Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче виробництво / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Рузакова О.А.. Цивільне право / Московська фінансово-промислових академія. - М. -422 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

21.3. Зобов'язання щодо проведення ігор і парі (глава 58 Цивільного кодексу РФ)

загрузка...

За загальним правилом вимоги громадян та юридичних осіб, пов'язані з організацією ігор і парі або з участю в них, не підлягають судовому захисту, за винятком вимог: - осіб, які взяли участь в іграх або парі під впливом обману,

насильства, погрози або зловмисної угоди їх представника з

організатором ігор або парі,

- а також вимог виграв учасника в разі невиконання організатором ігор обов'язки з виплати виграшу, а також відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору з боку організатора.

Термін «гра» має кілька значень. У літературі грою визнається зобов'язання, в силу якого організатор повинен видати нагороду виграв особі, причому перемога в грі залежить одночасно і від випадку, і від здібностей, спритності та інших якостей учасника. Внаслідок цього властивістю гри є те, що учасники можуть впливати на її результат.

366

Парі також являє собою зобов'язання, проте на відміну від гри його учасники висловлюють діаметрально протилежні позиції з приводу існування певної обставини. Останнє може настати незалежно від волевиявлення учасників парі або вже настав, але учасники не знають істоти обставини або не передбачають, що воно вознікло140.

Проведення ігор здійснюється у формі лотерей, тоталізаторів і т.д. Проведення лотерей регулюється Федеральним законом від 11 листопада 2003 р. № 138-ФЗ «Про лотереї». Лотерея - це гра, яка проводиться відповідно до договору і в якій одна сторона (організатор лотереї) проводить розіграш призового фонду лотереї, а друга сторона (учасник лотереї) отримує право на виграш, якщо вона буде визнана виграла у відповідності з умовами лотереї. Договір між організатором лотереї і учасником лотереї укладається на добровільній основі і оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції, іншого документа або іншим передбаченим умовами лотереї способом. Законодавством встановлюються особливості окремих видів лотереї.

1) Лотерея залежно від способу її проведення підрозділяється на тиражну, безтиражні і комбіновану.

Тиражна лотерея - лотерея, в якій розіграш призового фонду лотереї між усіма учасниками лотереї проводиться одноразово після поширення лотерейних квитків. Проведення такої лотереї може включати в себе окремі тиражі, що представляють собою розповсюдження партії лотерейних квитків, проведення розіграшу призового фонду лотереї та виплату, передачу або надання виграшів.

Безтиражні лотерея - лотерея, в якій виграшні лотерейні квитки визначаються на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед учасників лотереї. При проведенні безтиражні лотереї учасник такої лотереї може безпосередньо після внесення плати за участь у лотереї та отримання лотерейного квитка визначити, є його лотерейний квиток виграшним чи ні.

Комбінована лотерея - лотерея, в якій виграшні лотерейні квитки визначаються як безпосередньо після внесення плати за участь у лотереї та отримання лотерейного квитка, так і після проведення розіграшу призового фонду лотереї.

140 Коментар до цивільного кодексу РФ частини першої (постатейний). Под ред. О. Н. Садикова. М., 1998.

367

2) Лотерея залежно від способу формування її призового фонду підрозділяється на:

Лотерею, право на участь в якій пов'язано з внесенням плати, за рахунок якої формується призовий фонд лотереї;

Лотерею, право на участь в якій не пов'язано з внесенням плати і призовий фонд якої формується за рахунок коштів організатора лотереї (стимулююча лотерея). 3) Лотерея залежно від території її проведення підрозділяється на міжнародну, всеросійську, регіональну і муніципальну.

4) Лотерея залежно від організатора лотереї поділяється на державну і недержавну.

5) Лотерея залежно від технології її проведення підрозділяється на лотерею, проведену:

- в режимі реального часу, якщо договір про участь у лотереї укладається сторонами шляхом обміну документами допомогою електронного або іншого зв'язку з використанням лотерейного обладнання, яке об'єднано мережею електрозв'язку, дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору і за допомогою якого проводяться розіграш призового фонду лотереї в режимі реального часу, фіксація і передача інформації про результати такого розіграшу;

- у звичайному режимі, при якому збір, передача, обробка ігрової інформації, формування та розіграш призового фонду лотереї здійснюються поетапно.

Законодавством чітко не визначено поняття гри і ті види правовідносин, які регулюються главою 58 Цивільного кодексу РФ. Так, розглядаючи справу за заявою КАБ «Банк Сосьете Женераль Схід» про визнання ВАТ «ОНЕКСІМ Банк» неспроможним (банкрутом), арбітражний суд міста Москви визнав індексні (форвардні) угоди, укладені між сторонами, - по суті угодами ігор, в силу статті 1062 Цивільного кодексу РФ не підлягають судовому захисту.

У своїй скарзі до Конституційного Суду Російської Федерації КАБ «Банк Сосьете Женераль Схід» оскаржував конституційність статті 1062 Цивільного кодексу РФ, згідно з якою вимоги громадян та юридичних осіб, пов'язані з організацією ігор або парі або з участю в них, не підлягають судовому захисту, за винятком вимог осіб, що взяли участь в іграх або парі під впливом обману, насильства, погрози або зловмисної угоди їх представника з організатором ігор або парі, а також вимог, зазначених у пункті 5 статті 1063 Цивільного кодексу РФ.

368

Заявник просить визнати оспорювану статтю не відповідної статтями 34 (частина 1) і 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації в тій мірі, в якій вона дозволяє судам позбавляти судового захисту вимоги, що виникають з розрахункових форвардних контрактів, укладених банками в процесі здійснення ними підприємницької діяльності.

Розрахунковий форвардний контракт - один з різновидів угод з відкладеним виконанням (термінові угоди), розрахунки за якими здійснюються після закінчення певного терміну.

Оскільки розмір грошових зобов'язань при цьому залежить від зміни цін на іноземну валюту, цінні папери, інше майно та інші види базисного активу, ризики по таких угодах не можуть розглядатися як звичайні підприємницькі ризики.

Цивільне законодавство Російської Федерації не містить критеріїв, що дозволяють однозначно кваліфікувати ризикову операцію, укладену на умовах розрахункового форварда. Беручи до виробництва спори про спонукання сторін виконати зобов'язання, що випливають з розрахункових форвардних контрактів, арбітражні суди тим самим відносять їх до економічних спорів, пов'язаних із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності, які в силу статті 127 Конституції Російської Федерації та статті 26 АПК Російської Федерації їм підвідомчі. Однак при тлумаченні умов угод, іменованих сторонами розрахунковим форвардним контрактом, арбітражні суди, з'ясовуючи відповідно до статті 431 Цивільного кодексу РФ загальну волю сторін з урахуванням мети договору на основі обставин, що стосуються його укладення та виконання (у тому числі попередні переговори і листування, практику , усталену у взаємних відносинах сторін, подальше їх поведінка, а також звичаї ділового обороту), визнають такі угоди витікаючими з ігор і парі.

Федеральний законодавець здійснив спеціальне правове регулювання лише щодо особливої ??групи ігрових угод, а саме укладаються державою та муніципальними утвореннями (або по їх вирішенню) як організаторами лотерей, тоталізаторів і інших ігор, заснованих на ризику, і лише щодо цих угод передбачив можливість задоволення вимог про виконання пов'язаних з ними зобов'язань (стаття 1063 Цивільного кодексу РФ). Вимоги ж по всіх інших ігровим операціях в силу статті 1062 Цивільного кодексу РФ задоволенню в судовому порядку не підлягають, внаслідок чого визнання угоди, укладеної на умовах розрахункового форварда,

369

ігровий угодою тягне за собою відмову в забезпеченні примусового виконання випливають з неї позовних вимог.

Тим часом навіть у відсутність цивільно-правового регулювання розрахункових форвардних контрактів стаття 1062 Цивільного кодексу РФ не перешкоджає арбітражним судам при визначенні юридичної природи угод, укладених на умовах розрахункового форварда, оцінюючи на основі встановлення і дослідження фактичних обставин конкретної справи як формальну сторону, так і дійсний зміст, істота угоди, вирішувати питання про можливість задоволення вимог по цій угоді відповідно з витікаючими з Конституції Російської Федерації загальними началами і сенсом цивільного законодавства (стаття 8 «Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків» і стаття 421 «Свобода договору» Цивільного кодексу РФ).

Таким чином, стаття 1062 Цивільного кодексу РФ не перешкоджає надання судового захисту вимогам, що випливають з розрахункового форвардного контракту, - якщо за своїм суті він відповідає цивільно-правовим критеріям угод, вимоги за якими підлягають захисту в судовому порядку, - і як така не може розглядатися як порушує право, гарантоване статтею 34 (частина 1) Конституції Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду РФ від 16 грудня 2002 р. № 282-О «Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності статті 1062 Цивільного кодексу Російської Федерації у зв'язку зі скаргою комерційного акціонерного банку «Банк Сосьете Женераль Схід» 141).

В якості організаторів ігор виступають: - Російська Федерація, - суб'єкти Російської Федерації, - муніципальні освіти, - особи, а для лотерей - юридичні особи, які отримали від

уповноваженого державного або муніципального органу право на проведення таких ігор у порядку, встановленому законом. Так, дозвіл на проведення лотереї видається заявнику федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або уповноваженим органом місцевого самоврядування на строк не більше

141 Збори законодавства Російської Федерації від 30 грудня 2002 р., № 52, Частина II, ст. 5291.

370

ніж п'ять років на підставі заяви про надання зазначеного дозволу.

Відносини між організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор та учасниками ігор засновані на договорі. Пропозиція про укладення договору має включати умови: - про термін проведення ігор, - і порядок визначення виграшу, - і його розмірі.

Договір між організатором та учасником ігор оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції або іншого документа, а також іншим способом.

Основним обов'язком організатора ігор є виплата виграшу відповідно до умов договору. Якщо термін виплати не зазначений, то виграш виплачується не пізніше десяти днів з моменту визначення результатів ігор. У разі порушення даного обов'язку учасник, який виграв у лотереї, тоталізаторі чи інших іграх, має право вимагати від організатора ігор виплати виграшу, а також відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору з боку організатора.

Учасники ігор можуть володіти і іншими правами, зокрема учасник лотереї має право вимагати від організатора лотереї: 1) отримання інформації про лотерею згідно з умовами лотереї;

2) отримання грошового еквівалента виграшу замість виграшу в натурі (за винятком стимулюючої лотереї).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =