Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

23.1. Поняття і принципи міжнародного права масової інформації

загрузка...

Міжнародне право масової інформації - це сукупність спеціальних міжнародних принципів і норм, що передбачають права і обов'язки суб'єктів міжнародного права в процесі використання (або санкціонування використання) засобів масової інформації.

До засобів масової інформації належать електрозв'язок та інформаційно-комунікаційні технології (радіомовлення, телевізійне мовлення, передача інформації з мереж комп'ютерного зв'язку), а також поширення тиражованої друкованої, звукової та візуальної продукції у вигляді книг, газет, журналів, кінострічок, компакт-дисків тощо Використовується також термін «масові комунікації», який включає не тільки поширення інформації, а й взаємні контакти між джерелами інформації та її споживачами, тобто зворотну інформаційний зв'язок.

Багато питань міжнародної масової інформації є об'єктом міждержавних правовідносин. Норми цієї галузі права регламентують як технічні аспекти поширення масової інформації, так і питання її змісту. В останні роки в ООН та інших організаціях активно обговорюються питання правового режиму кіберпростору і, за ініціативою Росії, інформаційної безпеки.

На використання засобів масової інформації в міжнародному масштабі поширюють свою дію всі загальні імперативні принципи міжнародного права, а також склався ряд спеціальних галузевих принципів, що свідчить про доцільність виділення цієї групи норм у галузь міжнародного права.

Розповсюджувана інформація не повинна представляти собою втручання у внутрішні справи суверенних держав, так само як і суперечити всім іншим основним принципам міжнародного права, які лежать в основі міжнародних відносин у будь-якій області. У світлі викладеного без істотних застережень не можна погодитися з концепцією «вільного потоку інформації» на міжнародному рівні. Незалежність засобів масової інформації не повинна заперечувати принцип міжнародної відповідальності держав за діяльність своїх національних засобів масової інформації на транскордонному рівні.

У резолюції ГА ООН 59 (I) від 14 грудня 1946 зазначалося, що «свобода інформації, безумовно, вимагає від тих, хто користується її привілеями, бажання і вміння не зловживати ними». Проголошені у Загальній декларації прав людини 1948 р. право і свобода кожної людини «шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів» (ст. 19) не можуть бути абсолютними. У ст. 29 Загальної декларації визнається, що при здійсненні прав і свобод людина може зазнавати обмежень. Стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. додає до цього право законодавчого обмеження свободи інформації «для охорони державної безпеки», «здоров'я чи моральності населення».

Цілком очевидно, що поширення масової інформації за межі кордонів держави місцезнаходження джерела інформації передбачає і міжнародно-правове обмеження свободи інформації.

Виступаючи проти односторонніх потоків транскордонної масової інформації, країни, що розвиваються ставлять в Комітеті ООН з інформації та в ЮНЕСКО питання про принципі більш збалансованого та справедливого світового інформаційного та комунікаційного порядку.

Крім змістовного аспекту існує і важливий технічний аспект у сфері міжнародного використання засобів масової інформації. Не будь міжнародного співробітництва в справі використання радіохвиль, радіостанції замовкли б під вагою взаємних перешкод, а тиражована продукція не досягала б зарубіжного споживача через митних бар'єрів. Тому держави укладають багатосторонні і двосторонні договори, що організують міжнародні потоки обмінів інформаційними матеріалами. Налічується понад 50 багатосторонніх актів договірного та рекомендаційного характеру, що регулюють міжнародні обміни масової інформацією.

Міжнародне право не грунтується виключно на охоронних і координуючих функціях у сфері поширення масової інформації. Не менш важлива в цій області і забезпечувальна функція міжнародного права, яке виходить з необхідності розширення міжнародних обмінів масовою інформацією, сприяння взаєморозумінню між країнами, прогресу світової цивілізації, демократизації системи міжнародних відносин.

В рамках галузі, враховуючи сукупність норм міжнародного права і практику їх застосування, сформувалися такі спеціальні принципи, що регулюють міжнародне використання засобів масової інформації, як право держав на здійснення чи санкціонування транскордонного радіомовлення та телевізійного мовлення; обов'язок держав забезпечувати вільний доступ населення до джерел інформації; утримання від поширення і припинення поширення ряду антидемократичних, реакційних ідей, таких як пропаганда війни, расова дискримінація, апартеїд та ін; обов'язок держав запобігати або припиняти поширення ідей, засуджених світовою спільнотою; право держав розвивати свої кошти масової інформації та використовувати їх у транскордонному масштабі; обов'язок держав здійснювати контроль за діяльністю національних органів масової інформації, що поширюють ідеї та відомості за кордоном.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =