Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

19.2.2. Інформаційні процеси в управлінні

загрузка...
Підприємство? як штучна система створена із заданою метою функціонування повинно забезпечувати протікання певних матеріально-енергетичних процесів. Разом з тим ці процеси в свою чергу можуть здійснюватися на основі систематизованих процесів передачі, переробки та подання інформації як у вузли управління, в яких здійснюється прийняття рішення, так і виконавчі механізми, що реалізують інформацію ухвалення рішення у заходах, спрямованих на досягнення цілей управління.

Системою управління всі інформаційні процеси значущі для забезпечення виробничої діяльності об'єднуються, взаємодіючи в єдине ціле. Інформаційний процес? це пов'язана сукупність інформаційних операцій, здійснюваних певними перетворювачами (людьми, машинами, алгоритмами).

Результатом інформаційного процесу є: або інформація більш змістовного рівня, або та ж інформація в новому середовищі відображення.

Управління виробництвом? вибір переліку певних допустимих заходів здійснюваний з урахуванням інформації, що відображається в ході перебігу інформаційних процесів.

Описана ієрархія інформаційних елементів управління виробничим процесом в інформаційному аспекті представлена ??на рис. 19.2.

Рис. 19.2. Ієрархія інформаційних елементів управління

У табл. 19.1 наведено перелік інформаційних операцій, які можуть включатися в ті чи інші інформаційні процеси.

Таблиця 19.1

Операції інформаційних процесів

Структурно інформаційний процес описується через відносини між складовими його елементами? даними.

Залежно від рівня деталізації інформаційними елементами можуть служити інформаційні операції або інформаційні процеси. Відносини між елементами описують інформаційної схемою, що представляє собою логічно впорядкований набір інформаційних елементів. Така схема може бути виражена у вигляді графа, вершини якого означають інформаційні елементи, а дуги? інформаційні потоки є вхідними для одних і вихідними для інших інформаційних елементів. Структури інформаційних схем різних інформаційних процесів можуть значно відрізнятися, однак можна вказати кілька типових структур:

Послідовна структура (рис. 19.3) де в кожній точці процесу обробляється одне і те ж за змістом дане, такі структури мають місце при операціях дизайну над даними;

Збіжна структура (рис. 19.4) коли відбувається поступово з кожною операцією додавання та узагальнення даних;

розходиться структура (рис. 19.5) тут здійснюється розщеплення даних по ходу обробки;

Структура з повтореннями (реверсом) (рис. 19.6) застосовується при поверненні на доопрацювання одних і тих же даних;

агрегує структура (рис. 19.7) застосовується при передачі і одночасної обробці даних з нижніх рівнів на верхні рівні управління.

Рис. 19.3. Послідовна структура обробки даних

Рис. 19.4. Сходящаяся структура обробки даних

Рис. 19.5. Розходиться структура обробки даних

Рис. 19.6. Структура з повторенням (реверсом) обробки даних

Рис. 19.7. Агрегована структура обробки даних

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =