загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

21.3. Рефлексивні процеси в управлінській діяльності

загрузка...
Усі розглянуті процеси знаходять комплексне прояв в процесі рефлексії - найбільш загальному і важливому комунікативному процесі. Ця форма синтезу комунікативних процесів характеризується унікальною особливістю: вона володіє найвищим ступенем складності, інтегративності серед усіх відомих психічних процесів. Рефлексія - продукт інтеграції трьох основних класів процесів психіки: когнітивних, регулятивних, комунікативних. Результатом її є виникнення у людини феномена свідомості. Це - результативна сторона рефлексії і одночасно її умова.

Найбільш важливий цей процес саме для управлінської діяльності, так як її основний предмет - соціальні об'єкти, теж наділені властивістю рефлексивності, усвідомлюйте-мости своєї поведінки.

У психології рефлексія визначається як особливий психічний процес, як властивість особистості і як психічний стан.

Як специфічна людська здатність рефлексія дає можливість сприйняття як зовнішнього, так і внутрішнього світу. Здатність до самовідображення своєї психіки

185

є основою властивості і феномена свідомості. Це - процес «мислення про мислення», заглибленість у свої думки і почуття. У граничних випадках такий стан трансформується в медитацію. Виділяють дві форми рефлексії: рефлексію власної діяльності та рефлексію внутрішнього світу іншої людини.

У структуру рефлексії включені чотири її основні аспекти: 1.

Кооперативний аспект пов'язаний з координацією професії сиональной позицій і групових ролей суб'єктів, кооперація їй їх дій. Даний аспект передбачає опору на прогнив зирование і передбачення відповідних дій, поставивши се бе в позицію інших. 2.

Комунікативний аспект. Рефлексія - необхідний компонент спілкування та міжособистісного сприйняття.

Людина намагається розмірковувати за іншу особу; хоче зрозуміти, що дума ють інші люди, як сприймають його партнери по спілкуванню. 3.

Особистісний аспект. Рефлексія інтегрує в целост ную систему такі підструктури, як «Я» - фізична ті ло, «Я» - біологічний організм, «Я» - соціальне суще ство, «Я» - суб'єкт своєї поведінки. 4.

Інтелектуальний аспект - рефлексія як уміння чоло століття виділяти, аналізувати і співвідносити свої дії з предметною ситуацією, регулювати інтелектуальну діяль ність.

Рефлексія власної діяльності розглядається в трьох основних формах: ситуативної, ретроспективної та перспективної - це залежить від функцій, які вона виконує в часі.

Об'єктом може виступати також рефлексія і свідомість інших людей. Основою будь-якого виду рефлексії є механізм децентрації, коли має місце уявний вихід за межі безпосереднього процесу життя, щоб зайняти позицію поза її для судження про неї.

186

Рефлексивні процеси відіграють провідну роль в реалізації основних управлінських функцій. Ефективність їх визначає точність довільного контролю за ними, а це вимагає підключення саме рефлексивних процесів. У структурі практично-соціального інтелекту рефлексія теж займає ключове місце. Як показали психологічні дослідження, саме властивість рефлексивності має найбільшу кількість зв'язків з основними параметрами інтелектуальної діяльності.

Найбільш ефективна діяльність характерна для керівників, що мають середній індекс рефлексивності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =