Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

19.2.7. Методологія технічного та програмного забезпечення ІТ і ІС в управлінні організацією

загрузка...
До технічного забезпечення ІС відноситься наступний перелік засобів:

? пристрої збору, обробки, накопичення, передачі та виведення інформації;

? пристрої передачі даних і канали зв'язку;

? комп'ютери різних модифікацій;

? оргтехніка, пристрої автоматичного знімання інформації;

? експлуатаційні матеріали;

? документація на технічні засоби і техпроцеси.

До теперішнього часу склалося три форми організації технічного забезпечення: централізована, децентралізована, змішана (централізована з елементами децентралізації).

Залежно від рівня розв'язуваних завдань для ІТ основною технічною базою можуть бути:

? комп'ютер (персональний, переносний, сервер, суперкомп'ютер та ін);

? локальна обчислювальна мережа;

? глобальна мережа Інтернет.

Особливості структури ІС, а також обчислювальні особливості розв'язуваних в управлінні організацією завдань, роль і місце ІС та ІТ визначають ряд загальних вимог до використовуваних технічних засобів. Такими вимогами є організаційно-економічні, організаційно-технічні, конструктивні та експлуатаційні.

Організаційно-технічні вимоги:

? технічні засоби повинні бути сумісні (кодування, програми, технічні параметри);

? пропускна здатність ТЗ на всіх фазах і рівнях обробки інформації повинна забезпечувати своєчасне та якісне вирішення завдань управління;

? організація функціонування ТС повинна передбачати оптимальне умова використання продуктивності пристроїв;

? ТС повинні забезпечувати отримання юридичного підтвердження відповідальності посадових осіб;

? ТС повинні володіти достатньою надійністю в роботі.

Конструктивні та експлуатаційні вимоги:

? побудова комплексу ТЗ необхідно базувати на використанні уніфікованих пристроїв, складальних одиниць, блоків серійно випускаються підприємством-виробником;

? ТС повинні бути прості і надійні в експлуатації, і відповідати сучасним вимогам ергономіки і технічної естетики.

Математичне та програмне забезпечення ІС та ІТ являє собою комплекс математичних моделей, методів, алгоритмів і програм призначених для реалізації цілей і завдань ІС та (або) ІТ.

При цьому до складу програмного забезпечення входять два класи програмних продуктів:

? програми для вирішення типових завдань обробки інформації, а також управління процесом обробки;

? спеціальних програм для забезпечення функціонування даної ІС враховують специфіку виробничого об'єкта.

Особливий інтерес на даний момент викликають інформаційні інтегровані системи, що отримали назву ERP-систем (Enterprise Resources Planning? Планування ресурсів корпорації). Впровадження таких систем дозволяє організовувати бізнес-процеси більш ефективно і з більш вираженою орієнтацією на клієнтів.

Це значною мірою забезпечує перевагу в конкурентній боротьбі. Пріоритетом застосування ERP-систем в практиці управління є можливість втілення стратегічних та оперативних рішень керівників верхнього рівня підприємства в конкретних цільових установках для кожного його структурного підрозділу з урахуванням оптимізації параметрів рішень.

У табл. 19.2 наведена деяка класифікована номенклатура інформаційних систем, які в даний час пропонуються російським підприємствам.

Таблиця 19.

2

Інформаційні системи управління підприємством

У табл. 19.3 представлені певні категорії систем, що обслуговують кожен рівень управління в організації:

? стратегічний рівень? вище керівництво;

? управлінський рівень? менеджери середньої ланки;

? рівень знань? працівники розумової праці, пов'язані з базами даних і базами знань;

? експлуатаційний рівень? керуючі операціями.

Таблиця 19.3

Інформаційні системи, що обслуговують різні рівні управління в організації

Системи діалогової обробки запитів (TPS) є основними діловими системами, які обслуговують експлуатаційний рівень організації. Система діалогової обробки запитів? комп'ютеризована система, яка виконує і розраховує рутинні транзакції, необхідні для проведення бізнесу. Приклади? комерційні розрахунки продажів, системи бронювання місць у готелі, платіжна відомість, зберігання звітів службовців і відвантаження.

Системи роботи знання (KWS) і системи автоматизації діловодства (ОAS) обслуговують інформаційні потреби на рівні знань організації. Системи роботи знання допомагають працівникам знання, в той час як системи автоматизації діловодства, насамперед, допомагають обробникам даних.

Керуючі інформаційні системи (MIS) обслуговують управлінський рівень організації, забезпечуючи менеджерів доповідями, в деяких випадках з інтерактивним доступом до поточної роботи організації та історичним звітів. Зазвичай вони орієнтуються майже виключно на внутрішні, що не відносяться до навколишнього середовища результати. MIS, насамперед, обслуговують функції планування, управління та прийняття рішень на управлінському рівні. MIS підсумовують результати і доповідають щодо основних дій компанії, MIS зазвичай обслуговують менеджерів, зацікавлених у щотижневих, щомісячних та щорічних результатах. Ці системи взагалі негибки і мають трохи аналітичних можливостей. Більшість MIS використовують просту усталену практику типу резюме і порівняння в протилежність складним математичним моделям і статистичним методам.

Системи підтримки прийняття рішень (DSS) допомагають прийняттю рішень управління, об'єднуючи дані, складні аналітичні моделі і зручне для користувача програмне забезпечення в єдину потужну систему, яка може підтримувати слабоструктурированное і не структуроване прийняття рішень. DSS перебувають під управлінням користувача від початку до реалізації і використовуються щодня.

Старші менеджери використовують клас інформаційних систем, названих виконавчими системами підтримки прийняття рішень (ESS), які обслуговують стратегічний рівень організації. Вони орієнтовані на неструктурні рішення і проводять системний аналіз навколишнього середовища краще, ніж будь-які прикладні та специфічні системи. ESS розроблені, щоб включити дані щодо зовнішніх результатів типу нових податкових законів або конкурентів, але вони також вибирають сумарні дані з внутрішніх MIS і DSS. Вони фільтрують, стискають і виявляють критичні дані, скорочуючи час і зусилля, необхідні, щоб отримати інформацію, корисну для керівників. ESS використовують найбільш просунуте графічне програмне забезпечення і можуть поставляти графіки і дані з багатьох джерел негайно в офіс старшого менеджера або в зал засідань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =