загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.1.1. Завдання і області застосування системи обліку

загрузка...

Система обліку бере початок у документуванні бізнес-процесів з метою контролю в рамках фінансової бухгалтерії (див. рис. 2.1). Після закінчення звітного періоду складається баланс, а також рахунок прибутків і збитків. Сьогодні система обліку є всеосяжною, з її допомогою часткові взаємозв'язку процесу діяльності підприємства обліковуються в різних калькуляційних моделях. Адже в силу різноманітності інформаційних зв'язків одного інструменту для обліку, управління та контролю товарних потоків недостатньо. Розрізняють такі основні калькуляційні моделі: розрахунок витрат, балансовий розрахунок і пов'язаний з ним фінансовий розрахунок.

Головна мета розрахунку витрат - створення основи для прийняття рішень та контроль їх виконання (рис. 2.2). На основі зіставлення вартості виробленої продукції / послуг і вартості спожитих виробничих факторів розраховується калькуляційна прибуток. Обгрунтування рішень вимагає прогнозування витрат і обсягів виробництва, що досягаються на основі певних рішень. Для виконання завдання контролю необхідно визначити фактичні показники, досягнуті на основі прийнятого рішення, і зіставити їх з плановими або заданими показниками.

Розрахунок витрат складається з трьох елементів: за видами, за центрами фінансової відповідальності і по носіях.

Балансовий розрахунок являє собою розрахунок на конкретну дату, тобто в ньому на певну дату зіставляються позиції по майну та заборгованості. Статті активів показують вартість окремих видів майна компанії. На основі аналізу пасивів стають зрозумілі джерела фінансування діяльності.

Хоча розрахунки витрат і балансу мають різні калькуляційні мети, між цими інструментами існують тісні зв'язки. Розрахунок витрат дає базу для оцінки запасів незавершеного виробництва і готової продукції. Крім того, на основі розрахунку витрат здійснюється оцінка майна, виробленого своїми силами.

У фінансовому розрахунку зіставляються доходи і витрати і розраховується сальдо ліквідності за період. У той час як розрахунок витрат дає інформацію для управління підприємством з метою отримання прибутку, фінансовий розрахунок служить меті забезпечення ліквідності. За допомогою фінансового розрахунку враховується фінансовий ефект діяльності підприємства.

Розрахунок прибутку, балансовий і фінансовий розрахунки нероздільно пов'язані. Схема на рис. 2.3 показує єдність системи обліку та існуючі взаємозв'язки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =