загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

21.4.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

загрузка...
Прибуток від реалізації продукції як складова балансового прибутку показує, добре чи погано, вигідно чи невигідно була реалізована продукція. Вона розраховується як різниця між виручкою від реалізації, з одного боку, та податком на додану вартість і витратами на виробництво - з іншого. Прибуток взаємопов'язана не тільки з умовами виробництва, але і з умовами реалізації продукції.

Основним чинником, що визначає прибуток від реалізації, виступає зміна обсягу реалізації, структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів, рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

Облік впливу різних факторів на прибуток від реалізації включає, по-перше, розрахунок загальних змін прибутку від реалізації продукції за поточний період в порівнянні, наприклад, з попереднім роком і, по-друге, факторний аналіз включає розрахунок впливу на прибуток відпускних цін на продукцію в порівнянні з попереднім періодом, зміни в обсязі продукції (збільшення або зменшення її в реальному грошовому вираженні за період), структурних змін в обсязі виробництва продукції, економії від зниження витрат виробництва і обігу, змін у витратах за рахунок структурних зрушень в виробленої продукції.

Окремими розрахунками виявляється вплив на прибуток зміни тарифів на послуги, цін на ресурси. Сума змін за рахунок всього набору факторів визначає загальну зміну прибутку за конкретний період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =