загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.1.3. Організаційні принципи Система обліку з точки зору організаційної структури.

загрузка...
Місце системи обліку в організаційній структурі значною мірою визначається тим, які завдання будуть виконуватися централізовано, а які - децентралізовано. На користь централізації говорять законодавчі положення в галузі зовнішньої системи обліку і прагнення до уніфікації обліку. Питання проведення оцінки, вибору методів розрахунку витрат і інвестицій - лише деякі приклади цього.

Водночас існують чинники, що говорять на користь децентралізації обліку. Часто доцільно перенести облік та актуалізацію даних, а також розробку певних розрахунків для прийняття рішень в сферу, де ці дані виникають. Прикладами цього можуть служити розрахунок зарплати в сфері персоналу, бухгалтерський облік матеріалів у сфері закупівель, попередня калькуляція в сфері підготовчого провадження чи розрахунок інвестицій у сфері виробництва.

Зі зростанням використання стандартного програмного забезпечення та інформаційно-технічної мережі згадані проблеми втрачають свою актуальність. Базові та формальні методичні питання значною мірою визначаються комп'ютерною програмою. Облік та актуалізація даних, доступ до інформації, а також використання певного методу піддаються максимальному тимчасовому, просторовому та кадрового розмежуванню, так що не тільки фахівець, але і всі функціональні сфери можуть працювати з системою обліку.

Централізація системи обліку стосується, таким чином, тільки його ядра, а саме питань принципової організації, вибору методики, надання послуг іншим організаційним сферам (наприклад, аналіз відхилень, допомога в інвестиційних розрахунках).

Контролер може відповідати як за всю систему обліку, так і тільки за внутрішню систему обліку. На малих і середніх підприємствах в силу численних взаємозв'язків між зовнішньою і внутрішньою системами обліку краще перший варіант. Метод диференційованого калькулювання на основі надбавок

Кількість одиниць виробленої продукції: 1000 Складські запаси: 0 Матеріальні витрати Прямі матеріальні витрати Непрямі матеріальні витрати 90, - DM + 3,28 DM Прямі витрати на зарплату виробничого персоналу 1 + 11,0 DM Производ

ственная

себестоі

мость Непрямі витрати виробничої сфери 1 + 9,07 DM Сукупність

ві

витрати

(Собівартість) на одиницю продукції Производ

дарські

витрати Прямі витрати на зарплату виробничого персоналу II + 10,0 DM Непрямі витрати виробничої сфери II + 7,26 DM Прямі витрати на зарплату виробничого персоналу III + 5,50 DM Непрямі витрати виробничої сфери III + 3,39 DM Непрямі витрати адміністративної сфери + 7,25 DM Непрямі витрати сфери збуту + 10,0 DM Можливі інші прямі витрати сфери збуту Собівартість одиниці продукції = 156,75 DM Прибуток у відсотках від собівартості (наприклад, 8%) + 12,54 DM Відпускна наявна ціна за одиницю продукції - 169,29 DM Сконто у відсотках від відпускної ціни нетто (наприклад, 3%) + 5,24 DM Відпускна ціна нетто за одиницю продукції = 174,53 DM Знижка у відсотках від ціни пропозиції (наприклад, 2%) + 3,56 DM Ціна за одиницю товару згідно з пропозицією = 178,09 DM Рис.

2.7. Приклад калькулювання на основі надбавок

Система обліку з точки зору організації внутрішньофірмових процесів. Слід враховувати, з одного боку, законодавчі вимоги до зовнішньої системи обліку, з іншого - принципи організації системи планування і контролю. Прийнятий хронологічний порядок обліку бізнес-процесів у зовнішній системі обліку. Облік і аналіз в рамках внутрішньої системи обліку виробляються в окремих випадках (наприклад, інвестиційний розрахунок), періодично відповідно до процесу виробництва (наприклад, щомісячний розрахунок виробничого результату, щомісячний розрахунок витрат за центрами фінансової відповідальності) або згідно з календарем планування (наприклад, в червні плануються витрати центрів фінансової відповідальності наступного року).

Принципових відмінностей між малими та середніми - з одного боку та великими підприємствами - з іншого щодо організації внутрішньофірмових процесів немає. Відмінності полягають переважно у використовуваних методах і ступеня деталізації інформації. З причин економічної ефективності на малих і середніх підприємствах переважають прості методи, що не пред'являють занадто великих вимог до розраховується або одержуваної інформації. Цей уявний недолік компенсується на малих і середніх підприємствах найкращим поданням керівництва про ситуацію на підприємстві.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =