Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

21.3.1. Менеджер по персоналу в команді проекту

загрузка...

Виділяються три основних типи менеджера з персоналу: 1)

менеджер з персоналу як попечитель своїх працівників, піклується про здорових умов праці та сприятливої ??морально -психологічній атмосфері в команді проекту. Посадовий статус менеджера з персоналу цього типу досить низький: це клерк, що має підготовку в області промислової соціології (або психології) і допомагає менеджерам проводити ефективну політику Відносно найманих працівників; 2)

менеджер (адміністратор) за персоналу як фахівець з трудовими договорами (контрактами), включаючи колективні договори. Виконання цих функцій вимагає, як правило, юридичної підготовки, яка забезпечує менеджеру з персоналу досить високий статус в команді; 3)

менеджер з персоналу як архітектор кадрового потенціалу команди, що грає провідну роль у розробці та реалізації довгострокової стратегії персоналу.

Його місія - забезпечити організаційну та професійну когерентність складових кадрового потенціалу команди. Він входить до складу її вищого керівництва і має підготовку в такій новій області управлінського знання, як управління людськими ресурсами.

Вимоги до менеджера з персоналу включають 11 областей компетентності, які визнаються ключовими і об'єднуються в три групи.

Особиста порядність

Етичність - повага прав особистості, відповідальність за взяті обіцянки, надійність, чесність, справедливість. 2.

Сумлінність - високі вимоги до результатів своєї роботи. 3.

Розсудливість - здатність приймати розумні, реалістичні і обгрунтовані рішення.

Цілеспрямованість і продуктивність 1.

Результативність - орієнтація на кінцевий результат.

2.

Наполегливість - здатність долати обмеження, що накладаються сформованою ситуацією. 3.

Відданість організації і ділова орієнтація - готовність слідувати нормам організації, захопленість роботою і відповідальність за якість своєї Роботи. 4.

Впевненість у собі - готовність і вміння вирішувати неординарні завдання.

Навички командної роботи

1 - Командна орієнтація - розуміння необхідності спільної діяльності та вміння працювати у взаємодії з іншими, 2.

Контактність - вміння встановлювати ділові та творчі стосунки з

партнерами; 3.

Комунікабельність - уміння використовувати усну ^ та письмову мову, стилістичні та інші виразні засоби, дня впливу на партнерів і Досягнення взаєморозуміння; 4.

Уміння слухати - здатність сприймати, засвоювати і використовувати інформацію, видобуту з усній комунікацій.

Експертна оцінка значимості цих ключових областей компетентності для успішної роботи менеджера з персоналу дає можливість проранжувати їх у наступному порядку (у напрямку зниження ступеня важливості): 1.

Етичність. 2.

Комунікабельність. 3.

Уміння слухати. 4.

Контактність. 5.

Командний орієнтація. 6.

Сумлінність. 7.

Розсудливість. 8.

Результативність. 9.

Наполегливість. 10.

Впевненість у собі. 11.

Відданість організації і ділова орієнтація.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =