загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

2.3.1. методологічні принципи формування російського менеджменту

загрузка...

Перехід до ринку висунув завдання формування ефективного російського менеджменту. Сьогодні можна з упевненістю говорити про те, що він не просто створюється, але й має свої суто національні риси.

Російський менеджмент виступає як динамічна система, що розвивається, і зрозуміти її рух, роль і місце у всесвітній системі управління можна виходячи з аналізу та розвитку існуючого національного менталітету. Російський менталітет завжди характеризувався наявністю полярності, прагненням до гротеску, доведенням будь-якій ситуації до крайності.

Росія завжди стояла між Європою та Азією. Її географічне і расово-етнічне різноманіття відбило цю геополітичну реальність. Населення, яке проживає на території Росії, творило і створювало синтезовану культуру. Від Азії Росія ввібрала форму групового мислення - группизм, а від Європи - індивідуалізм з властивим йому світоглядом. Группизм і індивідуалізм - два фундаментальних якості, що становлять основу російського менталітету, причому вони постійно входять у суперечність між собою в силу полярності їх основ.

В даний час дуалізм російського менталітету, його суперечливість перейшли на якісно інший рівень. Спостерігається нова хвиля зростання індивідуалізму, з одного боку, і стирання общинних традицій, з іншого. Однак дуалізм був і залишається головною рисою вітчизняної ментальності. Це і дає можливість визначити його місце стосовно японському і американському менталітету.

Якщо вважати американський індивідуалізм і заснований на ньому менеджмент однієї крайньої точкою, а японський, який базується на психології группизма, другий, то Росія з її подвійністю повинна займати проміжне між цими двома точками становище.

Причому слід враховувати, що російський менталітет виступає як динамічний, має тенденцію до індивідуалізації, що пробиває собі дорогу в умовах несформованого ринку. Виходячи з цього, основна тенденція становлення російського менталітету, ймовірно, полягає в поступовому русі до індивідуалізму, тобто в сторону американізованої ментальності.

Формування сучасного російського менеджменту має враховувати основну тенденцію розвитку ментальності убік розвивається індивідуалізму, все більше орієнтуючись на особистість, здійснення індивідуального контролю, облік індивідуального внеску та оплати. Це означає, що на підприємствах все більшого значення має набувати підвищення по службі, заснований не на знайомство та сімейних зв'язках, а виключно на особистих здібностях кожного індивіда. При формуванні системи управління необхідно більше враховувати ділові якості індивіда, здатність його до сприйняття нового, наполегливість.

Працівників з колективістської психологією доцільно використовувати на ділянках, де застосовуються специфічні, адекватні їм методи управління, з акцентом на колективну працю, колективну відповідальність і контроль, використання бригадної форми організації праці та її оплати. При такому підході можна здійснювати і цілеспрямований відбір управляючих. Сучасний російський менеджер повинен відрізнятися гнучкістю у визначенні цілей і завдань управління і твердістю, коли мета обрано, в неухильному прагненні до її досягнення. Подібний тип керівника, що поєднує в собі гнучкість, пристосовуваність і величезні вольові якості доведеться формувати тривалі роки.

Обережний, тривалий підхід до формування російського менеджменту, що враховує особливості російського менталітету, різноманітність і широту російських умов, - найважливіше стратегічне завдання суспільства. Від неї багато в чому залежить не тільки перехід до ринкової економіки, а й місце Росії у світовому співтоваристві. Це рух до сучасних форм і методів управління, які формуватимуться не сліпо, а на базі науково обгрунтованих заходів. Останнє набуває надзвичайного значення в умовах стихійного формування ринку і внесе в цей процес елемент свідомості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =