Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Фінанси, грошовий обіг, кредит >
« Попередня Наступна »
А.М. БАБИЧ, Л.Н. ПАВЛОВА. Державні і муніципальні фінанси - М.: ЮНИТИ - 687 с., 2002 - перейти до змісту підручника

21.3. Недержавне пенсійне забезпечення

загрузка...

Недержавне пенсійне забезпечення є додатковим по відношенню до державного і може здійснюватися у формі додаткових професійних пенсійних систем окремих підприємств, галузей економіки або територій, а також у формі особистого пенсійного страхування громадян, які здійснюють накопичення коштів на додаткове пенсійне забезпечення.

Додаткова професійна пенсійна система повинна відповідати наступним вимогам:

1) забезпечувати виплату пенсій, а не одноразових сум, і погоджуватися з державною пенсійною системою щодо видів пенсій та умов їх призначення;

2) мати як встановлені виплати, так і встановлені внески, бути солідарною або накопичувальної або використовувати одночасно обидва ці принципи;

3) фінансуватися як за рахунок внесків роботодавця, так за участю працівників;

4) мати фінансове покриття у формі накопичених активів і майбутніх надходжень внесків - актуарний баланс.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - некомерційна організація соціального забезпечення, виключним видом діяльності якої є недержавне пенсійне забезпечення учасників фонду на підставі договорів про недержавне пенсійне забезпечення населення з вкладниками на користь учасників фонду.

Діяльність фонду з недержавного пенсійного забезпечення населення включає: акумулювання пенсійних внесків; розміщення пенсійних резервів; облік пенсійних зобов'язань; виплату недержавних пенсій учасникам фонду.

Засновниками фонду можуть бути юридичні та фізичні особи.

З метою захисту прав та інтересів вкладників та учасників діяльність фонду підлягає обов'язковому ліцензуванню.

НПФ виконує наступні функції:

- розробляє умови недержавного пенсійного забезпечення учасників;

- укладає пенсійні договори;

- акумулює пенсійні внески;

- веде пенсійні рахунки, інформує вкладників та учасників про їх стан;

- укладає договори з керуючим фонду;

- формує і розміщує самостійно або через керуючого власні кошти, включаючи пенсійні резерви;

- веде бухгалтерський облік і здійснює актуарні розрахунки;

- виробляє виплати недержавних пенсій;

- здійснює контроль за своєчасним і повним надходженням коштів до фонду та виконанням своїх зобов'язань перед учасниками;

- надає інформацію про свою діяльність.

Вкладники НПФ мають право: 1) вимагати від фонду виконання зобов'язань фонду за пенсійним договором у повному обсязі; 2) представляти перед фондом свої інтереси та інтереси своїх учасників, оскаржити дії фонду; 3) вимагати від фонду перекладу викупних сум в інший фонд відповідно до правил фонду та пенсійним договором.

Вкладники НПФ вносять внески тільки грошовими коштами в порядку і розмірах, які передбачені правилами фонду та пенсійним договором.

НПФ зобов'язаний:

1) здійснювати облік своїх зобов'язань перед вкладниками і учасниками у формі ведення пенсійних рахунків та облік пенсійних резервів, надавати вкладникам та учасникам інформацію про стан солідарних або іменних пенсійних рахунків;

2) виплачувати учасникам недержавні пенсії відповідно до умов пенсійних договорів;

3) перекладати за дорученням вкладника або учасника викупну суму в інший фонд відповідно з умовами пенсійного договору;

4) не приймати в односторонньому порядку рішення, що порушують права вкладників або учасників.

НПФ здійснює розміщення пенсійних резервів через керуючого, який забезпечує повернення переданих йому фондом пенсійних резервів за договорами довірчого управління та іншими договорами відповідно до законодавства, крім випадків розміщення пенсійних резервів у державні цінні папери, цінні папери суб'єктів РФ, банківські депозити та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =