податку (%)" - два поля, розділені знаком "крапка". Перше поле відповідає цілої частини десяткового дробу, друге - дробової частини десяткового дробу.

Сторінки декларації мають наскрізну нумерацію починаючи з титульного аркуша незалежно від наявності (відсутності) і кількості заповнюваних розділів. Порядковий номер сторінки проставляється у визначеному для нумерації поле.

Наприклад, показник "Номер сторінки" (показник "Стор."), Що має три осередки, записується таким чином: для першої сторінки - 001, для другої - 002.

У верхній частині кожної сторінки декларації зазначаються ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІПН) і код причини постановки на облік (далі - КПП) організації відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

Заповнення полів декларації значеннями текстових, числових, кодових показників здійснюється зліва направо починаючи з першої (лівої) осередки.

Показник "Код за Окатий", під який відводяться одинадцять осередків, відбивається починаючи з першої клітинки. Незаповнені осередку (праворуч від значення коду) заповнюються нулями. Наприклад, для коду Окатий 12445698 в полі "Код за Окатий" записується 11-значний код 12445698000.

Всі значення вартісних показників вказуються в повних рублях. Значення показників менше 50 коп. відкидаються, а 50 коп. і більше округлюються до повного рубля.

Заповнення текстових полів декларації здійснюється великими друкованими символами.

У разі відсутності даних для заповнення показника ставиться прочерк. При цьому прочерк являє собою пряму лінію, проведену посередині осередків по всій довжині показника або по правій частині показника при його неповному заповненні. Наприклад, при вказівці ІПН організації 5024002119 в зоні з 12 осередків показник заповнюється наступним чином: ІПН 5024002119 -.

При роздруківці на принтері декларації, заповненої машинним способом, допускається відсутність обрамлення осередків і прочерків для незаповнених осередків. Розташування та розміри зон значень показників не повинні змінюватися. Друк знаків повинна виконуватися шрифтом Courier New висотою 16 - 18 пунктів.

Порядок заповнення титульного листа

Титульний лист заповнюється платником податку, крім розділу "Заповнюється працівником податкового органу".

При заповненні цієї сторінки зазначаються:

1) для організації - ІПН та КПП, присвоєний податковим органом за місцем подання декларації.

При цьому ІПН та КПП за місцем знаходження організації вказуються згідно Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження на території Російської Федерації за формою N 12 -1-7, затвердженої Наказом МНС Росії від 27 листопада 1998 р. N ГБ-3-12/309 "Про затвердження Порядку та умов присвоєння, застосування, а також зміни ідентифікаційного номера платника податків та форм документів, що використовуються при обліку в податковому органі юридичних та фізичних осіб "(зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації 22 грудня 1998, реєстраційний номер 1664; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 1999, N 1;" Російська газета ", N 5 - 6, 14 січня 1999 р., N 11, 21 січня 1999 р.) (далі - Наказ МНС Росії від 27 листопада 1998 р. N ГБ-3-12/309), або згідно зі свідоцтвом про постановку на облік юридичної особи в податковому органі за місцем знаходження на території Російської Федерації за формою N 09-1-2, затвердженої Наказом МНС Росії від 3 березня 2004 р. N БГ-3-09/178 "Про затвердження Порядку та умов присвоєння, застосування, а також зміни ідентифікаційного номера платника податків та форм документів, що використовуються при постановці на облік, зняття з обліку юридичних та фізичних осіб "(зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації 24 березня 2004 р., реєстраційний номер 5685; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 2004, N 15;" Російська газета ", N 64, 30 Березень 2004) (далі - Наказ МНС Росії від 3 березня 2004 р. N БГ-3-09/178), або згідно зі свідоцтвом про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем знаходження на території Російської Федерації за формою N 1 -1-Облік, затвердженої Наказом ФНС Росії від 1 грудня 2006 р. N САЕ-3-09/826 @ "Про затвердження форм документів, що використовуються при постановці на облік та зняття з обліку російських організацій і фізичних осіб" (зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації 27 грудня 2006

, реєстраційний номер 8683; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 2007, N 6; "Російська газета", N 4, 12 січня 2007 р.) (далі - Наказ ФНС Росії від 1 грудня 2006 р. N САЕ-3-09/826 @);

2) для індивідуального підприємця - ІПН відповідно до свідоцтва про постановку на облік в податковому органі фізичної особи за місцем проживання на території Російської Федерації за формою N 12-2-4, затвердженої Наказом МНС Росії від 27 листопада 1998 р. N ГБ-3-12/309, або за формою N 09-2-2, затвердженої Наказом МНС Росії від 3 березня 2004 N БГ-3-09/178, або за формою N 2-1-Облік "Свідоцтво про постановку на облік фізичної особи в податковому органі на території Російської Федерації", затвердженої Наказом ФНС Росії від 1 грудня 2006 N САЕ-3-09/826 @.

При заповненні титульного аркуша зазначаються:

1) номер коригування.

При поданні до податкового органу первинної декларації з реквізиту "Номер коригування" проставляється "0 -". При поданні уточненої декларації вказується номер коригування, що відображає, яка за рахунком уточнена декларація подається до податкового органу (наприклад, "1 -", "2 -" і т.д.).

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу декларації факту невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилок, що призводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків зобов'язаний внести необхідні зміни в декларацію і подати до податкового органу уточнену декларацію у порядку, передбаченому ст. 81 НК РФ.

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу декларації недостовірних відомостей, а також помилок, що не приводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків має право внести необхідні зміни в декларацію і подати до податкового органу уточнену декларацію в порядку, передбаченому ст. 81 НК РФ.

Уточнена декларація подається до податкового органу за формою, що діяла в тому податковому періоді, за який вносяться відповідні зміни. При перерахунку податкової бази та суми податку не враховуються результати податкових перевірок, проведених податковим органом за той податковий період, за яким платником податків проводиться перерахунок податкової бази та суми податку;

2) код податкового періоду, за який подається декларація, відповідно до Додатку N 1 до цього Порядку;

3) звітний рік, за який подається декларація;

4) код податкового органу, в який подається декларація , згідно з документами про постановку на облік в податковому органі, пойменованим в п. 3.2 цього Порядку;

5) код виду місця подання декларації платником податків до податкового органу згідно з додатком N 2 до цього Порядку;

6) найменування російської організації, відповідне найменуванню, вказаною в установчих документах (за наявності в найменуванні латинській транскрипції така вказується), а в разі подання декларації індивідуальним підприємцем - його прізвище, ім'я, по батькові (повністю, без скорочень, відповідно до документа, що посвідчує особу);

7) код виду економічної діяльності згідно ЄДРПОУ видів економічної діяльності (КВЕД);

8) номер контактного телефону платника податків;

9) кількість сторінок, на яких складено декларація;

10) кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, включаючи документи або їх копії, що підтверджують повноваження представника платника податків, прикладених до декларації.

У розділі титульного аркуша "Достовірність та повноту відомостей, зазначених у цій декларації, підтверджую" зазначаються:

1) у разі підтвердження достовірності та повноти відомостей у декларації керівником організації -платника податків або індивідуальним підприємцем - "1"; в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей представником платника податків - "2";

2) при поданні декларації платником податків-організацією по рядку "Прізвище, ім'я, по батькові повністю "- порядково прізвище, ім'я, по батькові керівника організації повністю. Проставляється особистий підпис керівника організації, заверяемая печаткою організації, і дата підписання;

3) при поданні декларації платником податків - індивідуальним підприємцем проставляється тільки його особистий підпис в місці, відведеному для підпису, а також дата підписання декларації;

4) при поданні декларації представником платника податків - фізичною особою по рядку "Прізвище, ім'я, по батькові повністю" вказуються порядково прізвище, ім'я, по батькові представника платника податків повністю. Проставляються особистий підпис представника платника податків, дата підписання, а також вказується найменування документа, що підтверджує повноваження представника платника податків;

5) при поданні декларації представником платника податків - юридичною особою по рядку "Прізвище, ім'я, по батькові повністю" вказуються построчно повністю прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, уповноваженого відповідно до документом, що підтверджує повноваження представника платника податків - юридичної особи, засвідчувати достовірність та повноту відомостей, зазначених у декларації.

У полі "Найменування організації - представника платника податків" - найменування юридичної особи - представника платника податків. Проставляються підпис особи, відомості про який зазначені по рядку "Прізвище, ім'я, по батькові повністю", заверяемая печаткою юридичної особи - представника платника податків, і дата підписання.

У полі "Найменування документа, що підтверджує повноваження представника" вказується найменування документа, що підтверджує повноваження представника платника податків.

 Розділ "Заповнюється працівником податкового органу" містить відомості про подання декларації (код способу подання декларації відповідно до Додатку N 3 до цього Порядку; кількість сторінок декларації; кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, доданих до декларації; дату подання декларації; номер, під яким зареєстрована декларація; прізвище та ініціали імені та по батькові працівника податкового органу, що прийняв декларацію; його підпис). 

 Порядок заповнення розділу 1 "Сума податку, що сплачується 

 у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, 

 і мінімального податку, що підлягає сплаті до бюджету, 

 за даними платника податків " 

 За кодом рядка 001 вказується об'єкт оподаткування. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, за даним кодом рядка вказують "1". 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, за даним кодом рядка вказують "2". 

 За кодом рядка 010 вказується код Загальноросійського класифікатора об'єктів адміністративно-територіального поділу ОК 019-95 за місцем знаходження організації (за місцем проживання індивідуального підприємця). 

 За кодом рядка 020 вказується код бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до бюджетної класифікації, за яким підлягає зарахуванню сума податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування (за яким обчислена до сплати сума авансових платежів з податку).

 За кодом рядка 030 вказується сума авансового платежу з податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, обчислена до сплати за I квартал. 

 За кодом рядка 040 вказується сума авансового платежу з податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, обчислена до сплати за півріччя з урахуванням суми авансового платежу, обчисленого за I квартал. 

 За кодом рядка 050 вказується сума авансового платежу з податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, обчислена до сплати за дев'ять місяців з урахуванням суми авансового платежу, обчисленого за півріччя. 

 За кодом рядка 060 вказується сума податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, що підлягає сплаті за податковий період з урахуванням суми авансового платежу, обчисленого за дев'ять місяців. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, значення показника по даному коду рядка визначають шляхом зменшення суми обчисленого податку за податковий період на суму сплачених (в межах обчислених сум) за цей період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, а також виплачених працівникам протягом даного періоду з коштів платника податків допомоги з тимчасової непрацездатності та авансового платежу з податку, обчислену до сплати за дев'ять місяців. Даний показник вказується, якщо значення різниці між показниками за кодами рядків 260, 280 і 050 більше або дорівнює нулю. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, значення показника по даному коду визначають як різниця значень рядків 260 і 050. Даний показник вказується, якщо значення показника за кодом рядка 260 більше або дорівнює значенню показника за кодом рядка 050 і сума обчисленого податку за податковий період більше або дорівнює сумі обчисленого мінімального податку. 

 За кодом рядка 070 вказується сума податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, до зменшення за податковий період. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, значення показника по даному коду визначають як різницю значень рядка 050 і рядка 260, за мінусом значення за кодом рядка 280. Даний показник вказується, якщо значення різниці між показниками за кодами рядків 260, 280 і 050 менше нуля. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, значення показника по даному коду визначають як різниця значень рядків 050 і 260, якщо значення показника за кодом рядка 050 більше значення показника за кодом рядка 260 і значення показника за кодом рядка 270 менше або дорівнює значенню показника за кодом рядка 260, або як значення показника за кодом рядка 050, якщо значення показника за кодом рядка 260 менше значення показника за кодом рядка 270. 

 За кодом рядка 080 вказується код бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до бюджетної класифікації, за яким підлягає зарахуванню сума мінімального податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування. 

 У разі якщо за підсумками податкового періоду у платника податків, об'єктом оподаткування у якого є доходи, зменшені на величину витрат, виникає обов'язок провести сплату мінімального податку, то за кодом рядка 090 вказується сума мінімального податку, що підлягає сплаті за податковий період. Значення показника по даному коду рядка в цьому випадку відповідає значенню показника за кодом рядка 270. Даний показник вказується, якщо значення показника за кодом рядка 270 більше значення показника за кодом рядка 260. 

 Відомості, зазначені в розд. 1 декларації, підтверджуються по рядку "Достовірність і повноту відомостей, зазначених на даній сторінці, підтверджую" підписом особи з числа осіб, зазначених у п. 3.4 Порядку, та проставляється дата підписання даного розділу. 

 Порядок заповнення розділу 2 "Розрахунок податку, що сплачується 

 у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, 

 і мінімального податку " 

 За кодом рядка 201 вказується ставка податку, встановлена ??п. 2 ст. 346.20 НК РФ у розмірі 6%, якщо об'єктом оподаткування є доходи, і 15% або ставка податку, встановлена ??законом суб'єкта Російської Федерації в межах від 5 до 15%, якщо об'єктом оподаткування є доходи, зменшені на величину витрат. 

 За кодом рядка 210 вказується сума отриманих платником податку доходів за податковий період. 

 До таких доходів відносяться: 

 доходи від реалізації, що визначаються відповідно до ст. 249 НК РФ; 

 позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до ст. 250 НК РФ. 

 Не враховуються у складі доходів: 

 1) доходи, зазначені в ст. 251 НК РФ; 

 2) доходи організації, що обкладаються податком на прибуток організацій за податковими ставками, передбаченим п. п. 3 та 4 ст. 284 НК РФ, в порядку, встановленому гл. 25 НК РФ; 

 3) доходи індивідуального підприємця, що обкладаються податком на доходи фізичних осіб за податковими ставками, передбаченими п. п. 2, 4 і 5 ст. 224 НК РФ, в порядку, встановленому гл. 23 НК РФ. 

 За кодом рядка 220 вказується платником податків, об'єктом оподаткування у якого є доходи, зменшені на величину витрат, сума проведених за податковий період витрат, визначаються в порядку, встановленому ст. 346.16 НК РФ. 

 Платники податків мають право включити до витрат суму різниці між сумою сплаченого мінімального податку і сумою податку, обчисленої в загальному порядку, отриману за попередній період. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, даний рядок не заповнюють. 

 За кодом рядка 230 вказується платником податків, об'єктом оподаткування у якого є доходи, зменшені на величину витрат, сума збитку, отриманого в попередньому (попередніх) податковому (податкових) періоді (періодах), яка зменшує податкову базу за податковий період. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, даний рядок не заповнюють. 

 За кодом рядка 240 вказується податкова база для обчислення податку за податковий період. 

 Значення показника по даному коду у платників податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, відповідає значенню показника за кодом рядка 210. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, значення показника по даному коду визначають як різниця значень рядків 210, 220 і 230, якщо значення різниці між показниками за кодами рядків 210, 220 і 230 більше нуля. 

 За кодом рядка 250 вказується сума отриманого платником податку за податковий період збитку. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, значення показника по даному коду визначають як різниця значень рядків 220 і 210, якщо значення показника за кодом рядка 210 менше значення показника за кодом рядка 220. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, даний рядок не заповнюють. 

 За кодом рядка 260 вказується сума податку, обчислена виходячи із ставки податку та податкової бази, яка визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду до його закінчення (значення показника за кодом рядка 240, помножене на значення показника за кодом рядка 201 і поділений на 100). 

 При отриманні за підсумками податкового періоду збитків за кодом рядка 260 платником податків проставляється прочерк. 

 За кодом рядка 270 вказується сума обчисленого за податковий період мінімального податку. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, значення показника по даному коду визначають як значення показника за кодом рядка 210, помножене на 1 і поділений на 100. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, даний рядок не заповнюють. 

 У разі якщо за податковий період за кодом рядка 260 відсутня значення показника (проставлений прочерк) або зазначене по даному коду рядка значення показника виявиться менше значення показника, зазначеного за кодом рядка 270, то значення показника за кодом рядка 270 відображається за кодом рядка 090. 

 За кодом рядка 280 платниками податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, вказується сума сплачених (в межах обчислених сум) за податковий період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, а також виплачених працівникам протягом податкового періоду з коштів платника податків допомоги з тимчасової непрацездатності, яка зменшує ( але не більше ніж на 50%) суму обчисленого податку. 

 Платники податків, об'єктом оподаткування у яких є доходи, зменшені на величину витрат, даний рядок не заповнюють. Відомості, зазначені в розд. 2 декларації, підтверджуються по рядку "Достовірність і повноту відомостей, зазначених на даній сторінці, підтверджую" підписом особи з числа осіб, зазначених у п. 3.4 цього Порядку, та проставляється дата підписання даного розділу. 

 Розберемо декілька спірних ситуацій. Перший момент - якщо діяльність у "спрощенця" припинена або відсутній дохід. Адже буває, що платники податків з якихось причин тимчасово призупиняють свою підприємницьку діяльність. Відповідно, доходів вони не отримують, а значить, обчислювати і сплачувати податок їм не потрібно. 

 А як бути з декларацією? Чи слід її подавати в такій ситуації? 

 Відразу скажемо, що декларацію подати необхідно. Справа в тому, що обов'язок подавати декларацію не залежить від результатів вашої підприємницької діяльності. Такий висновок підтвердив Конституційний Суд РФ в Визначенні від 17 червня 2008 р. N 499-О-О. 

 У цьому зв'язку виникає питання: яку декларацію представляти - спрощену чи "нульову"? Це залежить від конкретних обставин. 

 Так, якщо протягом звітних або податкового періодів у вас не було операцій, в результаті яких відбувався рух грошових коштів на ваших рахунках у банках (у касі), то ви повинні подати спрощену декларацію. Підстава - абз. 2 п. 2 ст. 80 НК РФ. Аналогічне роз'яснення міститься у Листі УФНС Росії по м. Москві від 31 жовтня 2007 р. N 18-11/3/104514 @. 

 Якщо гроші по ваших рахунках в банках (в касі) проходили, то представляти спрощену декларацію ви не маєте права. У такій ситуації потрібно подати звичайну декларацію за спрощеним податком. За відсутності доходу та суми податку до сплати подається декларація з нульовими показниками по діяльності ("нульова" декларація). 

 Платник податків, який не подасть декларацію в строк, може бути притягнутий до відповідальності за ст. 119 НК РФ (Листи УФНС Росії по м. Москві від 26 жовтня 2006 р. N 18-12/3/94015 @, від 23 серпня 2005 р. N 18-11/3/59624). Позицію податківців підтримують і окремі суди (див. Постанови ФАС Північно-Західного округу від 5 вересня 2006 р. N А42-14418/2005, від 23 січня 2006 р. N А66-6746/2005). 

 Нагадаємо, що платники податків можуть складатися на податковому обліку одночасно в декількох податкових інспекціях. Організації встають на облік за місцем свого знаходження та місцем знаходження відокремленого підрозділу, а фізичні особи - за місцем проживання. Крім того, вони підлягають постановці на облік за місцем знаходження нерухомого майна, транспортних засобів та з інших підстав, встановлених Податковим кодексом РФ (п. 1 ст. 83 НК РФ). Про це нагадало також УФНС Росії по м. Москві в Листі від 5 березня 2009 р. N 20-20/2/019927 @. 

 Однак представляти декларації за спрощеним податку в кожне з місць постановки на облік не потрібно. Організації, які застосовують УСН, подають декларацію за місцем свого знаходження (п. 1 ст. 346.23 НК РФ). А індивідуальні підприємці - "спрощенці" - за місцем проживання, тобто за адресою, за яким у встановленому порядку вони зареєстровані за місцем проживання (п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 346.23 НК РФ), навіть у тому випадку, якщо підприємницьку діяльність вони фактично ведуть в іншому місці, наприклад в іншому регіоні (Листи УФНС Росії по м. Москві від 5 березня 2009 р. N 20-14/2/019619, від 5 лютого 2009 р. N 20-14/2/009990 @). 

 Отже, за загальним правилом подавати декларацію ви повинні в ту податкову інспекцію, яка видала вам свідоцтво про постановку на облік в податковому органі за місцезнаходженням (місцем проживання) (п. 3 ст. 83, абз. 3 п. 2 ст. 84 НК РФ). 

 Другий момент - наявність відокремлених підрозділів. Загальне правило про подання декларації за місцем знаходження організації діє і в тому випадку, коли в організації є відокремлені підрозділи. Глава 26.2 НК РФ (а саме ст. 346.23 НК РФ) не встановлює будь-яких особливостей на цей рахунок. 

 Головне, щоб ці підрозділи не мали статусу представництва або філії, адже тоді організація втрачає право на застосування УСН (пп. 1 п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

 При цьому одна декларація подається в цілому по всій організації. Окремих декларацій по підрозділах заповнювати та подавати до податкової інспекції не слід. 

 Такі роз'яснення дають контролюючі органи (Листи УФНС Росії по м. Москві від 6 березня 2006 р. N 18-11/3/17215, від 22 грудня 2004 р. N 21-09/82459). 

 Далі - спосіб подання декларації. Декларацію до податкової інспекції можна представляти в паперовому або електронному вигляді (п. 3 ст. 80 НК РФ). 

 Залежно від виду декларації (на паперовому носії або в електронному вигляді) ви маєте право вибрати один з трьох способів її подання (п. 4 ст. 80 НК РФ): 

 - Особисто або через свого представника; 

 - Поштою; 

 - По телекомунікаційних каналах зв'язку (у електронному вигляді). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =