Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

20.11. Податковий механізм стимулювання інвестиційного процесу

загрузка...
Податкова система повинна містити в якості складової частини ефективний механізм стимулювання капіталовкладень у розвиток економіки. Створення сприятливого інвестиційного клімату в країні - складна макроекономічна завдання, що стало особливо очевидним в процесі здійснення ринкових реформ в Росії. Розглянемо проблему з точки зору податкових методів стимулювання капіталовкладень у виробництво і в розвиток його наукової бази.

У рамках податкової системи у світовій практиці існують такі основні механізми, прийоми і напрями стимулювання інвестицій:

1) виведення з-під оподаткування частини прибутку, що спрямовується на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення (податкове вирахування);

2) інвестиційний податковий кредит;

3) прискорена амортизація. У більшості західних країн до використовуваних податковим методам стимулювання інвестицій відносять також механізм стимулювання НДДКР промислових компаній. Крім того, там ширше, ніж у Росії, використовується механізм прискореної амортизації і глибше, реальніше його вплив на економіку.

Звільнення від податку реінвестованого прибутку дозволяє дещо послабити податковий тиск на виробника і збільшити приплив інвестицій в економіку.

Інвестиційний податковий кредит за своїм змістом є податковою знижкою. Особливість такої податкової знижки полягає в тому, що її величина віднімається безпосередньо із суми обчисленого податку, а не з суми оподатковуваного прибутку.

Інвестиційний податковий кредит розрахований на стимулювання впровадження нової техніки і заміни застарілого обладнання. Він розраховується у відсотках до вартості обладнання, розмір знижки диференційований залежно від виду обладнання та терміну його служби і закріплений у законодавчому порядку.

Так, в США діють знижки, що стимулюють використання альтернативних видів енергії та енергозберігаючі заходи. У Японії інвестиційні податкові знижки з податку на прибуток надаються на цілі розвитку наукової бази та створення нових технологій. Компанії мають право на знижку величиною в 7% від вартості придбаного обладнання, що використовується для досліджень і розробок в галузі біотехнології, робототехніки, створення нових конструкційних матеріалів.

Прискорена амортизація полягає у зменшенні термінів амортизаційних списань, має на меті створення сприятливих можливостей для масового оновлення основного капіталу і модернізації промисловості. Сутність прискореної амортизації полягає в тому, що знос основних засобів нараховується за підвищеними нормами (але не більше, ніж удвічі). Вартість основних фондів тому переноситься на витрати виробництва в більш стислі терміни в порівнянні з нормативними. Метод прискореної амортизації поширюється тільки на активну частину основних фондів - машини, обладнання, транспортні засоби - нормативний термін: служби яких перевищує три роки.

Підвищення амортизаційних відрахувань зменшує суму оподатковуваного прибутку, прискорює оборот основного капіталу, створює стимул і забезпечує кошти для нових інвестицій. Прискорена амортизація застосовується і щодо обладнання, службовця цілям охорони навколишнього середовища, а також використовуваного в сфері енергозберігаючих технологій.

Цікаво відзначити, що в США, наприклад, пільговість податкової амортизації привела до переваги у деяких компаній податкових пільг над податковими зобов'язаннями. В якості одного з виходів було запропоновано здійснювати продаж податкових пільг корпораціями, що в точності відповідає принципам ринкової економіки. Загалом протягом тривалого часу загальним напрямом еволюції податкових режимів західних країн є посилення пільг щодо стимулювання інвестицій і розвитку наукової бази.

У Росії прискорена амортизація була вперше дозволена з 1991 року. Однак у силу об'єктивних причин цей важіль зменшення податкового тягаря для виробників залишається поки малозатребуваним. Як показує світовий досвід, необхідність застосування прискореної амортизації з'являється щоразу, коли в економіці спостерігається інвестиційний бум, виникає поштовх до масового оновленню технічної та технологічної бази виробництва, його структурної, перебудови. Тоді він дозволяє в стислі терміни повернути вкладені кошти. Механізм прискореної амортизації ефективний в умовах фінансової стабільності та рівноваги.

Для кризової нерівноважної економіки Росії перехідного періоду прискорена амортизація може стати додатковим дестабілізуючим чинником зростання цін і посилення інфляції. Її використання в якості податкової пільги, стимулює інвестиції, доцільно для російських підприємств лише після досягнення фінансової стабілізації.

Повноцінне податкове стимулювання наукових розробок на підприємствах Росії належить освоїти. Встановлена ??норма, відповідно до якої звільняються від податку на прибуток кошти, що направляються підприємствами та організаціями на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (але не більше Ю% оподатковуваного прибутку), не стимулює підприємства розвивати власну наукову базу.

У всіх розвинених країнах Заходу законодавчо дозволено віднімати поточні витрати на НДДКР компанії з її оподатковуваного доходу. Так, в США, Італії, Великобританії, Канаді, Бельгії, Швеції допускається віднімання повної суми витрат на НДДКР з оподаткованого прибутку корпорацій. У Франції, Японії та деяких інших країнах при фінансуванні витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи надається широке коло додаткових податкових пільг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =