Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

21.1. Комунікативна поведінка керівника

загрузка...

Найбільше значення з практичної і теоретичної точок зору мають правила і вимоги, дотримання яких є основою ефективного комунікативного поведінки керівника. Неефективні комунікації - одна з головних причин поганого керівництва.

Сфера комунікативної поведінки керівника підрозділяється на кілька основних видів: паралельні комунікації, супроводжуючі виконання інших функцій і завдань; бесіди і переговори, організація і проведення ділових нарад; публічні виступи керівника; мовні виконавські дії як форма впливу на підлеглих з метою організації їх діяльності. Існують також невербальні форми комунікації - міміка, пантоміма і письмові (ділові листи). Кожен їх цих видів пред'являє специфічні вимоги до мовного поведінки керівника.

Основні вимоги пред'являються до загальної культури мовлення. Найважливіше серед них - дотримання лінгвістичних норм.

180

Невід'ємний компонент культури мови - інформаційна насиченість повідомлення, яке має бути попередньо сформульовано в ідеальному плані, а потім у вербальному.

Ефективність комунікації полягає в лаконічності і структурної простоті побудови фраз.

Помилки мови - відсутність емоційного забарвлення і її гипертрофирование; необхідна гармонія змісту висловлювання і заходи його емоційної насиченості.

Така ж вимога пред'являється до поєднання вербальних і невербальних засобів комунікації.

Комунікації необхідно будувати з урахуванням їх цільової спрямованості; за змістом вони повинні відповідати тій задачі, для якої здійснюються.

Важлива вимога культури мовлення - її адекватність особливостям адресата.

Поєднання всіх цих вимог - одна з умов комунікативної компетентності керівника, яка найбільш повно проявляється при проведенні бесід і переговорів. При цьому слід дотримуватися і специфічні правила: встановлення контакту з перших етапів бесіди; ретельна підготовка до розмови (чіткість своїх цілей, тактики своєї поведінки); вміння слухати; повагу і увагу до партнера; не робити поспішних висновків; не позичати оборонно-пасивну позицію; не вступати в суперечку без необхідності; пам'ятати про наслідки, до яких може привести бесіда.

Ці вимоги правомірні і в ході ділових нарад. Виділяють п'ять основних етапів: початок наради, передача основної інформації, аргументація, нейтралізація чи спростування зустрічних аргументів, прийняття рішення. Їм відповідають п'ять основних принципів проведення ділових нарад - для кожного основного етапу: 1)

привернути увагу учасників до проблеми, мотивувати необхідність їх участі в обговоренні; 2)

пробудити особистий інтерес учасників до найбільш ефек тивному рішенням обговорюваної проблеми;

181

3) максимально аргументувати всі висловлювання; 4)

перш ніж спростовувати чужі аргументи, слід попи таться розкрити їх дійсні причини; 5)

враховувати інтереси учасників наради при виработ ке остаточного рішення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =