загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

20.1. Сутність і роль фінансів

загрузка...

Фінанси - економічні відносини в процесі утворення і використання грошових коштів, що забезпечують розширене відтворення; економічний інструмент розподілу і перерозподілу.

Основні ознаки фінансів:

- грошові відносини. Гроші є матеріальною основою існування і функціонування фінансів (вони завжди мають грошову форму вираження);

- розподільний характер фінансових відносин. Областю виникнення і функціонування фінансів є стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому продукті.

Фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів і накопичень, що приймають форму фінансових ресурсів. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин.

Сутність фінансів як особливої ??сфери розподільчих відносин виявляється за допомогою розподільної функції.

Через неї реалізується суспільне призначення фінансів - забезпечення кожного суб'єкта господарювання необхідними йому фінансовими ресурсами, що використовуються у формі грошових фондів спеціального цільового призначення.

Розподільна функція фінансів полягає у створенні:

- основних або первинних доходів шляхом розподілу Національного доходу серед учасників матеріального виробництва;

- вторинних або похідних доходів шляхом перерозподілу національного доходів між виробничої та невиробничої сферами, галузями матеріального виробництв; регіонами країни, формами власності і соціальними групами населення. Завдяки розподільної функції фінанси обслуговують відтворювальний процес, активно впливаючи на всі його стадії. З її допомогою здійснюється відшкодування вартості спожитих засобів виробництва і утворення доходів у різних формах, а також формуються фонди цільового призначення. На підставі даної функції забезпечуються їх розподіл між регіонами країни, формами власності і соціальними групами населення, загальнодержавні потреби, формуються ресурси для утримання та розвитку невиробничої сфери, здійснюється внутрішньогалузеве, міжгалузеве і межтер

187

ріторіального перерозподіл національного доходу, попереджаються можливі диспропорції на окремих ділянках господарського будівництва і забезпечується необхідна маневреність у використанні ресурсів.

Контрольна функція фінансів випливає з першої функції завдяки оцінці величини фондів грошових коштів та їх передбаченої спрямованості. Її основа - рух фінансових ресурсів. Інструментом реалізації виступає фінансова інформація, яка укладена в фінансових показниках, наявних в бухгалтерській, статистичній та оперативної звітності.

Фінансовий контроль здійснюється в процесі фінансового планування, при використанні дохідної та видаткової частин бюджетної системи. Фінансові показники дозволяють побачити різноманітні сторони роботи підприємств і оцінити результати господарської діяльності. Одним із завдань фінансового контролю є перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками, а також взаємних зобов'язань підприємств і організацій по розрахунках і платежах.

Фінанси - інструмент економіки, що допомагає здійснювати методи державного регулювання шляхом формування різних фондів грошових коштів. Значення фінансів у тому, що за допомогою різних фондів грошових коштів формування доходів на етапах розподілу підтримує певні пропорції між виробництвом і його споживанням.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =