Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с., - Перейти до змісту підручника

20.2. Порядок порушення і перегляду справи

загрузка...

Набрали законної сили рішення, ухвалу суду першої інстанції переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення.

Питання про те, який суд має переглядати ухвали або постанови касаційної і наглядової інстанції, вирішується залежно від правових наслідків, що наступили в результаті винесення цих судових актів.

Якщо визначенням або постановою касаційної чи наглядової інстанції рішення суду першої інстанції було змінено або постановлено нове рішення, то перегляд їх повинен проводитися судом, який виніс нове рішення або змінити його.

314

У випадку, якщо ухвалою або постановою суду касаційної чи наглядової інстанції рішення суду першої інстанції залишено без зміни, повинно переглядатися саме рішення, і переглянути це рішення зобов'язаний суд першої інстанції, який виніс його.

Заява, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду подаються сторонами, прокурором, іншими особами, що у справі, до суду, що прийняв рішення або ухвалу. Такі заяву, подання можуть бути подані протягом трьох місяців з дня встановлення підстав для перегляду.

Термін подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду обчислюється в наступних випадках:

- наявність істотних для справи обставин, які не були і не могли бути відомі заявнику (п. 1 ч. 2 ст. 392 ЦПК), - з дня відкриття істотних для справи обставин;

- завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальсифікація доказів , які потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення, ухвали суду і встановлені набрав законної сили вироком суду; злочину сторін, інших осіб, що беруть участь у справі, їх представників, злочини суддів, вчинені при розгляді та вирішенні даної справи і встановлені набрав законної сили вироком суду (п.

2, 3 ч. 2 ст. 392), - з дня набрання законної сили вироком у кримінальній справі;

- скасування рішення, вироку або ухвали суду чи постанови державного органу або органу місцевого самоврядування, що стали підставою для ухвалення рішення чи ухвали суду (п. 4 ч. 2 ст. 392), - з дня набрання законної сили рішення, вироку, ухвали суду, які скасовують раніше винесені рішення, вирок, ухвалу суду або постанова державного органу або органу місцевого самоврядування, на яких були засновані переглядати рішення, ухвалу суду, або з дня прийняття державним органом або органом місцевого самоврядування нової постанови, на якому були засновані переглядати рішення, ухвалу суду.

Днем відкриття обставин, що мають істотне значення для справи, слід вважати день, коли нововиявлена ??обставина стало відомо особі, що бере участь у справі. Отже, строк для подання заяви повинен обчислюватися з того дня, коли особам, бере участі у справі, стало відомо про нововиявлені обставини.

315

Після прийняття до провадження суду заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами суддя зобов'язаний вчинити певні дії, спрямовані на забезпечення правильного розгляду справи в першій ж судовому засіданні.

Знову відкрилися обставини встановлюються за допомогою доказів, тому суддя до розгляду справи в судовому засіданні попередньо вирішує питання про предмет доказування, що включає в себе факти, які можуть служити підставами для скасування рішення, а також про правомочність і своєчасності звернення заявника до суду.

Судді до перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу, слід вирішити питання про необхідність виклику в судове засідання не тільки осіб, що у справі, а й інших учасників процесу ( свідків, експертів, перекладачів), про витребування і забезпечення доказів, а також дослідити набрало законної сили постанова, що встановила одне з нововиявлених обставин, зазначених у п.

2-3 ч. 2 ст. 392 ЦПК, яке ще не можна вважати безумовною підставою для розгляду справи за нововиявленими обставинами.

Суддя повинен переконатися, наприклад, в тому, що вступив у законну силу вирок у кримінальній справі обов'язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, щодо якої відбувся вирок суду, лише за питань про те, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою (ст. 61 ЦПК).

При перегляді за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов з підстав, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 392 ЦПК, висновки про те, що свідомо підроблені докази, на яких грунтується рішення, були предметом судового розгляду, вимагають попереднього аналізу матеріалів справи (зокрема, протоколу судового засідання).

Приймало Чи дійсно участь у справі або розгляді його особа, яка вчинила злочинне діяння у зв'язку зі справою і засуджена за це судом, або чи було скасоване згодом постанову суду або іншого органу преюдиціальним для розглянутого судового рішення - все це може бути встановлено також за умови ретельного вивчення всіх матеріалів справи. Таким чином, суддя повинен вчинити ряд процесуальних дій, аналогічних передбаченим ст. 147-153 ЦПК.

Суддя, визнавши справу досить підготовленим до розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими об-

316

стоятельство, виносить ухвалу про призначення його до розгляду. Заявник та особи, що у справі, повідомляються про час і місце засідання.

Розгляд заяви про перегляд рішення, ухвали або постанови за нововиявленими обставинами здійснюється в судовому засіданні за загальними правилами цивільного судочинства в суді першої інстанції або в касаційної чи наглядової інстанціях. Неявка в судове засідання беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не є перешкодою до розгляду заяви.

Особи, які беруть участь у справі, та прокурор до розгляду справи і в судовому засіданні вправі представляти докази на підтвердження або спростування підстав до перегляду рішення, ухвали або постанови за нововиявленими обставинами. Ці докази досліджуються і оцінюються судом за загальними правилами.

За результатами розгляду заяви про перегляд рішення, ухвали або постанови за нововиявленими обставинами суд виносить ухвалу. Зміст цього визначення не регламентоване законом.

У визначенні суд, який переглядає справу за нововиявленими обставинами, повинен вказати, зокрема:

- час і місце його винесення; - найменування суду, який виніс його, склад суду; - осіб, що беруть участь при розгляді справи; - особа, яка подала заяву про перегляд рішення, ухвали або постанови за нововиявленими обставинами; - короткий зміст переглядати рішення, поданої заяви, представлених матеріалів і пояснень осіб, що у справі, при розгляді заяви;

- мотиви, з яких суд прийшов до своїх висновків, і посилання на закони, якими суд керувався;

- постанову суду. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд

рішення, ухвали або постанови за нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає і вступає в законну силу негайно.

Ухвала суду, яким у перегляді відмовлено, перегороджує можливість подальшого руху справи і підлягає оскарженню (ст. 371 ЦПК). Воно набирає законної сили після закінчення встановленого законом строку на оскарження або після відхилення скарги вищестоящим судом.

У разі скасування рішення, ухвали або постанови справа розглядається знову за правилами цивільного судочинства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =