Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер, 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.1. Особливе місце міжнародного інвестиційного права як наукової дисципліни

загрузка...

Бурхливий розвиток науки міжнародного права в другій половині ХХ в. призвело, як говорилося вище, до виникнення нових галузей в загальній системі міжнародного права. У ході подальшого розвитку міжнародних відносин з останніх виділилися підгалузі, інститути як нормативні блоки для регулювання відносин у специфічних областях міждержавної співпраці. Система міжнародного інвестиційного права, як і система міжнародного публічного та міжнародного приватного права, має об'єктивний характер і не повинна ототожнюватися з системою науки інвестиційного права * (137). Система науки міжнародного інвестиційного права як галузі права може, зрозуміло, стикатися з системою міжнародного інвестиційного права в міру її пізнання, але в принципі не може і не повинна збігатися з нею і в ній розчинятися. Це пояснюється, зокрема, тим, що будь-яка наука в силу властивої їй функції розкриття сутності предмета дослідження завжди має свою власну логіку і відповідно свою власну логічну структуру * (138). Аргументом може служити і те, що система права будь-якої країни не є тотожною системі її законодавства.

Система міжнародного інвестиційного права як наукової дисципліни не повинна також ототожнюватися з системою навчальних курсів з цієї дисципліни, оскільки в них автор будує систему і структуру викладу матеріалу, звертаючи увагу в першу чергу на визначення ключових понять, інші навчально-методичні цілі, особливості навчальної програми.

Як відомо, теоретико-пізнавальна функція науки міжнародного права включає в себе: а) накопичення фактів, що відносяться до сфери міжнародно-правової дійсності, а також міжнародно-правових та інших документів, що мають зовнішньополітичне значення і містять в собі юридичний елемент, б) розкриття закономірностей функціонування і розвитку міжнародного права, його принципів, галузей, інститутів і норм * (139). Прикладна функція науки міжнародного права включає в себе розробку рекомендацій щодо вдосконалення діючих норм міжнародного права, їх систематизації, кодифікації і т.п.

Міжнародне інвестиційне право як наука являє собою галузь спеціальних знань, що вивчає в практичних цілях відповідне законодавство, юридичні норми шляхом аналізу тексту міжнародних договорів двостороннього та багатостороннього характеру, законів та інших нормативних актів, міжнародної арбітражної та судової практики і т.

д. У результаті такої аналітичної проробки правового матеріалу розкривається юридична сутність суспільних відносин у сфері іноземних інвестицій. Звернення до міжнародних інвестиційних відносин саме з точки зору особливої ??науки пояснюється тим, що міжнародне інвестиційне право являє собою надзвичайно складну галузь права. Це обумовлено комплексним, різнорівневим характером правового регулювання іноземних інвестицій. По-перше, правовою основою іноземної інвестиційної діяльності є великий масив норм національних законів і підзаконних актів як публічно-правового, так і приватно-правового характеру, а також принципів і норм як міжнародного публічного, так і приватного права. По-друге, правове забезпечення зарубіжних капіталовкладень здійснюється на міжнародно-правовому і національно-правовому рівнях.

Крім того, інвестиційна діяльність на території чужої держави здійснюється шляхом створення різних організаційно-правових форм підприємств: змішаних і спільних, суто іноземних підприємств, їх філій. Що стосується транснаціональних корпорацій, що інвестують величезні капітали в різних країнах, то їх діяльність створює безліч міжнародно-правових проблем, що потребують спеціальних наукових досліджень.

Наприклад, досі немає єдиних підходів до правової природі ТНК. У спеціальній літературі корпорація визнається компанією, яка здійснює основну частину своїх операцій за межами країни, де вона зареєстрована. Але з точки зору теорії і практики міжнародного права ТНК необов'язково проводять основну частину своїх фінансових операцій в інших країнах. Тому правове регулювання іноземних інвестицій за участю ТНК ускладнюється надзвичайної заплутаністю її юридичної конструкції.

Одним словом, різні правові аспекти регулювання іноземної інвестиційної діяльності вимагають нових наукових розробок з метою усунення тих проблем, які перешкоджають вільному руху капіталів. А дослідження в цій сфері не можуть привести до позитивних результатів без застосування особливих наукових методів і підходів, притаманних тільки міжнародному інвестиційному праву як науці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =