загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд -менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик- менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

19.2.3. Інформаційні потоки в управлінні

загрузка...
Потоки інформації являють собою сукупність повідомлень, об'єктивно відображають розвиток господарських процесів, які передаються по каналах зв'язку для здійснення управління. Потоки можуть бути прямими (від керуючої підсистеми до керованої підсистемі) і зворотними (від керуючої підсистеми до підсистеми).

Цінність інформації визначається комплексним імовірнісним показником в часі Р (t) як функцією ймовірностей своєчасного надходження інформації Рс, її повноти Рп та достовірності Рд:

Р (t)? Рс? Рп? Рд.

Таким чином, необхідно домагатися своєчасного надходження корисної інформації, але без її перенасичення. Все це збагатить прийняття рішення, дозволяючи прийняти його швидко і ефективно.

Ключове значення грає корисність (релевантність) потоків інформації, що розділяється ключовими ознаками, представленим на рис. 19.8.

Рис. 19.8. Класифікація потоків інформації

Збільшуються обсяги потоків інформації відіграють суперечливу роль.

З одного боку, чим більше обсяг інформації, тим більше можливість пошуку корисної її частини для прийняття рішення. З іншого боку, згідно зі статистичними дослідженнями двократне зростання обсягу інформації (тобто збільшення на 100%) супроводжується зростанням корисної її частини не більше ніж на 20%. Це означає, що 80% додаткової інформації не носить корисний характер. У зазначених умовах величезне значення відіграє пошук ефективних алгоритмів виділення із загального потоку інформації корисної її частини для прийняття раціональних управлінських рішень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =