Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
Олена Миколаївна Кабкова. Шпаргалка з теорії організації. Вид.: Аллель., 2009 - перейти до змісту підручника

19. ЗАКОН інформованості

загрузка...
Всім організаціям притаманні інформаційні процеси - обмін інформацією між компонентами системи, системою в цілому і навколишнім її середовищем. Не дослідивши інформаційні процеси, неможливо ефективно управляти організацією.

Закон інформованості означає, що ступінь організованості може бути вище тоді, коли є нова інформація і коли ця інформація використана.

Поняття «інформація» означає повідомлення про що-небудь, що передається людьми, тобто інформація - це зменшення невизначеності в результаті отримання повідомлень.

Невизначеність існує тоді, коли через неповноту інформації необхідний вибір з числа можливих альтернатив.

При отриманні додаткової інформації у людини з'являється можливість визначити, до чого призведе здійснення тих чи інших дій, побачити їх кінцевий результат і на цій основі здійснити вибір найбільш раціонального шляху.

Облік вимог закону інформованості при проектуванні і формуванні організації означає, що рівень її організованості буде вище тоді, коли заздалегідь отримана повна інформація про характеристики елементів як потенційних структурних одиницях системи та особливості їхньої поведінки.

При свідомо проведеному сістемообразованія необхідно виділити в якості вихідного матеріалу для наступних побудов елементи зовнішнього середовища, а для цього - навчитися розрізняти їх, зіставляти і сортувати.

Велике значення має інформація для забезпечення нормального функціонування організації в умовах збурюючих впливів як зовнішнього, так і внутрішнього порядку. Завдяки інформаційним процесам система здатна здійснити доцільне взаємодія з оточуючими умовами, координувати і субординувати відносини власних компонентів, спрямовувати їх рух, так само як і рух себе самої до запрограмованої мети, незважаючи на відхиляють впливу.

Здатність системи сприймати корисне і відсікати непотрібне залежить від ступеня інформованості системи, від того, наскільки багатий зафіксований і зберігається системою інформації досвід вирішення проблемних ситуацій, пов'язаних з возмущающими впливами.

Чим різноманітніше, багатостороннє досвід, а відповідно, інформація, в якій цей досвід зафіксований, тим стійкіше система.

Інформація виконує в організації наступні завдання:

- виступає специфічною формою взаємозв'язку, взаємодії компонентів і елементів системи, а також системи в цілому з навколишнім середовищем;

- обслуговує всі рівні, функції управління - від підготовки та прийняття рішень до підбиття підсумків його виконання;

- містить відомості про методи і засоби управління, які потрібно використовувати для забезпечення ефективного функціонування системи , досягнення поставлених цілей;

- є безпосередньою причиною, що визначає вибір системою того чи іншого варіанту поведінки, переведення системи в новий стан, що забезпечує її рух до заданої мети.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =