Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

20.1. Сутність податків і податкової системи

загрузка...

Податки та податкова система - це не тільки джерела бюджетних надходжень, але і найважливіші структурні елементи економіки ринкового типу. Очевидно, що без формування раціональної податкової системи, не гнітючою підприємницьку діяльність і дозволяє проводити ефективну бюджетну політику, неможливі повноцінні перетворення економіки Росії.

253

Податки відомі людям з глибокої давнини, коли вони фігурували у формі данини, податі. Виникнення податків пов'язано з необхідністю змісту держави. Їх неминучість настільки очевидна, що ще в 1789 році Бенджамін Франклін, один з авторів Декларації незалежності США, писав: «У цьому світі ні в чому не можна бути твердо впевненим, за винятком смерті і податків».

Податки являють собою обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з юридичних і фізичних осіб і що надходять до бюджетів різних рівнів. Існування податків економічно виправдано остільки, оскільки економічно виправдано існування держави. Податки - це економічна база утримання державного апарату, армії, невиробничої сфери.

Спочатку роль податків зводилася лише до реалізації фіскальних повноважень. Надалі, з ускладненням економічної діяльності та виникненням необхідності державного регулювання, у держави з'являються специфічні економічні функції. Тому способи впливу податків на економічне життя поступово диференціювалися, ставали більш різнобічними.

Податки сьогодні є головним інструментом перерозподілу доходів і фінансових ресурсів.

Такий перерозподіл здійснюють державні органи з метою забезпечення засобами тих осіб, підприємств, програм, секторів і сфер економіки, які відчувають потребу в ресурсах, але не в змозі забезпечити її з власних джерел. Іншими словами, податкове регулювання доходів ставить своїм основним завданням зосередження в руках держави грошових коштів, необхідних для вирішення проблем соціального, економічного, науково-технічного розвитку країни, регіону або галузі.

Таким чином, з юридичної точки зору податкові відносини являють собою систему специфічних зобов'язань, в яких однією стороною є держава, а другий - суб'єкт оподаткування (юридична або фізична особа). З економічної точки зору податки являють собою інструмент фіскальної політики і одночасно метод непрямого регулювання економічних процесів на макрорівні. Відповідно, можна виділити два напрямки регулюючої діяльності держави у сфері оподаткування. Одне з них полягає в акумулюванні податкових платежів і формуванні дохідної частини бюджету з метою виконання державою завдань з реалізації суспільних потреб (фіскальна функція держави у сфері оподаткування). Інша полягає в стимулюванні (дестимулювання) за допомогою податкових важелів певних видів економічної діяльності або галузей економіки (регулююча функція держави в сфері оподаткування).

Сукупність стягнутих у державі податків та інших платежів (зборів, мита) утворює податкову систему.

Це поняття охоплює також і звід законів, що регулюють порядок і правила оподаткування, а також структуру і функції державних податкових органів. Податкова система базується на відповідних законодавчих актах держави (наприклад, Закон Російської Федерації «Про основи податкової системи в РФ»), які встановлюють конкретні методи побудови і стягування податків, тобто визначають елементи податків. Податкова система включає також органи збору податків та нагляду за їх внесенням в особі податкової інспекції і податкової поліції.

Для кращого розуміння визначимо деякі поняття елементів податкової системи.

Суб'єкт оподаткування - юридична або фізична особа, яка є платником податку. Існують певні механізми перекладання податкового тягаря і на інших осіб, тому спеціально виділяється таке поняття, як носій податку.

Носій податку - особа, що фактично сплачує податок.

Об'єкт оподаткування - дохід (прибуток), майно (матеріальні ресурси), ціна товару або послуги, додана вартість, на які нараховується податок. В даний час спільною рисою більшості податкових систем є матеріально-грошовий, а не особистісний характер об'єктів оподаткування. Використання як об'єкта оподаткування фізичної особи (подушний податок) втратило своє значення, практично цей вид податку ніде не використовується.

Об'єкт оподаткування не завжди збігається з джерелом справляння податку, тобто доходом, з якого виплачується податок. Нижче буде показано, що різниця між податками, для яких об'єкт і джерело збігаються, і податками, для яких вони відрізняються, може служити кваліфікаційним ознакою при поділі податків за видами.

Податкова ставка (норма оподаткування) - це величина податку на одиницю оподаткування (дохід, майно тощо). Розрізняють граничну ставку, ставку оподаткування додаткової одиниці доходу і середню, співвідношення суми податків до величини доходів. Якщо гранична ставка зростає разом з доходом, то і середня зростає в міру зростання доходів. Податкова ставка, що встановлюється у відсотках до доходу, називається податкової квотою.

Податкова пільга являє собою повне або часткове звільнення від податку. Сукупність податкових ставок і податкових пільг становить податковий режим.

Податкові системи в різних країнах відрізняються за видами податків, рівню податкових ставок і за багатьма іншими параметрами. Податкова система в Росії сформована в її основних рисах восени 1991 року для забезпечення діяльності держави в критичних умовах. За своєю структурою і принципам побудови російська податкова система, що склалася до середини 90-х років, в основному відповідає загальнопоширеним у світовій практиці податковим системам, однак вона недостатньо ефективна і потребує реформування. Цій меті служить Податковий кодекс, в якому мають бути чітко закріплені контури російської податкової системи, відповідної економіці ринкового типу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =