загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

19.6. Договір фінансової оренди (лізингу)

загрузка...

За договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. У даному випадку орендодавець не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця (ст. 665 ГК РФ). Даний вид договору оренди регулюється не тільки ЦК РФ, але і Федеральним законом від 29 жовтня 1998 р. N 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)".

Договір лізингу є двосторонньо зобов'язуючим, взаємним, консенсуальних, оплатним, строковим.

Лізингодавець (орендодавець) - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу.

Лізингоодержувач (орендар) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і користування.

Лізингоодержувач володіє і користується предметом лізингу в підприємницьких цілях.

Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцем продає йому в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є предметом лізингу.

Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу. Продавець може одночасно виступати в якості лізингоодержувача в межах одного лізингового правовідносини (ст. 4 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)").

Закон виділяє наступні форми лізингу: внутрішній і міжнародний. При внутрішньому лізингу лізингодавець, лізингоодержувач і продавець є резидентами РФ. Лізинг носить міжнародний характер, якщо одна із сторін договору лізингу є нерезидентом РФ (ст. 7 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)").

Форма договору лізингу незалежно від терміну - письмова. У назві договору лізингу визначаються його форма, тип і вид.

Предметом договору лізингу є неспоживна рухомі і нерухомі речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси.

Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення, за винятком продукції військового призначення, лізинг якої здійснюється в відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, Федеральним законом від 19 липня 1998 р. N 114-ФЗ "Про військово-технічне співробітництво Російської Федерації з іноземними державами" в порядку, встановленому Президентом Російської Федерації, та технологічного обладнання іноземного виробництва, лізинг якого здійснюється в порядку , встановленому Президентом Російської Федерації (ст.

3 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)").

Учасники лізингової угоди повинні точно описати предмет лізингу, визначити місце і порядок його передачі.

Договір лізингу має містити такі істотні положення: про переданих лізингоодержувачу правомочиях власника; перелік, обсяг і вартість додаткових послуг, що надаються лізингодавцем; обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зобов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу та майновому розрахунку, а також процедура вилучення (повернення) предмета лізингу (ст. 15 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)").

У імперативній формі законодавство визначає такі основні права та обов'язки учасників лізингу. Лізингодавець зобов'язаний:

1) придбати майно у продавця, зазначеного лізингоодержувачем;

2) повідомити продавця про те, що купується майно призначене для передачі його в лізинг визначеній особі;

3) надати майно в тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу.

По відношенню до лізингодавця лізингоодержувач зобов'язаний:

1) використовувати лізингове майно тільки в підприємницьких цілях відповідно до його призначення та вимог договору лізингу;

2) у порядку і строки, встановлені договором, виробляти лізингові платежі.

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу, до якої входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг, а також дохід лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.

У разі неперерахування лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу їх списання з рахунку лізингоодержувача здійснюється в безспірному порядку шляхом направлення лізингодавцем у банк або іншу кредитну організацію, в яких відкрито рахунок лізингоодержувача , розпорядження на списання з його рахунку грошових коштів у межах сум прострочених лізингових платежів. Безспірне списання грошових коштів може бути оскаржене лізингоодержувачем в суді.

Орендар і орендодавець є солідарними кредиторами продавця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =