Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетингові дослідження >
« Попередня Наступна »
М. Л. Власова. Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях [Текст]: навч. посібник для вузів / Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. дім ГУ ВШЕ. - 710 [2] с. - (Підручники Вищої школи економіки), 2006 - перейти до змісту підручника

2.1.1 Джерела маркетингової інформації

загрузка...

В даний час нікого не треба переконувати, що інформація являє собою найважливіший стратегічний ресурс, який є базою для прийняття ефективних маркетингових рішень. Кваліфікований маркетолог повинен вміти правильно зібрати необхідну інформацію, проаналізувати та систематизувати отримані дані, на їх основі визначити тенденції розвитку ринку і розробити систему маркетингових заходів.

Всю маркетингову інформацію можна розділити на внутрішню (наявну в компанії або збирану на її замовлення) і зовнішню (яка збирається поза компанії або не по її замовлення).

На внутрішній маркетингова інформація включає в себе: -

бухгалтерську і статистичну звітність (основні показники діяльності компанії - обсяги виробництва і продажів, прибуток, рентабельність, витрати і т.п .); -

звіти про роботу окремих підрозділів компанії; -

результати внутрішніх досліджень; -

різного роду довідки та аналітичні записки , підготовлені співробітниками компанії.

Зовнішню маркетингову інформацію отримують з різних джерел (див. рис. 2.1, табл. 2.1).

Всю наявну маркетингову інформацію можна розділити на вторинну (вже опубліковану) і первинну (одержувану в результаті спеціально проведених дій за заздалегідь розробленим планом).

Рис. 2.1. Структура і джерела маркетингової інформації

Для того щоб інформація виявилася дійсно корисною для вирішення конкретних маркетингових завдань, її відбір має здійснюватися за такими критеріями: -

релевантність - відповідність інформації поставленим маркетинговим завданням; -

актуальність - новизна інформації, можливість її отримання в короткі терміни.

Маркетингова інформація

Таблиця 2.1 Види і джерела маркетингової інформації Види

інформації Зміст Джерела інформації Офіційна

інформація

Статистична

інформація

Засоби масової інформації

Спеціальні

видання Інформація від органів влади, в тому числі законодавчі документи, адміністративні акти, податкова, митна, патентна інформація і т.п.

Інформація з Росстату та його регіональних відділень за такими основними розділами (населення, праця, рівень життя населення, освіта, охорона здоров'я, культура, туризм і відпочинок, підприємства та організації, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля та послуги населенню, наука та інновації, фінанси, інвестиції, ціни і тарифи, зовнішньоекономічна діяльність)

Матеріали газет і журналів, ТБ, радіо, Інтернету (новини, оглядові та аналітичні статті , замовні матеріали рекламного характеру тощо)

Матеріали професійних спеціалізованих видань маркетингової проблематики, в тому числі економічних, присвячених конкретних ринків, рекламі, методам маркетингових досліджень тощо Періодичні видання ("Російська газета", "Фінансова газета" тощо); законодавчі бази даних ("Гарант", "Партнер" і т.п.); сайти органів влади (міністерств і відомств, регіональних органів)

Друковані видання (щорічники, тематичні випуски) і сайти регіональних відділень Росстату

Друковані та електронні версії газет, журналів, телеканалів, радіоканалів, Інтернет

Друковані та електронні версії ділової преси ("Комерсант", "Економічна газета" та ін

), професійних видань ("Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії", "Маркетинг в Росії і за кордоном" , "Маркетолог", "Рекламні ідеї" тощо), Закінчення табл. 2.1 В іди інформації -

Зміст ДЖЕРЕЛА інформації 1 Навчальні

видання

Огляди ринків

Офіційні документи фірм і компаній

Сайти

компаній

Професійна інформація про компанії

Бази даних Книги, підручники, монографії з різних аспектів маркетингу

Інформація про різних товарних ринках: сучасна ситуація, динаміка і прогнози

Звітна інформація (звіти, баланси, фінансові результати і т.п .) і прес-релізи

Інформація про компанію, напрямки діяльності, пропоновані продукти і послуги і т.п.

Рейтинги фірм і підприємств

Різна інформація (довідники та бази даних по галузях економіки, підприємствам, регіонам; звіти та огляди, добірки методичних матеріалів, матеріалів зі ЗМІ і т . п.) журналів по окремих ринках ("Ринок вторинних матеріалів", "Російський продовольчий ринок" і пр.)

Книжкові магазини, бібліотеки, електронні книжкові магазини

Матеріали державних служб та організацій (ДКНТ, ВІНІТІ, Росин-формресурс тощо), галузевих інститутів, маркетингових та інформаційних агентств (Екотранс, Росбизнесконсалтинг і пр.)

Друковані та електронні ЗМІ, прес -конференції тощо

Інтернет

Друковані та електронні версії ділової преси ("Експерт", "Деньги" і т.п.)

Агентства ділової інформації ("Бізнес-карта", "Компас-Росія" і пр.), регіональні бази даних, директ-маркетингові агентства, інші бази даних, у тому числі on-line - достовірність - дотримання методичних правил збору та аналізу інформації, зіставлення сумнівною інформації з відомостями з інших джерел; -

доцільність - співвіднесення тимчасових і фінансових витрат на отримання інформації з її важливістю для вирішення поставлених завдань;

2.1

Маркетингова інформація -

оптимальна повнота - оптимальний обсяг і ступінь подробиці інформації, необхідної для вирішення поставлених завдань; -

системність - інформація, отримана з різних джерел , повинна зводитися воєдино для отримання цілісної картини маркетингової проблеми.

Адекватне використання маркетингової інформації передбачає три стадії робіт:

Для цього в компанії має бути розроблена маркетингова інформаційна система.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =