Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

21.1. Основні поняття інноваційного менеджменту

загрузка...

Інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг.

Між поняттями «інновація» і «нововведення» є відмінності.

Нововведення (новація) - новий чи оновлений продукт чиєїсь творчої діяльності, пропонований споживачам для подальшого перетворення і використання.

Нововведення може представляти собою нові матеріал, виріб, метод, технологію, послугу і т.д. Оформляється нововведення зазвичай у вигляді відкриттів, винаходів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій і т. п.

Інновація (синонім нововведення) - це нововведення, що стало предметом процесу освоєння, впровадження. Нововведення стає нововведенням з моменту прийняття його споживачем для подальшого перетворення або використання, до того ж володіє ознакою новизни для споживача. Таким чином, новацію (нововведення) слід вважати інновацією (нововведенням) лише при дотриманні двох умов: нововведення повинне бути прийняте даними споживачем; нововведення повинно володіти ознакою новизни для даного споживача.

Нововведення можуть розроблятися як для власних потреб, так і продажу. На «вході» організації як системи будуть нововведення їхніх продавців, які можуть відразу впроваджуватися, переходячи у форму інновацій, на «виході» - нововведення як товари, послуги, процеси. Новатор - це творець нововведення як продукту його праці, що містить нове рішення. Новаторами можуть бути фізичні та юридичні особи. Інноватор той, хто приймає нововведення до споживання, тобто до подальшого перетворенню або використанню.

197

В інноваційній діяльності прийнято розрізняти нововведення-продукти, нововведення-процеси (виробничо-технологічні), модифікації продуктів і послуг.

Нововведення означають фазу зародження нового технологічного укладу. Нововведення - це продукти, що володіють вищою споживчою вартістю, вони створюють на ринку ефективну конкуренцію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =