загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

21.6. Експрес-аналіз діяльності підприємства

загрузка...
Важливим елементом аналізу діяльності підприємства є сукупний комплексний аналіз найбільш значущих показників, до числа яких включаються як балансові дані, так і показники, що характеризують кінцеві результати. У ході цього аналізу враховується динаміка показників, їх зміну в часі.

Комплексний фінансовий аналіз досить складний, виконується кваліфікованими аналітиками. Але саме комплексний аналіз дає представницькі відомості про діяльність підприємства.

Разом з тим існують ситуації, коли часу на проведення копіткої дослідження немає, а іноді такий аналіз і не потрібно. У ряді випадків достатньо отримати приблизне уявлення про фінансове становище підприємства, встановити головні орієнтири, мати наближені оцінки. У таких випадках можна рекомендувати методи експрес-аналізу. Розглянемо два методи з цього набору.

Якщо число аналізованих показників і аналізований період невеликі, репутація фірми досить відома і вона діє в традиційних сферах, доцільно скористатися методом усереднених критеріальних оцінок. Сутність його зводиться до того, що значення аналітичних показників порівнюються з їх критеріальними значеннями, усередненими в галузевому аспекті.

Відповідно до вироблених зарубіжною практикою критеріями порогові (мінімальні) значення деяких показників фінансової діяльності такі:

коефіцієнт покриття - 2;

коефіцієнт абсолютної ліквідності (показник критичної оцінки) - 0,2-0,25; відношення основного капіталу (за вирахуванням зносу) до сумарних активів - 50%.

Наведені среднекрітеріальние оцінки допустимо використовувати в якості опорних лише при експрес-аналізі.

123

Важливою перевагою методу критеріальних оцінок є його простота, доступність використання навіть не професіоналами. Аналіз на основі цього методу проводиться швидко, пов'язаний з мінімальними витратами часу.

Разом з тим експрес-аналіз, що використовує невелику кількість критеріїв, має і низкою недоліків. До їх числа відноситься перш за все обмеженість набору показників, за якими існують досить стійкі, надійні опорні порогові оцінки, у зв'язку з чим критерійний аналіз стає неефективним, а його результати отримують обмежене застосування. У тому випадку, якщо аналітичні показники не перевершують критеріальних значень або не відповідають їм, висновок про реальний стан підприємства на основі зазначеної спрощеної методики зробити взагалі неможливо.

Інший експрес-спосіб, яким можна скористатися для діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства, - це зіставлення динаміки відповідних показників з динамікою аналогічних показників, усереднених за галузями або групам підприємств. Для цього треба мати в наявності вихідні дані для розрахунку таких усереднених показників.

У зарубіжній практиці збором і обробкою даних, необхідних для фінансового аналізу, займаються спеціальні фірми. Фінансова інформація публікується в оглядових збірниках.

Інформація фінансових оглядів по підприємствах галузі звичайно представлена ??по роках в наступних розрізах:

а) найнижчі, мінімальні показники по підприємствах галузі;

б) максимальні показники;

в) середні показники.

На основі цих даних будуються три відповідні криві (рис. 21.6.1). Крива, побудована на основі середніх показників, називається медіаною. Ця крива така, що 50% підприємств галузі мають показники менше значень, розташованих на медіані, а інші 50% підприємств характеризуються параметрами, переважаючими середні, «медіанний». Дві криві, розташовані вище і нижче медіани і звані верхній і нижній квартиля, відсікають 2 сегмента. У верхньому сегменті над медіаною перебувають показники 25% підприємств зі значеннями, що перевищують середні. У нижньому сегменті під медианой розташовані показники 25% підприємств, значення показників у яких нижче середніх.

Аналіз на основі інформації, що публікується оглядової інформації виконується таким чином:

а) встановлюється галузева приналежність фірми (по превалирующему обсягом робіт, послуг, які виконуються для даної галузі);

б) по кожному з аналізованих показників фінансової діяльності фірми будується графік його зміни за кілька років;

в) ця тенденція накладається на галузевий графік тенденцій медіани, верхньої та нижньої квартили ( див. рис. 21.6.1).

У тому випадку, якщо показники обследуемой фірми розташовуються вище верхньої квартили або нижче нижньої, вважається, що їх поведінка неординарно, випадає з розгляду при даному підході.

Тому обгрунтовану оцінку підсумків фінансово-господарської діяльності подібної фірми можна дати, вдавшись до комплексного аналізу відповідних показників.

Природно, що потрапляння показників фірми в сегмент між верхньою квартиля і медіаною, як показано на рис. 21.6.1, свідчить про її стабільному фінансовому становищі. І навпаки, розташування між нижньою квартиля і медіаною свідчить про промахи та невдачі, неефективній роботі підприємства.

До достоїнств описаної вище методики фінансового аналізу на основі зіставлення тенденцій середньогалузевих даних і показників розглянутого підприємства відносяться простота використання й висока надійність оцінок у порівнянні з результатами, отриманими зіставленням з усередненими критеріальними параметрами. Однак і вона має дуже спрощений характер, що не завжди дозволяє оцінити взаємозв'язку різних параметрів динаміки фінансового стану підприємства.

Рис. 21.6.1. Графіки зміни показників у часі

124

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =