Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

21.1. Навіщо і кому потрібен фінансовий аналіз діяльності фірми

загрузка...

Управління будь-яким об'єктом потребує насамперед знання його вихідного стану, відомостей про те, як існував і розвивався об'єкт в періоди, що передували справжньому. Лише отримавши досить повну і достовірну інформацію про діяльність об'єкта в минулому, про сформовані тенденції в його функціонуванні та розвитку, можна виробляти впевнені управлінські рішення, бізнес-плани і програми розвитку об'єктів на майбутні періоди. Висловлене положення відноситься до підприємствам, фірмам незалежно від їх ролі, масштабу, виду діяльності, форми власності.

В умовах ринкової економіки особливо важливо визначати фінансову стійкість підприємств, тобто стан фінансових ресурсів, при якому підприємство може вільно маневрувати грошовими коштами, щоб шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також провести витрати з розширення та оновлення виробничої бази.

Визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих проблем в ринковій економіці. Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності організацій, до нестачі коштів для фінансування поточної або інвестиційної діяльності, до банкрутства, а надлишкова - буде перешкоджати розвитку, приводячи до появи зайвих запасів і резервів, збільшуючи терміни оборотності капіталу, скорочуючи прибуток.

Обгрунтувати параметри такої стійкості дозволяє фінансовий аналіз.

Однак такий аналіз не тільки дає можливість судити про становище підприємства на даний момент, але і служить основою, необхідною передумовою вироблення стратегічних рішень, що визначають перспективи розвитку фірми.

112

Потреби у фінансовому аналізі існують завжди, незалежно від виду економічних відносин, що складаються в суспільстві, але акценти, що робляться в його процесі, різні, вони залежать від соціально -економічних умов.

Так, в централізованій, директивно керованій економіці аналіз звичайно передував формуванню планів розвитку підприємства, використовувався для обгрунтування планів і був жорстко прив'язаний до кола планових та державно затверджуваних звітних статистичних показників і нормативів.

В умовах ринкової економіки суб'єкти господарської діяльності вдаються до аналізу фінансового стану підприємств періодично в процесі регулювання, контролю, спостереження за станом і роботою підприємств, складання бізнес-планів і програм, а також в особливих ситуаціях.

Гостра необхідність у фінансовому аналізі виникає в ході перетворення організаційно-правових структур і реорганізації існуючих підприємств, в процесі приватизації та акціонування, а також при виробленні заходів з підтримки та оздоровлення (санації) неспроможних державних підприємств (банкрутів ).

Відзначимо також, що там, де спостерігається висока культура управління підприємством, будь-який річний і навіть квартальний звіт про діяльність підприємства супроводжується фінансовим аналізом його діяльності.

Аналіз фінансів і господарської діяльності підприємств пов'язаний з обробкою великої інформації, характеризує найрізноманітніші аспекти функціонування підприємства як виробничого, фінансового, майнового, соціального комплексу. Найчастіше ці дані зосереджені в документах фінансової звітності, балансі підприємства, облікових відомостях. Таким чином, документально-інформаційною основою аналізу фінансового стану і господарської діяльності підприємств служать дані бухгалтерського обліку. Самі ці дані дозволяють висловити судження про стан справ на фірмі, але глибокий аналіз вимагає ще й їх обробки.

Як відомо, бухгалтерський облік на підприємствах ведеться не тільки в цілях відображення здійснюваних підприємством господарських операцій і операцій, фіксації наявного майна, доходів, джерел їх формування, дані фінансової звітності використовуються в процесі вироблення, обгрунтування, прийняття управлінських рішень. Планування напрямки і сфер діяльності, розвитку підприємства, розробка і забезпечення реалізації проектів інноваційного та виробничого профілю, організаційно-кадрові заходи щодо поліпшення діяльності підприємства, підвищенню ефективності роботи так чи інакше пов'язані з попереднім аналізом звітності.

Розуміння значущості, важливої ??ролі фінансової і бухгалтерської звітності та відповідних економічних служб в чому тільки починає складатися на більшості колишніх державних підприємств, де раніше управлінські функції, пов'язані з бухгалтерією та фінансами, недооцінювалися. В умовах ринку підвищується значення фінансових важелів управління, грошового обігу та фінансове становище підприємства стає однією з ключових характеристик його стану, умовою успішної роботи, виживання в умовах конкуренції і загрози банкрутства.

Головна мета фінансового аналізу - отримання декількох основних, найбільш інформативних параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, зміна в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. Така інформація може бути отримана в результаті проведення комплексного аналізу фінансових звітів з науково обгрунтованій методиці.

Результатом фінансового аналізу є оцінка стану підприємства, його майна, активів і пасивів балансу, швидкості обороту капіталу, прибутковості використовуваних засобів.

Аналіз фінансового становища підприємства дозволяє відстежити тенденції його розвитку, дати комплексну оцінку господарської, комерційної діяльності і служить, таким чином, сполучною ланкою між виробленням управлінських рішень і власне виробничо-підприємницькою діяльністю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =