Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

21.4. Відповідальність у міжнародному праві

загрузка...

Інститут міжнародно-правової відповідальності є основоположним інститутом міжнародного права. Норми даного інституту покликані забезпечити охорону правопорядку в усіх сферах міждержавних відносин.

Міжнародно-правова відповідальність - це несприятливі юридичні наслідки, що настають для суб'єкта міжнародного права, що порушив чинні норми міжнародного права і свої міжнародні зобов'язання. Юридичні підстави відповідальності можуть міститися в будь-яких джерелах міжнародного права й інших актах, які фіксують обов'язкові для держави правила поведінки. Підставою міжнародно-правової відповідальності суб'єкта міжнародного права є вчинення ним міжнародного правопорушення.

Міжнародне правопорушення - це протиправна поведінка (дія або бездіяльність) суб'єкта міжнародного права, в силу чого порушуються норми міжнародного права і міжнародні зобов'язання цього суб'єкта, що завдають іншому суб'єкту або міжнародному співтовариству в цілому збиток матеріального або нематеріального характеру (наприклад акти агресії, порушення зобов'язань за договорами та ін.)

Таким чином, структурними елементами міжнародного правопорушення є: дія або бездіяльність суб'єкта (суб'єктів) міжнародного права, що порушує чинні норми міжнародних договорів та міжнародні звичаї; заподіяння шкоди або шкоди іншому суб'єкту (суб'єктам) міжнародного права; причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкідливими наслідками.

У теорії міжнародного права немає єдиної думки про застосовність в цій правовій системі поняття провини. У міжнародному праві передбачені й випадки відповідальності за вчинення певних дій, які самі по собі є правомірними, що призвело до появи правової концепції абсолютної відповідальності за невинне заподіяння шкоди. До актів такого роду належить Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами, 1972 р., ст. 11 якої встановлює, що держава, що запускає «несе абсолютну відповідальність за виплату компенсації за шкоду, заподіяну його космічним об'єктом на поверхні землі або

17

повітряному судну в польоті». Даний тип відповідальності не є загальним принципом відповідальності і існує тільки в договірному праві, тобто абсолютна відповідальність не поширюється на випадки, що не регламентовані спеціальними договорами.

Залежно від ступеня небезпеки всі міжнародні правопорушення можна розділити на три великі групи: міжнародні злочини; кримінальні злочини міжнародного характеру; міжнародні делікти.

Міжнародне злочин - це особливо небезпечне міжнародне правопорушення, що посягає на життєво важливі інтереси всього міжнародного співтовариства, грубо зневажає основні принципи міжнародного права, що представляє загрозу міжнародному миру і безпеці і всьому людству. До числа міжнародних злочинів відносяться: агресія, геноцид, апартеїд, колоніалізм, воєнні злочини, злочини проти миру та людяності.

Кримінальний злочин міжнародного характеру - це діяння, має міжнародно-суспільну значимість, що посягає на інтереси кількох, багатьох або всіх держав (наприклад міжнародний тероризм, незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин та ін.)

Міжнародні делікти - це протиправні дії, які завдають збитків обмеженому колу суб'єктів міжнародного права (наприклад окремій державі). У цьому випадку відносини відповідальності виникають між державою - правопорушником і потерпілим державою, а саме правопорушення через малозначність не відноситься до правопорушень перших двох груп (наприклад, зрив державного прапора іноземної держави тощо).

Загальна концепція відповідальності держав така, що держава несе відповідальність за дії всіх своїх органів (незалежно від приналежності до законодавчої, виконавчої, судової чи іншої конституційної влади), а також за дії окремих офіційних осіб, які здійснюють прерогативи державної влади, і за невжиття необхідних заходів проти правопорушень з боку перебувають під її юрисдикцією осіб.

Держави та інші суб'єкти міжнародного права несуть політичну і матеріальну відповідальність, а фізичні особи - міжнародну кримінальну відповідальність.

Політична відповідальність, як правило, супроводжується застосуванням примусових заходів щодо государстваправонарушителя і досить часто поєднується з матеріальною відповідальністю. Найбільш поширеною формою цього виду відповідальності є реторсии, репресалії (неозброєні), сатисфакція (задоволення), ресторація, призупинення членства або виключення з міжнародної організації, придушення агресора силою, що реалізуються за допомогою застосування санкцій.

18

Реторсии - це примусові дії однієї держави, спрямовані проти іншої держави, що розуміються як відповідь на недружні дії (наприклад відгук посла з держави, яка вчинила недружній акт, заборона в'їзду в країну або відміна візитів делегацій, у тому числі глави держави і т. д.).

Репресалії - це правомірні примусові дії однієї держави проти іншої держави. Репресалії застосовуються у відповідь на неправомірні дії іншої держави з метою відновлення порушеного права (наприклад розрив дипломатичних відносин, введення ембарго на ввезення товарів і сировини з території государстванарушітеля та ін.)

Сатисфакція - це надання державою-порушником задоволення постраждалій державі за шкоду, заподіяну його честі і гідності (наприклад офіційне принесення вибачення, вираження жалю або співчуття і т.д.).

Ресторація передбачає відновлення державою-порушником колишнього стану будь-якого матеріального об'єкта (наприклад, відновлення якості і чистоти води, забрудненої з його вини).

Санкції - це примусові заходи, застосовувані до государствунарушітелю міжнародними організаціями, групою держав.

Відомі резолюції Ради Безпеки ООН про застосування санкцій за ст. 41 Статуту ООН відносно ПАР, що проводила політику апартеїду, щодо Іраку, яка вчинила збройний напад на Кувейт, та інші.

Матеріальна відповідальність настає в разі порушення державою своїх міжнародних зобов'язань, пов'язаних із заподіянням матеріальної шкоди. Вона може бути виражена у формі репарації (відшкодування матеріальної шкоди в грошовому вираженні, товарами, послугами), реституції (повернення в натурі майна, неправомірно вилученого і вивезеного воюючим державою з території противника) і субституції (як різновид реституції являє собою заміну неправомірно знищеного або пошкодженого майна).

Міжнародні організації також можуть нести як політичну, так і матеріальну відповідальність (із специфічними особливостями), обсяг і межі якої залежать від обсягу правосуб'єктності і природи міжнародних організацій. Міжнародні організації несуть відповідальність за недотримання статутних та інших обов'язків своїми органами та міжнародними посадовими особами, за заподіяння шкоди своїми діями державам, іншим міжнародним організаціям і фізичним особам. У випадках матеріальної відповідальності міжнародних організацій слід виходити з того, що їхні кошти складаються з внесків держав-членів. У практиці намітилася тенденція поєднання матеріальної відповідальності міжнародної організації та держав (або організація і держава несуть

19

солідарну відповідальність, або відповідальність несе тільки організація).

Необхідно мати на увазі, що виконанню державою своїх зобов'язань можуть перешкоджати певні обставини. Наявність таких обставин, як правило, виключає відповідальність держав.

У проекті статей про відповідальність держав Комісія з міжнародного права ООН назвала такі обставини: згоду (дане однією державою іншій державі згоду на відступ останнього від міжнародного зобов'язання виключає протиправність щодо першого держави); контрзаходи (дії одного держави, викликані міжнародно-протиправним діянням іншого); форс-мажор і непередбачений випадок, лихо, стан необхідності, самооборона. Однак, вчинення міжнародних злочинів не може бути виправдане посиланням на ці обставини.

Фізичні особи, які вчинили міжнародні злочини, кримінальні злочини міжнародного характеру та інші міжнародні правопорушення (делікти), можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до чинних міжнародних договорів, що передбачають покарання за такі правопорушення, а також національним законодавством держави, громадянами яких вони є або на території якої вони постійно проживають. За вчинення окремих злочинів, наприклад, за піратство або викрадення повітряного судна, фізичні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за законами держави захопили піратів або викрадачів повітряного судна.

Відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини найчастіше настає за умови, що їх злочинні діяння пов'язані із злочинною діяльністю держави.

Держави, винні у вчиненні злочину, несуть міжнародно-правову відповідальність, а фізичні особи - міжнародну кримінальну відповідальність. Офіційний статус особи (глава держави або уряду) не звільняє його від кримінальної відповідальності.

Міжнародне право виходить з незастосування строку давності до відповідальності за міжнародні злочини. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності 1968 вказує, що представники державної влади і приватні особи, винні у вчиненні вказаних злочинів та співучасті в них, несуть відповідальність незалежно від часу скоєння злочину. Після закінчення Другої світової війни для суду над головними військовими злочинцями на основі угод між державами були створені два Міжнародних військових трибуналу: в Нюрнберзі і Токіо. Резолюціями Ради Безпеки ООН були створені ще два Міжнародних трибуналу: в 1993 році Трибунал по колишній Югославії і в 1994 році Трибунал по Руанді. Ці трибунали повноважні

20

здійснювати судове переслідування фізичних осіб, відповідальних за вбивство, винищування, поневолення, тортури, згвалтування, ув'язнення і інші нелюдські акти. 18 липня 1998 в Римі Міжнародна конференція схвалила Статут Міжнародного кримінального суду.

Головний принцип, якого дотримуються практично всі держави, полягає в невідворотності покарання за вчинення міжнародного правопорушення, особливо міжнародного злочину (aut dedere, aut judicare - «або видай, або суди»).

Оскільки в міжнародних відносинах немає яких-небудь наддержавних органів примусу, дотримання і виконання міжнародно-правових норм в основному здійснюється суб'єктами на добровільній основі. Але міжнародне право передбачає і можливість застосування примусових заходів для забезпечення дотримання правових норм. Примушування суб'єктів міжнародного права здійснюється самими суб'єктами міжнародного права, як правило, державами в рамках відповідних міжнародних договорів і на основі чинних міжнародно-правових норм і принципів.

До держави - порушнику норм міжнародного права можуть бути застосовані міжнародно-правові санкції, що передбачають примусові заходи, аж до повної економічної блокади і придушення агресора силою в точній відповідності зі ст. 41 і 42 Статуту ООН. При цьому за формами і змістом міжнародно-правові санкції якісно відрізняються від заходів покарання за правопорушення, застосовувані у внутрішньодержавному праві.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =