Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.2.1. Поняття і функції планування

загрузка...

Поняття планування може бути визначене як «формування майбутнього». У широкому сенсі під цим розуміється систематично підготовлюваного, орієнтоване на майбутнє визначення цілей, а також заходів, засобів і способів їх досягнення (див.: Hahn, 2001, S. 45).

Таким чином, планування мислення випереджає майбутні дії шляхом зважування різних варіантів дій і вибору оптимального шляху.

Планування є необхідним інструментом забезпечення функціонування підприємства. Воно необхідне для подолання невідомості і ризиків майбутнього і робить значний внесок у координацію процесів на підприємстві. Огляд основних функцій планування показаний на рис. 2.8. Досягнення цілей Інновації про р. Інформація Г I і документація Управління Про Планування

и

контроль | ^ Координація-к та інтеграція Надійність Про Про

Постановка цілей Про

Мотивація Рис. 2.8. Функції планування

З ускладненням структури підприємства зростає ступінь формалізації системи планування.

Необхідність формалізації планування незаперечна як в теорії, так і на практиці, чого не можна стверджувати про необхідного ступеня формалізації. Формалізація не повинна призвести до невиправдано високим тимчасовим і грошовим витратам або обмежити гнучкість.

Завдяки виявленню проблемних точок процесу планування, до яких належать, зокрема, занадто великі витрати ресурсів або недостатня інтеграція систем планування, були розроблені нові принципи планування. Назвемо деякі: -

застосування взаємопов'язаних цілей; -

підвищення результативності процесу бюджетування; -

облік нестоімостних показників діяльності підприємства; -

поширення планування на всі важливі виробничі сфери; -

інтеграція стратегічного та оперативного планування; -

використання динамічно ковзної системи планування; -

фокусування на цілі з урахуванням кращих показників конкурентів (bench-mark).

Детальний опис нових принципів планування та бюджетірова ня дано в розділах 6 і 7. Формулювання цілей

Постановка проблеми

Пошук варіантів дій

Реалізація

Оцінка варіантів дій

Ухвалення рішення (визначення плану)

Контроль (порівняння план / факт і аналіз відхилень)

Є

поточна

зворотна

зв'язок

Повідомлення про результати та орієнтоване на цілі узгодження Рис. 2.9. Етапи планування

У плануванні виділяється кілька етапів (рис. 2.9). Наступними управлінськими діями будуть реалізація і контроль з аналізом відхилень.

Підрозділ на етапи не означає, що вони повинні бути завжди пройдені в однаковій послідовності. За рахунок численних зворотних зв'язків (найважливіша зворотний зв'язок - це поточне управління) можна

переходити до будь-якого етапу. Якщо, наприклад, не досягається мета але обороту, то це не повинно вести до перегляду самої мети. Це може означати іншу оцінку наявних у розпорядженні варіантів дій або більш інтенсивне проведення вже обраних заходів у рамках етапу реалізації.

Результатом планування є план, основні елементи якого представлені в прикладі (рис. 2.10). Зупинимося на цілях плану. План - це не прогноз, який ні до чого не зобов'язує, план служить для чіткої постановки цілей. Відповідальність за виконання плану визначена в самому плані.

Рис. 2.10. Основні елементи плану

Проблема планування на підприємстві занадто складна, щоб розглядати її абстрактно. Тому планування повинно бути піддано подальшої деталізації, наприклад, за термінами і етапах, на яких ми зупинимося в наступному розділі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =