Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія і історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конституційне право зарубіжних країн >
Наступна »
Наталя Володимирівна Кормушкіна. Шпаргалка з конституційного права зарубіжних країн, 2011 - перейти до змісту підручника

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

загрузка...
Конституційне право як галузь права-система внутрішньо узгоджених юридичних норм (правил особливого роду, забезпечуваних державним примусом), які містяться в різних правових актах - конституціях , законах, декретах президента - і регулюють певну групу суспільних відносин (насамперед основи організації суспільства і держави, правового становища особи).

Конституційне право як особлива галузь права в зарубіжних країнах регулює основи зв'язків у відносинах: особистість - колектив - держава - суспільство.

Норми конституційного права - загальнообов'язкові правила, встановлені нормативними правовими актами - законами, указами та ін (або шляхом судового прецеденту, конституційного звичаю).

У конституційному праві домінують відносини субординації (підпорядкування), відносини ж координації (узгодження) застосовуються рідше.

Конституційне право як наука - сукупність різних теорій, навчань, поглядів, гіпотез з питань конституційного права, викладених у книгах, статтях, наукових доповідях.

Внесок у науку внесли:

1) Платон, Аристотель та інші (Греція), Цицерон, Гай та ін (Стародавній Рим);

2) Г. Гроцій, Ш. Л. Монтеск'є, Дж. Локк та ін (Декларація незалежності США 1787 p тощо);

3) У. Беджгот (Великобританія ), Ж. П. Есмен (Франція) - у XIX ст.;

4) Ф. Ардан (Франція), Ф. Снайдер (Канада) та ін - в даний час.

Основні напрямки та школи в сучасній науці конституційного права:

1) радикалістська напрямок - конституційне право розглянуто з позицій класової боротьби і нерідко - з позицій диктатури певного класу або блоку класів;

2) ліберальний напрямок - конституційне право - вираз соціального контракту між різними групами населення, правлячими і керованими;

3) юридична школа (до 20-х рр. .

XX в.) - вивчення держави, її органів, прав людини;

4) політологічна школа (середина XX ст.) - вивчення не стільки норм конституційного права , скільки реальної ролі інститутів державності, політичних інститутів;

5) теологічна школа - дослідження мусульманських юристів, праці пронизані ідеями халіфату - справедливого правління;

6) марксистська школа - представлена ??з позицій класової боротьби і нерідко - з позицій диктатури певного класу або блоку класів.

Конституційне право як навчальна дисципліна - предмет викладання у вищій школі.

У вищих юридичних навчальних закладах вивчаються лише основи чинного конституційного права зарубіжних країн та основи науки про нього, причому мова йде далеко не про всі існуючі державах, навіть в порядку згадувань.

Курс конституційного права зарубіжних країн складається з Загальної та Особливої ??частин. У першій, Загальної, частини вивчаються основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах в узагальненому і порівняльному плані, у другій, Особливої ??- основи конституційного права окремих країн: великих держав світу, представників різних правових систем, деяких сусідів Росії (країн СНД).

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =