Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

20.3. Джерела і види фінансових ресурсів

загрузка...
Фінансові ресурси - грошові доходи і надходження суб'єктів господарювання і держави в особі її органів, призначені для цілей розширеного відтворення, матеріального стимулювання, задоволення соціальних потреб, потреб оборони та держуправління. Джерела фінансових ресурсів на макрорівні (держави):

- валовий внутрішній продукт (ВВП);

- доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

- національне багатство;

- залучені (позикові) ресурси.

Джерела фінансових ресурсів на мікрорівні (організація, підприємство):

- джерела власних фінансових ресурсів (діяльність підприємства; багатство підприємства - обладнання та ін

);

- кошти підприємства, які прирівнюються до власних (зарплата, відпускні гроші);

- залучені кошти (позикові кошти, кошти від продажу акцій і облігацій);

- кошти, одержувані підприємствами в порядку перерозподілу (від міністерств, вищих інстанцій, з бюджету; страхові відшкодування).

Найважливіший джерело фінансових ресурсів - вартість ВВП країни, який складається з К + З + П (капітал + зарплата + прибуток). З + П-основні джерела фінансових ресурсів на макрорівні.

Елемент З, будучи особистим доходом трудящого - зарплатою, виступає як джерело фінансових ресурсів за трьома напрямками: податки, страхові платежі, інші платежі (бере участь у створенні фінансових ресурсів на макрорівні). Елемент П - додаткова вартість - прибуток - основне джерело фінансових ресурсів.

Основні види фінансових ресурсів на макрорівні: податки кредити з різних джерел, відрахування в позабюджетні фонди, платежі населення до місцевого бюджету, інше.

Основні види фінансових ресурсів на мікрорівні: прибуток, амортизація, кредитні інвестиції, страхові відшкодування, виручка від реалізації вибулого майна, стійкі пасиви, фінансові ресурси з перерахування від вищестоящих структур, бюджетні субсидії, інші.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =