Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

20.4. Фінанси підприємств

загрузка...
Фінанси підприємства - система грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів в процесі

190

кругообігу ресурсів підприємства, формування його грошових доходів і накопичень. Фінанси підприємств забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, взаємовідношення з державними органами, податковою системою, бюджетами, банками і іншими кредитними установами, страховими компаніями і т.д. У них концентрується переважна частина матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечуючи тим самим процес розширеного відтворення в суспільстві.

Фінанси комерційних підприємств - економічні відносини, пов'язані з утворенням власних фінансових ресурсів, виробництвом і реалізацією товарів та послуг, залученням зовнішніх джерел фінансування, їх розподілом і використанням.

Опції фінансів на підприємстві:

- формування - забезпечує грошовими ресурсами кругообіг коштів на підприємстві, тобто формує грошові фонди. Завдання полягає у формуванні ефективно працюючих на підприємстві грошових потоків;

- розподіл - використання грошових коштів і фондів;

- контрольна функція - охоплює всі сторони діяльності підприємств, взаємовідносини всередині підприємства, взаємовідносини підприємства і банку, взаємовідносини підприємства і бюджету. Фінансові відносини комерційних підприємств будуються на

принципах: фінансова самостійність, самофінансування, матеріальна зацікавленість, матеріальна відповідальність, забезпечення фінансовими резервами.

Активи - те, чим володіє підприємство; належать підприємству кошти, вкладені в справу.

Капітал підприємства ділять на основний і оборотний.

Оборотний капітал - готівка і ті кошти, які звернені в готівку протягом року до дати звіту. Складові оборотного капіталу: готівкові гроші, цінні папери, виплати за рахунками, товарно-матеріальні цінності, платежі.

Основний капітал - це вартість підприємства, його майно та обладнання, термін служби яких більше року, не призначені для продажу.

Нематеріальні активи - частина активів, що не носить матеріального речового характеру (патенти і права, організаційні витрати на реєстрацію та розробку документів).

Пасиви - всі заборгованості підприємства. Поточні пасиви-суми, які підприємство повинне буде повернути в майбутньому (наступним за звітним) році. Довгострокові борги - борги, які повинні бути сплачені в строк більше року.

Капіталовкладення - це вкладення коштів в основні фонди.

191

Головними фінансовими показниками ефективності діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Прибуток - абсолютний показник, що є головною формою грошових накопичень підприємства.

Рентабельність продукції - це відношення прибутку до собівартості.

Рентабельність виробництва - відношення прибутку до середньої величини активів виробництва - характеризує ефективність інвестиційної та поточної діяльності підприємства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =