Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

20.3. Прийнятність технічного ризику

загрузка...

Прийнятний ризик - це ризик, рівень якого допустимо і обгрунтований виходячи з соціально-економічних міркувань. Ризик експлуатації об'єкта є прийнятним, якщо заради вигоди, одержуваної від експлуатації об'єкта, суспільство готове піти на цей ризик. Прийнятний технічний ризик встановлюють для кожного виду технічних об'єктів, будівельних споруд, транспортних систем. Нормування ризику (встановлення його прийнятного рівня) проводять у різних формах. Так, в залежності від ступеня обліку складових ризику (від показника небезпеки в джерелі до наслідків реалізації небезпеки) граничні рівні встановлюють:

для ризику аварій у вигляді гранично допустимої ймовірності аварій на рік або на деяку напрацювання. Зокрема, ймовірність важких запроектних аварій не повинна перевищувати 10-7 1 / (реак-тор * рік) [ОПБ-88/97];

ризику впливу негативних чинників аварії на людей. Наприклад, згідно з ГОСТ 12.

1.010-76 і ГОСТ 12.1.005-91 ймовірність впливу на людей небезпечних факторів відповідно вибуху і пожежі не повинна перевищувати 10-6 1 / (чол. - рік);

викликаного аваріями соціального ризику для персоналу та населення.

Залежно від способу визначення показника ризику для об'єкта розглядають два види критеріїв прийнятного ризику аварій: якісні критерії, засновані на словесних оцінках і відображають конкретні вимоги безпеки (наприклад, у вигляді: «Вражаючі фактори аварій при руйнуванні будь одиничної ємності на об'єкті не повинні виходити за кордон санітарно-захисної зони »);

кількісні критерії (наприклад, у вигляді:« Індивідуальний ризик загибелі населення від аварії на об'єкті не повинен перевищувати величини 10-7 1/год-1 »).

Кількісні критерії використовуються в нормативах деяких зарубіжних країн, але, як правило, не на законодавчому рівні (як, наприклад, у Голландії), а в корпоративних стандартах чи інших документах рекомендаційного характеру.

Це пов'язано з об'єктивними труднощами в оцінці кількісних показників ризику з прийнятною точністю.

Рівні прийнятного ризику встановлюють з урахуванням фактичного рівня аварійності (досягнутого рівня безпеки) і можливих наслідків аварії - чим значніше наслідки, тим жорсткіше рівні. Неприйняття ризиків аварій з тяжкими наслідками, можливих на небезпечних виробничих об'єктах, призводить до встановлення для них більш жорстких заходів щодо забезпечення безпеки. Завдяки цьому на таких об'єктах забезпечуються більш низькі рівні ризиків. Так, наприклад, індивідуальний ризик загибелі людини в техногенних пригодах (в середньому за 2000 - 2003 рр..) Становить: у ДТП - 2,2 * 10-4 1/рік; в пожежі - 1,3 * 10-4 1/рік ; через аварії і нещасних випадків на небезпечних виробничих об'єктах - 0,3 - 10-4 1/рік.

Виходячи з прийнятного рівня технічного ризику встановлюють технічні вимоги з безпеки до конструкції, а також вимоги по стійкості до небезпечних техногенних (ударам, ударної хвилі, термічних навантажень) і природним (вітровим навантаженням, по сейсмостійкості) явищам .

Гранично-допустимий рівень індивідуального ризику для Росії, враховуючи рівень її соціально-економічного розвитку, зазвичай рекомендують приймати в діапазоні від 10-4 (для функціонуючих об'єктів) до 10-5 (для знову споруджуваних об'єктів) 1/рік (див., зокрема, Декларацію Російського наукового товариства аналізу ризику «Про встановлення гранично-допустимого рівня ризику»). Як критерій прийнятності соціального ризику пропонується наступний: неприйнятним вважається ризик, коли 25 дорослих людей (або дітей, престарілих, хворих) і більш піддаються небезпеки з частотою більше 10-4 (відповідно 10-5) на рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =