загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

20.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ

загрузка...

Докладно планування ресурсів в рамках загального планування проекту рас-чено в розділі 14, в даному розділі наведені основоположні принципи я поняття, необхідні по контексту управління ресурсами. На стадії планування проводиться збалансований аналіз комплексів робіт і споживаних ресурсів з урахуванням обмежень та їх прогнозний розподіл на основі графіків потреби в ресурсах. Планування ресурсів за проектом є основою визначення в часі потреб у ресурсах та визначення можливості забезпечення ресурсами для укладення контрактів по закупівлях ресурсів, планування поставок ресурсів, а також основою розподілу вже закуплених ресурсів по роботах проекту.

Як основна складова управління проектами ресурсне планували включає ряд складових, в тому числі:?

Розробку і збалансований аналіз комплексів робіт і ресурсів, напри лених на досягнення цілей проекту;

Про розробку системи розподілу ресурсів та призначення відповідальних повнювачів;?

Контроль за ходом робіт - порівняння планових параметрів робіт з факт ськими і вироблення коригувальних впливів.

І. Ресурси виступають як забезпечують компоненти робіт за проектом,

чающие виконавців, енергію, матеріали, обладнання і т. д. відпо 'з кожною роботою можна зв'язати функцію потреби в ресурсах, і Рас ^ ^) М методами календарного планування потреби в ресурсах за проектом в ц ^ і методами вирівнювання забезпечити відповідність потреб наявністю і можливостям забезпечення ресурсами. пояооб-

Нмеются два основні методи планування русурсов проекту (більш але див. п. 14.П.):

Про ресурсне планування при обмеженні за часом;?

Планування при обмежених ресурсах.

Перший підхід - ресурсне планування при обмеженні за часом, передбачає фіксовану дату закінчення проекту та призначення на проект додаткових ресурсів на періоди перевантажень.

Другий підхід - планування при обмежених ресурсах, припускає, що спочатку задану кількість доступних ресурсів не може бути змінено і є основним обмеженням проекту.

В принципі при плануванні забезпечення потреби в ресурсах по ^ роботам проекту слід враховувати одне загальне правило: загальний обсяг потреб у кожному виді ресурсу в кожен момент часу в межах життєвого циклу проекту повинен бути не менше загального обсягу наявності цього ресурсу на цей момент з

Графіки потреб і поставок ресурсу не збігаються. На початку періоду за рахунок випереджальних поставок створюються запаси, які витрачаються в період, коли постачання затримуються. Але має бути забезпечено співвідношення:

1 ДШ з =} / '(О

про про

Тобто, сумарні поставки ресурсу повинні бути не менше сумарної потреби в ресурсі в будь-який момент часу.

В результаті ресурсного планування менеджер проекту отримує можли-ость переіті до наступної фази управління ресурсами - до організації закупівель і поставок ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =