Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

19.3. Позабюджетні фонди

загрузка...
Паралельно з державним і місцевим бюджетом використовуються й інші форми використання грошових ресурсів. Один з таких шляхів - створення позабюджетних фондів. Державний бюджет багато в чому сприяє мобільності коштів, при необхідності їх можна перерозподіляти на різні види витрат. Для того щоб при такому перерозподілі коштів менше страждали соціальні потреби, тобто не відбувалося зменшення витрат на життєво важливі потреби держави, в умовах переходу до ринкової економіки в Росії були утворені спеціальні позабюджетні фонди конкретного призначення.

Цільові фонди - це вотчина держави, вони перебувають у віданні державних органів влади, порядок їх формування та функціонування регламентується державою, а джерела формування фондів зумовлюються характером і масштабністю завдань, для реалізації яких вони створюються, а також економічним і соціальним становищем країни. У цьому зв'язку очевидно, що позабюджетні фонди - це особлива форма використання фінансових ресурсів, залучених для фінансування різних державних витрат крім бюджету. Залежно від цільового призначення позабюджетні фонди діляться на економічні та соціальні, а з урахуванням рівня управління вони можуть бути державними і регіональними.

Основними позабюджетними фондами в сучасних умовах є: Фонд державного страхування; Пенсійного фонду; Державний фонд зайнятості населення; Фонд охорони здоров'я; дорожні фонди; інші позабюджетні фонди.

Фонд державного соціального страхування організований для виплати різних допомог: по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, на поховання, для фінансування санаторно-курортного обслуговування, для матеріального забезпечення діяльності профспілок, спрямованої на захист інтересів працівників.

Основна частка витрат цього фонду - виплата різних допомог. Створюється фонд страховим методом за обов'язкової участі коштів підприємств та організацій різних форм власності, а також осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю. Джерелами коштів виступають страхові внески підприємств і організацій, надходження за путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, інші доходи, а в деяких випадках - і кошти державного бюджету. Величина внесків підприємств і організацій визначається відповідно до встановленого тарифу у вигляді відсотка від чисельного фонду заробітної плати робітників і службовців.

Пенсійний фонд виступає як фінансова та організаційна структура, виділена спеціально для обслуговування пенсіонерів. Таким чином, цей фонд можна представити як орган державного управління фінансами пенсійного забезпечення. Даний фонд займається формуванням, акумулюванням коштів для виплати пенсій та допомог на дітей, а також фінансування організацій, що допомагають пенсіонерам і дітям. Він бере участь на довготривалій основі у здійсненні соціальної підтримки населення.

Основними прибутковими статтями Пенсійного фонду є: страхові внески підприємств і організацій, що виступають у якості роботодавців; страхові внески громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю; обов'язкові страхові внески громадян. У ряді випадків до Пенсійного фонду залучаються кошти з республіканського бюджету, призначені для виплати державних пенсій, допомог військовим і іншим громадянам, прирівняним до них, а також виплати компенсацій у зв'язку зі зміною вартості життя і зростанням заробітної плати. У фонд можуть надходити добровільні внески громадян, підприємств, і громадських організацій, а також доходи від комерційних і фінансово-кредитних операцій, здійснюваних самим фондом.

Розміри внесків до цього фонду визначаються щорічно парламентом за поданням правління фонду.

Тариф для розрахунку відрахувань до Пенсійного фонду від нарахованої заробітної плати встановлюється, як згадувалося вище, у відсотках, а в заробітну плату включаються всі види заробітків, одержуваних працівниками.

Державний фонд зайнятості населення акумулює кошти, необхідні для матеріальної підтримки осіб, у яких з'явилася небезпека втрати або відсутності роботи, а також для їх навчання іншій спеціальності. В умовах переходу до ринкової економіки зникла державна гарантія надання робочих місць відповідно з професійною підготовкою і освітою працівників. Але держава не зняло з себе відповідальності за отримання громадянами робочого місця і за забезпечення права на працю і вільний вибір професії. У Російській Федерації в 1991 році був прийнятий Закон «Про зайнятість населення». У цьому законі вказано механізм регулювання зайнятості та заходи соціального захисту, а також принципи виплати допомоги безробітним. Фонд зайнятості створюється на республіканському та територіальному рівнях, що забезпечує можливість оперативного вирішення всіх питань, пов'язаних з проведенням заходів щодо забезпечення зайнятості.

251

Фонд формується за рахунок обов'язкових відрахувань роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітків працівників у межах загальної суми стягнутих податків, а також з використанням засобів республіканських і місцевих бюджетів. Можуть також надходити до фонду та добровільні внески російських та іноземних підприємств, громадських організацій і громадян, а також деякі інші джерела. Витрачання ж коштів здійснюється з урахуванням тих завдань, які необхідно вирішувати, щоб забезпечити працевлаштування вивільнюваних у процесі становлення ринкової економіки трудових ресурсів. Зокрема, гроші спрямовуються на працевлаштування громадян, які не мають роботи, на професійну орієнтацію, на навчання, на організацію громадських робіт, на тимчасові допомоги з безробіття, а також стипендії навчаються.

Фонд охорони здоров'я, створений в 1993 році в Російській Федерації, призначений для фінансування цільових програм, наукових досліджень, підготовки кадрів, надання медичної допомоги при масових захворюваннях. Фонд формується за рахунок коштів державного бюджету, державних і громадських організацій, підприємств, населення, внесків і пожертвувань, доходів від цінних паперів, кредитів.

Дорожні фонди були утворені в 1992 році. Основним завданням їх є будівництво та обслуговування автомобільних доріг. Джерелом коштів цих фондів виступають податок з користувачів автодоріг, податок з власників транспортних засобів, податок на придбання автотранспортних засобів.

Крім перерахованих можуть бути сформовані й інші фонди в залежності від завдань, що стоять перед економікою. Фонди, які виконали своє призначення, скасовуються.

Позабюджетні фонди впливають на процес виробництва, прискорюючи або сповільнюючи його залежно від обсягів фінансової допомоги, субсидій або наданих кредитів, сприяють наданню соціальних послуг населенню шляхом виплати допомог, пенсій, розширення обсягу колективних послуг.

Кошти позабюджетних фондів допомагають фінансувати природоохоронні заходи. В цілому, кажучи про напрямки витрачання коштів позабюджетних фондів, необхідно виділити поряд з фінансуванням основної діяльності засновницький діяльність, інвестування в цінні папери. Найчастіше позабюджетні фонди за основними напрямами своєї діяльності звільняються від сплати податків, державних і митних зборів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =