Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

23.1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ: АМЕРИКАНСЬКИЙ, ЯПОНСЬКИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

загрузка...

Витоки різноманітності моделей менеджменту лежать в національних характерах людей, що визначаються відмінностями географічних, історичних, соціальних, культурних та ін умов їх формування.

Розглянемо американську, японську і європейську моделі менеджменту.

У зазначених моделях в першу чергу існують відмінності у змісті і розумінні основних функцій менеджменту.

В американській школі менеджменту містяться такі функції:

1) планування (включаючи місію, цілі і прогнозування);

2) організація (включаючи порядок використання влади, вирішення конфліктів);

3) сполучні процеси (включаючи, комунікації та методи прийняття рішень);

4) забезпечення ефективності діяльності організації (включаючи , управління трудовими ресурсами, функціонуванням операційних виробничих систем).

У японській школі менеджменту основні функції представлені у вигляді циклу:

1) планування;

2) організація роботи;

3) оперативне керівництво;

4) мотивація;

5) координація;

6) контроль.

У європейській (німецької) школі менеджменту цикл функцій представлений у вигляді:

1) визначення мети;

2) отримання інформації;

3) планування;

4) прийняття рішень;

5) реалізація;

6 ) контроль.

Якщо зіставити представлені школи менеджменту, то звертають на себе увагу такі особливості.

В американській школі менеджменту велика увага приділяється комунікаційним процесам, координації та прогнозування як планування в організації.

У японській школі менеджменту основа ефективності життєдіяльності будь-якої організації асоціюється з висококваліфікованим і активним персоналом. Тому мотивації надається першочергове значення, а координація лише сприяє підвищенню результативності роботи активного персоналу.

У європейській (німецької) школі менеджменту велике значення надається целеполаганию, наявності достатніх обсягів інформації, прийняттю обгрунтованих рішень.

Порівняльний аналіз американської, японської та європейської моделей менеджменту показує, що вони досить близькі між собою. На сучасному етапі це багато в чому визначається стрімким розвитком транснаціональних корпорацій, які стирають кордони в русі не тільки товарів і капіталів, а й трудових ресурсів, привносять свою субкультуру в будь-яке суспільство.

В історичному розрізі можна розглядати американську і японську моделі менеджменту як найбільш віддалені один від одного, а європейську? як що займає проміжне положення.

Порівняльна характеристика американської та японської шкіл менеджменту в частині принципів управління, особливостей управління, моделей управління, організації ринку праці, систем оплати праці, систем якості представлена ??відповідно в табл. 23.1? 23.6.

Таблиця 23.1

Порівняння загальних принципів промислового управління

Таблиця 23.2

Порівняння особливостей управління

Таблиця 23.3

Порівняння моделей управління

Таблиця 23.4

Порівняння способів організації ринку праці

Таблиця 23.5

Порівняння систем оплати праці

Таблиця 23.6

Порівняння систем якості

Говорячи про організацію управління в американських, західноєвропейських (Німеччина, Франція, Великобританія, Фінляндія), азіатських (японських, корейських, китайських, індійських) фірмах, необхідно відзначити, що найбільш ефективним вважається стиль управління, заснований на прийнятті групових рішень, оскільки передбачає :

? участь середньої ланки управління у виробленні рішень шляхом узгодження та обговорення проектів рішень не тільки з керівниками, але і з персоналом відповідних підрозділів;

? дотримання принципу одноголосності у прийнятті рішення;

? відсутність чітких посадових інструкції (передбачається, що зміст роботи кожного працівника може постійно змінюватися, і співробітники зобов'язані вміти виконувати будь-яку роботу в рамках своєї компетенції);

? використання специфічної системи управління персоналом, яка передбачає в основному довічний найм працівників, просування по службі і підвищення заробітної плати за вислугу років, соціальне забезпечення по старості і хвороби;

? постійне вдосконалення мистецтва управління, в тому числі якістю продукції, ефективністю маркетингової діяльності; контролю ходу виробничого процесу.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =