Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конституційне право зарубіжних країн >
« Попередня Наступна »
Кудінов О.А.. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: Учебнопрактіческое посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 238 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.9.4. Органи та установи, що сприяють судової влади

загрузка...

Прокуратура. Це орган, функції якого зазвичай укладаються в кримінальному переслідуванні осіб, які вчинили злочинні діяння, у підтримці публічного обвинувачення в суді, часто також у нагляді за законністю попереднього розслідування злочинів і утримання осіб в місцях позбавлення волі. Цим пояснюється те, що до складу конституційних інститутів прокуратура зазвичай не входить: у конституціях демократичних країн рідко можна зустріти її згадка. Її статус регулюється спеціальними законами про її організацію та судово-процесуальним законодавством.

Виходячи з місця прокуратури в системі державних органів, можна виділити чотири групи країн: -

країни, де прокуратура перебуває у складі міністерства юстиції; -

країни, де прокуратура включена до складу суддівського корпусу (магістратури) і знаходиться при судах; -

країни, де прокуратура виділена в окрему систему і підзвітна парламенту; -

країни, де прокуратура взагалі відсутня.

До першої групи країн належать, зокрема, США, Франція, Польща, Японія. Так, в США та Польщі міністр юстиції (в США - Генеральний атторней) - це одночасно і генеральний прокурор. Йому підпорядковані нижчестоящі прокурори (атторнеи), причому в США поряд із системою федеральної прокуратури в кожному штаті діє своя система прокуратури, очолювана генеральним аторнеєм штату і не підпорядкована прокуратурі федеральної. Федеральні прокурори призначаються Прези-1.9. Судова влада Для зауважень дентом за поданням генерального атторнея за порадою і за згодою Сенату.

У штатах прокурорів аналогічним чином призначають губернатори.

У Франції, згідно ордонанси N 58-1270, який містить органічний закон про статус магістратури 1958 р., прокурори перебувають під керівництвом і контролем вищестоящих керівників і підкоряються міністру юстиції; в судовому засіданні їх мова вільна. При Касаційному суді та апеляційних судах діють генеральні прокурори, при трибуналах великого процесу - прокурори республіки.

Примітно, що в Японії, де прокурори мають широкі дискреційними повноваженнями в галузі судового переслідування (можуть, зокрема, за своїм розсудом припиняти справи), поряд із судовим контролем за їх діями існує і громадський: в кожному окрузі з числа виборців за жеребом складається спеціальна комісія з нагляду за прокурорами.

До другої групи країн належать, зокрема, Іспанія, Італія. Так, в Іспанії, відповідно до Закону, 1981 р., яким регулюється органічний статут Прокуратури (Ministerio Fiscal), прокуратура сприяє юстиції в захисті законності, прав громадян і охоронюваного законом поличного інтересу в силу своєї функції або за клопотаннями зацікавлених осіб, а також стежить за дотриманням незалежності трибуналів і домагається перед ними задоволення публічного інтересу. Будучи включена в систему судової влади з функціональною автономією, прокуратура виконує своє завдання відповідно до принципів єдності дій та ієрархічної залежності і, у всякому разі, до принципів законності та неупередженості (imparcialidad, що означає і неналежність до політичних партій).

Органи прокуратури діють при судах аж до провінційного рівня включно. Очолює їх Генеральний прокурор держави, який призначається Королем за поданням Уряду після заслуховування думки Генеральної ради судової влади. В ієрархії судової влади він вважається таким особою після голови Верховного трибуналу.

Третю групу країн утворюють «соціалістичні» і колишні «соціалістичні» країни. У них на прокуратуру поряд із згаданими вище функціями найчастіше покладався так званий загальний нагляд за законністю, об'єктами якого були державні органи (зазвичай починаючи від міністерств і нижче з виключенням представницьких органів), громадські об'єднання, господарські організації, різного роду установи та фізичні особи.

Приклад країни четвертої групи - Великобританія, де прокуратури немає. Генеральний атторней очолює адвокатський корпус, представники якого в необхідних випадках виступають на судових процесах як обвинувачів. Коли ж слухаються особливо важливі кримінальні справи, обвинувачення підтримує спеціальне посадова особа - директор публічних слухань.

Адвокатура. Це об'єднання висококваліфікованих юристів, професійно надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам, включаючи часом і публічно-владні органи і громадські установи. Адвокатура звичайно являє собою суспільний інсти-1.9. Судова влада Для зауважень тут, який іноді наділяється деякими публічними повноваженнями. Конституції вкрай рідко згадують про адвокатуру.

Послуги адвокатів досить дорогі, і законодавство в демократичних країнах зазвичай передбачає пільги малозабезпеченим аж до надання юридичної допомоги повністю за державний рахунок. У деяких країнах є для цього інститут публічних адвокатів (не змішувати з державними адвокатами - найменуванням прокурорів у деяких країнах, наприклад у Німеччині, Хорватії).

Інші органи, що сприяють правосуддю, зазвичай не згадуються конституціями. Їх статус регулюється поточним законодавством. Це, в першу чергу, слідчі органи, а також нотаріат.

Такі основні функції та система побудови судової влади. 1.9. Судова влада Тренувальні завдання Відповідь / Рішення 1. Громадянин США С. В., звинувачений в 1996 р. в скоєнні злочину, зажадав очної ставки зі свідками, які показали проти нього. Суд відмовив йому.

Чи правомірно поступив суд? 2.

Громадянин США Р. Б. в 1998 р. звернувся до суду з цивільним позовом ціною в 35 доларів і при цьому зажадав, щоб його справа розглядалася за участю присяжних.

Чи обгрунтовані претензії Р. Б.? 3.

У 1996 р. громадянин США Д. Г. був притягнутий до відповідальності за тяжкий кримінальний злочин (розбій) за звинуваченням, що виходило від судді штату. На першому ж засіданні суду присяжних адвокат Д. Г. заявив, що судовий процес над його підзахисним є грубим порушенням конституційних прав.

Що послужило підставою для подібної заяви адвоката? 165

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =