загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
І.А.Толмачева. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА спрощеною системою ОПОДАТКУВАННЯ (3-е видання, перероблене і доповнене), 2010 - перейти до змісту підручника

2.1.2. Відрядна оплата праці

загрузка...
При відрядній оплаті праці заробіток нараховується працівнику за кінцевими результатами його праці, що стимулює працівників до підвищення продуктивності праці. Крім того, за такої системи оплати праці відпадає необхідність контролю доцільності використання

41

працівниками робочого часу, оскільки кожен працівник, як і роботодавець, зацікавлений у виробництві більшої кількості продукції .

В основу розрахунку при відрядній оплаті праці береться відрядна розцінка, яка представляє собою розмір винагороди, що підлягає виплаті працівнику за виготовлення їм одиниці продукції або виконання певної операції.

Залежно від способу розрахунку заробітку відрядна система оплати праці підрозділяється на пряму відрядну, відрядно-прогресивну, непряму відрядну, акордну.

При прямій відрядній системі оплати праці винагорода працівнику нараховується за фактично виконану роботу (виготовлену продукцію) за встановленими відрядними розцінками. Тобто зарплата визначається шляхом множення відрядної розцінки на кількість виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Приклад. В організації встановлена ??пряма відрядна оплата праці. У жовтні працівник виготовив за місяць 500 одиниць продукції. Відрядна розцінка за одиницю продукції - 17 руб. Отже, розмір заробітку працівника за жовтень склав:

500 од.

X 17 руб / од. = 8500 руб.

При відрядно-прогресивній системі оплати праці заробіток працівника за виготовлення продукції в межах встановленої норми визначається за встановленими відрядними розцінками, а за виготовлення продукції понад норми - за вищими розцінками.

Обов'язковою умовою для працівника в цьому випадку є забезпечення якогось вихідного рівня виробітку, називаного нормою.

Відрядні розцінки можуть підвищуватися поступово залежно від рівня перевиконання норм відповідно до прийнятої на підприємстві шкалою розцінок.

Приклад. Скористаємося умовами попереднього прикладу. Однак припустимо, що в організації встановлена ??відрядно-прогресивна оплата праці.

Отже, працівник виготовив за місяць 500 одиниць продукції. Відрядна розцінка за одиницю продукції: до 300 одиниць - 17 руб., Від 300 до 400 одиниць - 19 руб., Понад 400 одиниць - 21 руб. Розрахунок заробітної плати працівника за місяць проводиться в наступному порядку:

300 од. x 17 руб / од. + 100 од. x 19 руб / од. + 100 од. x 21 руб / од. = 9100 руб.

При відрядно-преміальною системою робочим додатково нараховується премія за показниками, встановленими положенням про преміювання (якість роботи, терміновість її виконання, відсутність скарг з боку клієнтів і т.п.). Розмір премії встановлюється у відсотках від відрядного заробітку.

Таким чином, заробітна плата працівника складається з відрядного заробітку, що обчислюється виходячи з розцінок та кількості виробленої продукції, і премії.

Приклад. Використовуємо умови двох попередніх прикладів. При цьому припустимо, що організація застосовує відрядно-преміальну систему оплати праці. Припустимо, положенням про преміювання передбачена 20-відсоткова премія за виконання норми. Норма вироблення становить 500 одиниць.

Зарплата співробітника в даному випадку складе:

500 од. x 17 руб / од. = 8500 руб.

Премія:

8500 руб. x 20% = 1700 руб.

Загальний заробіток співробітника склав 10 200 руб. (8500 руб. + 1700 руб.).

Непряма відрядна система оплати праці, як правило, застосовується для працівників, що виконують допоміжні роботи при обслуговуванні основного виробництва.

Дана система заснована на тому, що розмір заробітної плати допоміжного робітника визначається у відсотках від заробітку обслуговуваних ним основних виробничих робітників.

Приклад. Працівникові, зайнятому на допоміжних роботах, нараховується 60% від заробітку працівників основного виробництва. Якщо заробіток працівників основного виробництва за місяць склав 10 000 руб., То працівникові, зайнятому на допоміжних роботах, буде нараховано 6000

руб. (10 000 руб. X 60%).

Акордна система оплати праці передбачає, що для працівника (бригади працівників) розмір винагороди встановлюється за комплекс робіт, а не за конкретну виробничу операцію.

42

Приклад. Працівник цеху займається складанням вироби, яке складається з трьох деталей, що виготовляються також цим працівником. Розцінка за виготовлення одного виробу - 200 руб. Протягом місяця працівник виготовив 180 деталей, але зібрав тільки 50 виробів. Розмір його заробітку буде визначатися виходячи з кількості зібраних виробів і встановленої відрядної розцінки за одиницю виробу. Він складе 10 000 руб. (200 руб / вид. X 50 вид.).

Залежно від способу організації праці відрядна оплата праці підрозділяється на індивідуальну та колективну (бригадну).

При індивідуальній відрядній оплаті праці винагорода працівника за його працю цілком залежить від кількості виробленої в індивідуальному порядку продукції, її якості та відрядної розцінки.

При колективній (бригадній) відрядній оплаті праці заробіток всієї бригади визначається з урахуванням фактично виконаної роботи та її розцінки, а оплата праці кожного працівника бригади (колективу) залежить від обсягу виробленої всією бригадою продукції і від кількості і якості його праці в загальному обсязі робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =