Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

21.4. Управління соціальним ризиком

загрузка...

Управління соціальним ризиком полягає у застосуванні процедур (механізмів), що збігаються з відповідними процедурами зниження ризиків та пом'якшення наслідків НС природного, техногенного, біолого-соціального і терористичного характеру, що проводяться в рамках єдиної державної системи попередження і ліквідації НС (РСЧС). Заходи захисту в рамках РСЧС здійснюються за двома основними напрямками:

превентивні заходи щодо зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС, застосовувані завчасно. Так, у відповідності зі СНиП при проектуванні об'єктів встановлюють норми їх стійкості по відношенню до зовнішніх ініціюючим впливів. Для небезпечних виробничих об'єктів до заходів щодо зниження ризику належать розглянуті раніше заходи промислової безпеки.

До превентивним заходам щодо зниження розмірів шкоди відносяться: створення систем оповіщення про надзвичайні ситуації персоналу та населення; різні технічні засоби, які обмежують дію вражаючих факторів - системи пожежогасіння, аварійна вентиляція, загороджувальні пристрої, що запобігають поширенню вогню, вибухової хвилі (наприклад, локалізатори вибуху); підготовка засобів і заходів по захисту людей; організація оперативного медичного забезпечення; заходи щодо пом'якшення (ліквідації) наслідків вже сталися НС - екстрене реагування, тобто заходи з локалізації НС; аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи; відновлювальні роботи; реабілітаційні заходи і відшкодування збитку.

Для екстреного реагування, спрямованого на порятунок людей, локалізацію і неусугубленіе наслідків НС, в рамках РСЧС створюються, оснащуються, навчаються і підтримуються в готовності до негайних дій аварійно-рятувальні формування, розробляються плани заходів з евакуації населення і першочерговому життєзабезпечення населення постраждалих територій.

Для вирішення даної задачі створюються запаси матеріальних засобів і фінансових ресурсів.

Заходи захисту вибирають на основі аналізу ризиків та прогнозування можливих НС. При цьому спочатку аналіз проводять з метою визначення ризику руйнування окремих об'єктів інфраструктури, а потім - природних і техногенних ризиків для населення досліджуваної території.

З урахуванням впливу на соціальний ризик різних факторів: видів небезпечних явищ, їх частот, сили, взаємного розташування джерел небезпеки та об'єктів впливу, захищеності (уразливості) об'єктів по відношенню до вражаючих факторів небезпечних явищ, а також витрат на реалізацію заходів щодо зменшення негативного впливу окремих факторів, обгрунтовують раціональні заходи, що дозволяють знизити природний і техногенний ризики до мінімально можливого рівня в межах ресурсних обмежень, наступних із соціально-економічного становища країни (території).

В інтересах відшкодування збитків від аварій на небезпечних виробничих об'єктах проводять обов'язкове страхування відповідальності їх власників перед третіми особами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =