Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

22.2. Управління ризиками та методи їх оцінки

загрузка...
Виробничо-господарська діяльність в умовах ринкової економіки в силу невизначеності господарських ситуацій і мінливості економічного середовища в тій чи іншій мірі пов'язана з ризиком.

202

Підприємство зазнає збитків, якщо намічений управлінське рішення не здійсниться або будуть допущені помилки при прийнятті управлінських рішень.

Щоб оцінити ймовірність тих чи інших втрат слід насамперед знати всі види втрат, пов'язаних з підприємництвом, і вміти заздалегідь обчислювати їх або вимірювати як ймовірні прогнозні величини. У підприємництві можливі види втрат:

- трудові: втрати фондів часу, в тому числі і робітників, викликані випадковими, невизначеними обставинами;

- фінансові: прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою грошових коштів і цінних паперів, неотриманням грошей з передбачених джерел;

- особливі втрати, пов'язані з інфляцією, зміною валютного курсу, вилученням коштів (додаткових коштів в республіканський, місцевий бюджети);

- втрати часу в підприємництві в порівнянні з наміченими планом;

- соціальні: збиток здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу організації, іміджу учасників;

- податковий ризик: відсутність повної гарантії на податкові знижки через збільшення терміну виконання проекту;

- ризик недоплати заборгованостей з причини зниження доходу з -за падіння попиту на вироблений продукт або зниження ціни на нього;

- ризик незавершеного будівництва, т.

е. відсутність повних гарантій на завершення будівельного об'єкта.

Розрізняють систематичні і випадкові види втрат. Систематичні втрати включаються і враховуються у всіх видах розрахунків проекту. При визначенні ризику прогнозуються втрати тільки від випадкових подій. Випадкове розвиток подій може привести до підвищення або зниження витрат.

В абсолютному вираженні (абсолютне значення ризику) для випадку, коли збитки піддається виміру, ризик визначається значенням можливих втрат у матеріально-речовому або вартісному вираженні. Уникнути ризику не можна, необхідно його передбачати, прагнучи знизити його значення до мінімального рівня (наскільки це можливо).

Управління ризиками означає запобігання появи того чи іншого виду ризику, визначення його вартості, проведення попереджувальних заходів, що дозволяють уникнути або зменшити втрати.

Під ціною ризику слід розуміти фактичні збитки для підприємства і витрати по їх зменшенню та відшкодуванню.

203

Способи зниження ризику при здійсненні проектів:

- диверсифікація інвестицій;

- страхування ;

- лімітування витрат;

- резервування фінансових коштів і матеріальних ресурсів;

- розподіл ризику між учасниками підприємницького проекту та ін

Диверсифікація інвестицій передбачає їх напрямок в різні види діяльності (випуск різної продукції) і вкладення в різні об'єкти.

Страхування ризику - передача певної ступеня ризику на страхову компанію за узгоджену страхову плату.

Лімітування витрат використовується, коли для кожного підрозділу і посадової особи вводиться ліміт ризику і ліміт допустимого збитку.

Резервування фінансових коштів і матеріальних ресурсів вводиться як самострахування організації і повинно бути нижче витрат (втрат), пов'язаних з ризиковими подіями.

Розподіл ризику між учасниками підприємницького проекту полягає в тому, щоб передати максимальну відповідальність за ризик тому учаснику проекту, який краще за всіх може його контролювати.

Методи оцінки ризику:

- статистичний - вивчення статистики втрат з встановленням частоти і рівня втрат;

- експертний - вивчення та обробка заключний досвідчених підприємців і фахівців;

- розрахунково-аналітичний - побудова кривої розподілу ймовірностей втрат і оцінка показників підприємницького ризику.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =