Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

2.2.2. системи управління операційними системами

загрузка...

В даний час прийнято виділяти чотири варіанти систем управління операційними системами:

а) система поповнення запасів;

б ) система розшивки вузьких місць; в) що штовхає система;

г) тягне система.

А. Система поповнення запасів

Система організації та планування діяльності на основі поповнення запасів основну увагу приділяє необхідності підтримки запасів на деякій, як правило оптимальному, рівні на всіх етапах руху товарно-матеріальних цінностей у внутрішній середовищі управління (на вході , виході підприємства, між внутрішніми ланками логістичного ланцюга, між робочими місцями). Запаси формують заздалегідь, до виникнення реальної потреби в них.

Перевага цієї системи полягає насамперед у тому, що описуваний механізм дуже простий і може працювати на основі мінімальної інформації. Недоліки системи пов'язані насамперед з наявністю запасів, що тягнуть за собою заморожування капіталу, зниження гнучкості у реакції на зміну попиту, ризик зниження якості товару. Найбільш істотний недолік полягає в небезпеці втрати управлінським персоналом швидкості реакції на вимоги споживача, що несе в собі потенційну небезпеку втрати конкурентоспроможності при зміні обстановки на ринку.

Система поповнення запасів реалізується через модель роботи з запасом на вході і на виході підприємства (див. рис. 13), модель роботи з запасом на виході (див. рис. 14), модель роботи з запасом на вході (див. рис. 15).

Це дуже поширена модель, що реалізує розумне позитивне ставлення до запасу в організації на основі оптимізації рівня запасів по всьому ланцюгу руху товарно-матеріальних цінностей.

При прийнятті рішень управління запасами в різних номенклатурних группах27 ця модель ефективно може бути використана для недорогих і легкодоступних позицій групи С.

б. Система розшивки вузьких місць

Система планування та організації діяльності на основі розшивки вузьких місць основну увагу приділяє забезпеченню настройки всього ланцюга виконання робіт виходячи з можливостей виділених вузьких місць, що мають обмеження по продуктивності, ефективності, швидкості і іншим параметрам . Як і попередня система поповнення запасів, ця система може бути віднесена до традиційних систем планування та організації робіт, широко використовуваним на виробництві та у сфері надання послуг.

Акцент на вузькі місця, як правило, вимагає створення буферних запасів, що підтримують завантаження всіх робочих місць на певному економічно ефективному рівні.

Тому в системі розшивки вузьких місць запаси грають, як і в системі поповнення запасів, яскраво виражену позитивну роль, яка навіть при обліку негативних наслідків створення запасів використовується як необхідний крок для підвищення ефективності виробничої або операційної діяльності організації .

Як видно з наведених раніше описів системи поповнення запасів і системи розшивки вузьких місць, ці системи при організації та плануванні діяльності концентруються на внутрішньому середовищі управління організації, навмисно ігноруючи оперативну інформацію зовнішнього середовища, що дозволяє досягти максимальної ефективності внутрипроизводственной діяльності. Використання системи поповнення запасів і системи розшивки вузьких місць є доцільним у випадках, коли організація вибирає стратегію зниження витрат або стратегію модифікації продукції, так як дозволяє без зайвих витрат з боку управлінського апарату досягти поставлених цілей у сфері операційної діяльності.

Системи поповнення запасів і розшивки вузьких місць можуть бути використані спільно на різних рівнях управління і на різних рівнях реалізації бізнес-процесу в одній організації, так як не мають протиріччя в реалізації операційної діяльності та процесу управління.

Наступні дві системи організації і планування робіт - що штовхає і тягне системи - відносять до сучасних підходів, що з'явилися в практиці бізнесу наприкінці 1960-х - початку 1970-х рр.. Вони поклали початок практичної реалізації негативної точки зору на запас і пов'язані з моделлю роботи без запасу на вході і виході підприємства (див. рис. 16).

В. Штовхає система

Штовхає система (МРП-стандарт управління) робить акцент на використання інформації про вимоги споживачів, виробництві та про постачальників. Початковою точкою розрахунків є інформація від ринку споживачів. Таким чином, що штовхає система при організації внутрішньовиробничих процесів переводить погляд управлінців від внутрішнього середовища менеджменту на зовнішнє середовище, є практичним інструментом інтеграції бізнес-процесів організації з бізнес-процесами її постачальників і споживачів на межорганизационном рівні.

Наслідком такої спроби інтеграції стало положення про те, що продукція виробляється тоді, коли вона потрібна покупцеві. Штовхає система реалізовує філософію «точно в строк», хоча ця термінологія була запропонована і закріпилася в тянущей системі організації роботи підприємства.

Штовхає система отримала найменування «МРП» - планування ресурсів підприємства.

Виробництво продукції точно в термін реалізації потреби покупця висловлює негативну точку зору на запас в організації. Не ставлячи мету мінімізації запасу в організації, що штовхає система приходить до такого результату: рівень запасу скорочується, так як в результаті точних розрахунків і дисциплінованою реалізації планів, заснованих на вимогах споживачів, можливостях виробництва і постачальників, з'являється можливість зниження поточної складової запасу.

Саме зниження запасу стає основною перевагою штовхає системи в порівнянні з системою поповнення запасів. Крім того, що штовхає система організації та планування роботи, яка грунтується на точних календарних планах-графіках, дозволяє підвищити ефективність використання машин, устаткування і робочої сили.

М. Тягне система

Тягне система (ТВЗ (Л ^-стандарт управління) надає увагу як внутрішньої, так і зовнішньої середовищі підприємства. Вона робить акцент на зниженні рівня запасів на кожній стадії виробництва.

Саме в цій системі наявність запасу або його відсутність стає рушійною силою організації діяльності підприємства. Запас - перепона, що стоїть між покупцем і виробником, що приховує недоліки роботи. Звільнення від запасу дозволяє підвищити як інтегрованість з ринками покупців і постачальників, так і ефективність внутрішньовиробничих процесів. Відсутність запасу просто змушує керівників дозволяти проявилися проблеми, приховані раніше запасом.

«Ніколи не робити нічого для відправки чого-небудь. Хтось повинен прийти і взяти це »- девіз, що виражає техніку реалізації поточної роботи в тянущей системі. При низькому рівні запасу між операціями виробничого процесу тільки дисциплінованою реалізації календарних планів недостатньо. Тягне система вимагає неформального відношення до операційної діяльності всіх її учасників. Дух командної роботи, висока внутрішня мотивація, готовність до нетиповим рішенням, неформальне лідерство дуже важливі в реалізації тянущей технології.

Найбільший ефект тягнуть системи, як правило, дають на невеликих спеціалізованих підприємствах і в поточному виробництві, але як філософія бізнесу можуть з успіхом застосовуватися на самих різних рівнях управління.

Штовхаючі і тягнуть системи, що ставлять різні цілі і використовують різні способи їх досягнення, на перший погляд, не можуть бути застосовані спільно в одній організації. Тим часом вітчизняний досвід показує, що таке суміщення може дати хороші результати.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.

Визначте умови використання кожної з моделей організації роботи операційних систем (з запасами на вході і на виході, із запасами на вході, із запасами на виході, без запасів). 2.

Виділіть найбільш сильну і найбільш слабку сторони кожної з моделей організації роботи операційних систем (з запасами на вході і на виході, із запасами на вході, із запасами на виході, без запасів). 3.

Чи можуть різні моделі організації операційних систем використовуватися в рамках однієї компанії? Якщо так, то суміщення яких моделей і за яких умов можливо? 4.

Виявіть принципова відмінність традиційних і сучасних систем управління операційними системами. 5.

Визначте умови використання кожної з систем управління операційними системами (поповнення запасів, розшивки вузьких місць, МРП і ТВС (JIT)). 6.

Чи є можливість спільного використання різних систем управління операційною системою в одній компанії? Якщо так, то суміщення яких систем і за яких умов можливо? 7.

Виділіть найбільш сильну і найбільш слабку сторони кожної з систем управління операційними системами (поповнення запасів, розшивки вузьких місць, МРП і ТВС (JIT)). 8.

Чи є однозначна зв'язок між системами управління операційними системами і можливістю використання тих чи інших моделей організації операційних систем? Якщо так, то наведіть перелік таких можливостей. 9.

Для яких рівнів інтеграції діяльності може бути рекомендована кожна з систем управління операційними системами (поповнення запасів, розшивки вузьких місць, МРП і ТВС (JIT))?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.

Гаврилов Д.А. Управління виробництвом на базі MRP П. - 2-е вид. - СПб.: Питер, 2005. - С. 104-127. 2.

Гелловей Л. Операційний менеджмент: принципи і практика. - СПб.: Питер, 2002. - С. 17-28. 3.

Стівенсон В.Дж. Управління виробництвом. - М.: Лабораторія базових знань, 2004. - С. 29-35, 651-728. 4.

Чейз Р. та ін Виробничий та операційний менеджмент. - М.: Вільямс, 2007. - С. 273-294; 499-533.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =