Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

21.2. Оцінка соціального ризику для населення

загрузка...

У разі руйнування об'єктів інфраструктури в результаті небезпечних природних, техногенних і соціальних явищ виникає НС та мають місце соціальні втрати (загиблі і постраждалі). Це призводить до соціального ризику для населення. Соціальний ризик виражається частотою небезпечних подій на рік (аварій на об'єктах техносфери, стихійних лих на територіях) і умовним розподілом числа загиблих у них (подій з числом жертв, не менш фіксованого значення):

/ = а (Д /) Л (л),

де а (А /) - математичне очікування числа НС на рік на одному об'єкті (території); /? (л) = Р (1Ч> п) - умовне розподіл числа жертв у НС за умови, що аварія сталася; п - випадкова величина числа загиблих або постраждалих в аварії. Перший співмножник є показником можливості настання НС, зокрема технічного ризику, а другий - ймовірнісної характеристикою наслідків для життєдіяльності населення в результаті такої НС.

Для небезпечних виробничих об'єктів оцінка соціального Ризику для персоналу та населення прилеглих територій міститься в декларації промислової безпеки, що включає розділ «аналіз ризику», а для критично важливих об'єктів Розподіл НС у Росії за ступенем тяжкості в 2005 г . Віл НС Всього Кількість НС Число

загинув

ших,

чол. Число

пострада

вшіх.

Чол. У тому числі за ступенем тяжкості Ло

каль

ві Місць

ві Тер-

Ріто -

Ріал-

ві Регіо

наль

ві Феде

раль

ві Транс-

гра-

нич-

ві Техно

генні 2 464 2 333 124 5 1 1 0 5 528 4927820 Терро

Рісто

ческие 10 6 4 0 0 0 0 70 266 Природ

ві 198 34 93 64 3 4 0 38 13 694 Біола

госоціа

Патерналізм 48 23 22 3 0 0 0 1 3 743 Всього 2 720 2 396 243 72 4 5 0 5 637 4 945 523 Частка НС 1 0,88 0,09 0,03 0,002 0,002 --- інфраструктури (по відношенню до технологічного тероризму) - у паспоргах їх безпеки .

Соціальні втрати для населення країни від НС оцінюються сумарним числом постраждалих і загиблих (табл. 21.1), а соціальний ризик - розподілом НС по числу потерпілих (загиблих).

Колективний ризик оцінюється числом п смертей в результаті дії певного небезпечного фактора на розглянуту сукупність людей чисельністю N. Так, число важких наслідків (наприклад, ракових захворювань) від дії токсикантів (канцерогенів) на людей визначається виразом

п = Лу,

де г - коефіцієнт ризику, оцінюваний за наявними експериментальними даними і математичним моделям (наводиться в рекомендаціях міжнародних організацій та національних нормативних документах); 5 - колективна доза токсиканту (канцерогену), отримана N зазнали дії токсикантів (канцерогенів) людей. Сприйняття ризику подій з тяжкими наслідками визначає прийнятність соціального ризику, яка проявляється як критеріальне значення в ситуаціях прийняття рішень. Законодавство деяких країн використовує певні значення частоти аварії і кількість викликаних нею смертельних випадків для оцінки допустимого соціального ризику експлуатації того чи іншого об'єкта (рис. 21.1). Так, відповідно до екологічної програмою Нідерландів ризик від потенційно небезпечної установки, аварія на якій може викликати загибель 10 чол., Може вважатися допустимим, якщо частота цієї аварії не перевищує 10'4 1/рік. Цей же документ вказує, що якщо наслідки аварії в п разів більше, то відповідна частота повинна бути в рр. разів менше. Таким чином, якщо на установці можлива аварія, яка здатна викликати смерть не 10, а 20 чол., То частота такої аварії не може перевищувати 2,5 Ю ~ 5 1/рік.

Прийнятність соціального ризику, обумовленого дією на певну сукупність людей шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі, воді або їжі, встановлюють шляхом накладення обмеження на концентрацію або дозу токсиканту.

Прийнятність колективного ризику пов'язана з його сприйняттям різними соціальними групами. Що відчувається каиектівпий ризик відображає за допомогою так званих коефіцієнтів аверсії той Частота аварій а (& /)

Область

надмірного

ризику

івідуальниі ризик Про

Рівень прийнятного ризику

ю-6

Рівень зневажливе-мого ризику

10 І

Рівні прийнятного ризику

Рівні пренебрежимо ризику

10100 1000 Кількість загиблих п

Рис. 21.1. Рівні прийнятного і пренебрежимо ризиків на рік, приня-ті в Нідерландах (графік відноситься до соціального ризику, а ліва вертикальна вісь - до індивідуального)

10г4.

10 жовтня

Відповідає 4,3 млрд років - віку Землі

Ю-1 °

факт, що катастрофічні події, хоча і мають малу ймовірність, але викликають екстремально важкі наслідки, які за певних обставин можуть навіть поставити під питання подальше існування об'єкта - джерела небезпеки. Відомо, що неприйняття суспільством однієї аварії з великою шкодою сильніше, ніж багатьох дрібних аварій, дають в сумі той же розмір збитку. Прикладом цього можуть бути катастрофи великих авіалайнерів, які обговорюються тривалий час багатьма ЗМІ у багатьох країнах, і катастрофи вертольотів, які відбуваються значно частіше, але відображаються лише в коротких нотатках в регіональних виданнях.

Основним фактором тут є можливі масштаби наслідків. Відомо, що суспільство вважає поодинокі, але з тяжкими наслідками, події менш прийнятними, ніж велика кількість малих пригод за тією ж мірою ризику. Населення негативно ставиться до ризику загибелі 100 чол. в одній авіакатастрофі, але приймає ризик у 30 тис. смертельних випадків на рік (все населення цілого міста) в результаті дорожньо-транспортних пригод.

Для визначення рівня прийнятного соціального ризику зазвичай проводять графо-аналітичний розрахунок з використанням критеріальних кривих ризику. Кількісний підхід до встановлення залежності прийнятності ризику від наслідків був запропонований Ф. Фармером в 1967 р. Відповідно до цього підходу аварія ядерного реактора із заданими наслідками вважається неприйнятною для суспільства, якщо її ймовірність перевищує певну величину. У цьому випадку в конструкцію установки повинні бути

внесено зміни з метою зниження ймовірності аварії та / або се наслідків.

Для аварійних викидів Ф.Фармер запропонував провести граничну лінію. Коли математичне сподівання наслідків аварії знаходиться нижче цієї лінії, вони вважаються прийнятними, інакше - занадто високими і повинні бути вжиті заходи щодо їх зменшення. Запропоновані Ф. Фармером критерії враховували антипатію суспільства до ризику, пов'язаному з великими аваріями.

На рис. 21.2 показані два види ліній Фармера. В якості граничної лінії може бути обрана будь-яка з них залежно від застосовуваного критерію прийнятності ризику. Нахил лінії А дорівнює-I, що вказує на однакову прийнятність ризику як від великих, так і від малих аварій. Нахил лінії В дорівнює -1,5, що вказує на певну антипатію суспільства до великих аварій. Основу граничної лінії становить точка зі значенням I

ТОВ Кі при ймовірності 5 Жовтня 1/рік. Малі аварійні викиди будуть вважатися неприйнятними при частоті, що перевищує 2 жовтня 1/рік. Заштрихованная область між лініями А та /? пояснюється психологічними факторами неприйняття суспільством ризиків подій з тяжкими наслідками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =