Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
А. Ю. Крупський, Л. А. Феоктистова. Інформаційний менеджмент: Навчальний посібник-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 80 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2.1.1. Забезпечення документами

загрузка...
Весь процес управління пронизаний інформацією, що є основою прийнять рішень, і побудований на роботі з документами, в яких вона фіксується. Тому документа-ционное забезпечення управління (діловодство) будь-якої організації, установи, підприємства розглядається сьогодні як найважливіша обслуговуюча функція управління, яка має свої специфічні завдання. Служба документаційного забезпечення управління (служба ДОП) на сучасному підприємстві повинна бути самостійним, організаційно-відокремленим структурним підрозділом - службою документаційного забезпечення управління (службою ДОП). У Росії діє спеціальний інститут ВНИИДАД, в стінах якого розроблено більше 2200 документів (правові акти, нормативні документи, стандарти, методичні рекомендації, типові інструкції з діловодства, словники, довідники та інші матеріали), використання яких є неодмінною умовою для створення інформаційного менеджменту стосовно до вирішенню завдань забезпечення підприємства документами.

Вже в 1988 р. в Державній системі документаційного управління закріплено, що "документаційне забезпечення управління в організації здійснюється спеціальною службою, що діє на правах самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику організації".

У справі забезпечення документами діяльності підприємства немає дрібниць. Наприклад, важливим є й те. щоб назва документа було нескладним і легко запам'ятовувалося і вимовлялося.

33

1

34

Для ефективного вирішення завдання забезпечення процесу управління підприємством документами в ході інформаційного менеджменту необхідно вирішити такі основні завдання: збір та переробка інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Перед керуючим органом звичайно ставляться задачі одержання інформації, її переробки, а також генерування і передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. Компетентність керівника залежить не стільки від минулого досвіду, скільки від володіння достатньою кількістю інформації про I мінливої ??ситуації і уміння нею скористатися. Це необхідно знати і розуміти діючим і майбутнім керівникам.

Інформація складається з усіх об'єктивних фактів і всіх припущень, які впливають на сприйняття людиною, що приймає рішення, сутності і ступеня невизначеностей, пов'язаних з даною проблемою або можливістю. Традиційно інформацію поділяють на: I

Факт-подія або умова, яке спостерігається безпосередньо (найпростіший вид інформації).

Оцінки відрізняються від фактів тим, що базуються на умовиводах і (або) статистичних прийомах, спостереженні і підрахунку. Оцінки пов'язані з минулим і сьогоденням, тоді як прогнози - з майбутнім. На практиці оцінки базуються на екстраполяції тенденцій, на аналогії, на здоровому глузді та ін

Прогнози - оцінки, пов'язані з майбутнім.

Узагальнені зв'язки - основа для оцінок і прогнозів. Наприклад, вони встановлюються між обсягом продажу й такими факторами, як національний доход, довіра споживача, план 1 витрат корпоративного капіталу і т. д.

Слух відрізняється від факту тільки тим, що джерело інформації менш надійний. Але слух може бути єдиним доступним джерелом окремих видів інформації, наприклад планів конкурентів.

У ході інформаційного менеджменту ця класифікація інформації повинна неодмінно враховуватися, так як від того, наскільки інформація повна, точна і своєчасна, залежить якість прийнятих рішень.

Управлінську інформацію можна розділити на три категорії:

Інформація зі стратегічного планування дозволяє вищому управлінню нести відповідальність за встановлення довгострокових цілей, накопичення ресурсів для досягнення цих цілей і формулювання політики їх досягнення. Така інформація може включати перспективні оцінки, економічні прогнози та ін

Контрольна управлінська інформація використовується керуючими середнього рівня для координації різних підконтрольних їм дій, приведення ресурсів у відповідність із завданнями і розробкою узгоджених оперативних планів. Ця інформація може включати в себе виробничі зведення і дії, що вживаються іншими керуючими середнього рівня.

Оперативна інформація допомагає керуючому нижнього рівня виконувати звичайні і повсякденні операції, такі, як розрахунок заробітної плати та фінансові розрахунки, складання табелів і керування запасами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =