загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

21.4.4. Аналіз беззбитковості підприємства

загрузка...
Аналіз беззбитковості дозволяє визначити той мінімально необхідний обсяг реалізації продукції, при якому підприємство покриває свої витрати і працює беззбитково, не даючи прибутку, але й не терпить збитків.

У найзагальнішому вигляді діяльність будь-якого підприємства здійснюється за схемою «витрати - процес виробництва - прибуток». Для визначення мінімально необхідного для беззбиткової роботи обсягу реалізації продукції всі витрати, як відомо, поділяються на постійні та змінні. Такий підхід дозволяє спростити облік і оперативно отримувати дані про поточну прибутку.

Для підприємств, що виробляють та реалізують один продукт, розрахунок точки беззбитковості може бути досить простим; той же розрахунок для підприємств, що виробляють та реалізують кілька продуктів, виявляється досить складним.

Виходячи з припущення, що сукупні витрати ТС лінійним чином залежать від обсягу продукції, що випускається Q, отримуємо наступну формулу, що дозволяє визначити мінімально необхідний для беззбиткової роботи обсяг реалізації продукції:

ТС = AVC x Q + FC,

де AVC - середні змінні витрати; FC - постійні витрати; Q - обсяг виробництва.

З іншого боку, виручка підприємства від реалізації даної кількості продукції дорівнює добутку ціни Р на обсяг випущеної продукції, тобто вона дорівнює Р х Q. Прирівнюючи значення виручки і сукупних витрат, отримуємо:

Р x Q = AVC x Q + FC,

звідки знаходимо критичний обсяг виробництва Q0, при якому виручка дорівнює витратам виробництва, тобто виробник не отримує прибутку:

Qo = FC / (Р - AVC).

Зауважимо, що різниця (Р - AVC) являє собою умовну прибуток, яку отримало б підприємство від продажу одиниці продукції, якщо б не було постійних витрат.

Припустимо, що підприємство випускає і реалізує продукцію за ціною, рівною 2000 грошових одиниць за одиницю продукції, тоді як змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції дорівнюють 1000. Річні постійні витрати становлять 5 мільйонів грошових одиниць. Тоді критичний обсяг виробництва дорівнює

Q0 = 5 000 000 / (2000 - 1000) = 5000 (одиниць).

Виробляючи і реалізуючи обсяг продукції вище цього критичного рівня, підприємство забезпечить беззбитковість своєї діяльності та отримання прибутку.

118

Подібного роду нехитрий аналіз може бути виконаний у графічній формі. Побудуємо графічну залежність виручки підприємства і сукупних витрат від обсягу виробництва (рис. 21.4.1), використовуючи для простоти лінійну модель цьому зв'язку (вплив ефектів спостерігається в дійсності нелінійності розглянуто вище в розділі 7 «Виробництво та споживання» і в главі 14 «Ціни і ціноутворення »).

Рис. 21.4.1. Графіки зміни виручки і сукупних витрат у залежності від обсягу продукції, що випускається

Точка беззбитковості Е розділяє зону виробничої діяльності підприємства на дві частини. При обсязі випуску менше критичного О) підприємство зазнає збитків (зона збитковості), а при обсязі, що перевищує критичний, отримує прибуток (зона беззбитковості). У той же час у самій точці Е підприємство лише відшкодовує витрати, не отримуючи при цьому прибуток і не терплячи збитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон