Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

19.4. Міжнародні конференції з навколишнього середовища

загрузка...

Історично першим глобальним форумом з питань охорони навколишнього середовища стала згадана вже Стокгольмська конференція ООН 1972 р. по навколишньому середовищі людини. Прийнята на Конференції Декларація принципів не володіє обов'язковою юридичною силою, але більша частина цих принципів або відбила норми звичаєвого права, або стала з часом нормами звичаєвого права. Крім того, ряд таких принципів закріплений в регіональних та в універсальних договорах з охорони навколишнього середовища (принципи про взаємне Непричинні-ванні екологічного збитку, захисту морського середовища від забруднення та ін.)

Якісно новим етапом у галузі охорони навколишнього середовища стала Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, що відбулася в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Конференція розглянула питання сталого економічного розвитку та охорони навколишнього середовища в контексті глобального партнерства різних соціальних груп і верств населення, їх співпраці на різних рівнях, а також необхідності диференційованого підходу з урахуванням специфічних умов і потреб країн з перехідною економікою.

До їх числа були віднесені Росія, а також ряд країн СНД та Східної Європи.

Конференція прийняла Порядок денний на XXI століття, яка визначає дії держав, міжнародних організацій, населення (в тому числі жінок, молоді, корінних народів), їх внесок у вирішення цих проблем.

У Декларації принципів, яка також була прийнята на Конференції, закріплено 27 принципів, спрямованих на досягнення сталого розвитку та орієнтованих на створення рівноправного глобального партнерства допомогою формування нових рівнів співробітництва між державами та основними верствами суспільства. Декларація проголошує право на розвиток, який має здійснюватися таким чином, щоб адекватно задовольнялися потреби нинішнього і майбутніх поколінь.

У наступні п'ять років, що минули після Конференції, ряд принципів, що містяться в Декларації, був включений у велике число як міжнародних, так і національних правових документів: принцип загальної, але диференційованої відповідальності; принцип обережності; принцип «забруднювач платить»; принцип оцінки впливу на навколишнє середовище.

Конференцією прийнято також Заява за принципами для глобального консенсусу щодо раціонального використання, збереження та сталого розвитку всіх типів лісів незалежно від їх географічного положення. (Раніше основна увага приділялася проблемам тропічних лісів.) Тут пропонується враховувати потреби захисту лісів в якості навколишнього та культурного середовища, а також використання дерев та інших форм лісового життя для цілей економічного розвитку. Раціональне використання, збереження і стале використання всіх видів лісів розцінюється як найважливіший фактор економічного і соціального розвитку, охорони навколишнього середовища і підтримки системи життєзабезпечення планети.

У червні 1997 р. відбулася Спеціальна сесія ГА ООН «Ріо +5», на якій були підведені підсумки п'яти років роботи по переходу до сталого розвитку в світі. До цих підсумками відносяться, крім іншого: проведення ООН глобальної Конференції зі сталого розвитку для острівних держав, що розвиваються (1994 р.), розробка проекту конвенції по боротьбі з опустелюванням 1994 р. і проекту конвенції з транскордонним і далеко мігруючих рибним запасам 1995

В рамках ЄЕК ООН групами експертів розробляються проекти керівних принципів поведінки держав (вони переглядаються раз на три роки, виходячи з практики їх реалізації), які потім підлягають схваленню Комітетом з екологічної політики. На підставі Декларації ЄЕК про політику в галузі попередження і боротьби із забрудненням водних ресурсів, включаючи транскордонне забруднення, Декларації ЄЕК про політику в галузі раціонального використання водних ресурсів, Принципів співробітництва в галузі транскордонних вод ЄЕК, Хартії раціонального використання підземних вод ЄЕК та Кодексу поведінки при аварійному забрудненні транскордонних внутрішніх вод розроблена і прийнята Європейська конвенція про захист та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =