Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

19.2.6. Методологія інформаційного забезпечення ІТ і ІС в управлінні організацією

загрузка...
Інформаційні системи та інформаційні технології в процесі управління організацією розглядаються з єдиної позиції? використання їх можливостей для підвищення ефективності праці працівників зайнятих в інформаційній сфері виробництва та підтримки прийняття рішень в організації (фірмі).

Інформаційна система? як взаємопов'язана сукупність програмно-технічних засобів, методів і персоналу забезпечує збір, зберігання, обробку, пошук і видачу інформації, необхідної для ефективного функціонування виробничої системи.

Функціонування будь-якої інформаційної системи відбувається на основі процесів використання орієнтованих на дану систему інформаційних технологій. Слід зазначити, що інформаційні технології можуть здійснюватися і поза сферою інформаційної системи. При розробці інформаційних систем та інформаційних технологій враховуються деякі загальні вимоги:

? мінімізація витрат на збір, формування, обробку та передачу інформації;

? зручність кодування, яке є важливим фактором надійності передачі і, отже, достовірності інформації, а також прискорення її передачі та обробки;

? лаконічність і висока насиченість.

Ці властивості забезпечують, з одного боку, підвищення цінності інформації, з іншого боку? прискорення її доставки та обробки;

? своєчасність надходження до споживачів. Уповільнення в надходженні інформації значно знижують, а іноді й зводять до нуля її цінність для здійснення управління, знижують ефективність рішень керівників і функцій виконавців, порушують ритм функціонування системи управління;

? цінність (корисність) для здійснення процесів управління і достовірність. Не тільки неправильна, помилкова інформація (дезінформація), але і зайва, надмірно докладна інформація можуть негативно позначатися на процесах управління, викликаючи ускладнені структури і збільшення трудових витрат управлінського персоналу (СППР) і непродуктивні витрати часу роботи ІТ та середу інформаційної системи.

Реалізація наведених вимог до інформаційного забезпечення вимагає розгляду з єдиних позицій наступних методичних підходів:

? побудова схеми інформаційних потоків, що дозволяють виявити обсяги інформації, їх напрямок і структуру;

? забезпечення порівнянності показників різних сфер виробництва з урахуванням вимог стандартів усіх рівнів;

? використання методики побудови баз даних, що дозволяє створити концептуальну інформаційно-логічну модель, що відбиває взаємозв'язок інформації, т.

е. інформаційну модель керованого об'єкта.

Проектування інформаційного забезпечення інформаційних систем та інформаційних технологій грунтується в першу чергу на розумінні завдань прийняття рішень, які вони покликані обслуговувати.

Інформаційне забезпечення володіє розвиненою багаторівневою структурою і повинно здійснювати зв'язки як між різними вузлами усередині системи, так і з великим числом зовнішніх організацій. Це вимагає створення спеціальних методів узгодження інформаційного забезпечення різних рівнів, розробки системи зв'язків між ними, а так само спеціальних класифікаторів.

Більшість завдань, що реалізуються в ІС, характеризуються великими обсягами оброблюваної інформації та логічним характером її обробки.

Одним з важливих принципів організації інформаційного забезпечення є одноразовий введення даних і багаторазове їх використання, агрегація і фільтрація даних, залежність ступеня агрегування від рівня прийняття рішень. При розробці плану управління, послідовності інформаційних актів, їх взаємної ефективності необхідно враховувати деякі властивості інформації. Ці властивості полягають у тому, що результат спільних інформаційних впливів Д1, Д2, Д3, ... на систему НЕ дорівнює сумі результатів тих же впливів, реалізованих порізно.

Чи не коммутативность інформації полягає в тому, що результат інформаційних впливів Д1, Д2, Д3, ... на систему, як правило, відрізняється від результату тих же впливів, здійснюваних в іншій часовій послідовності.

Чи не асоціативність виявляється в тому, що інформаційні дії Д1, Д2, Д3, ... призводять до іншого результату, ніж впливу Д1, Д4, де Д4 є деяке вплив, обумовлене спільним використанням Д2, Д3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =