Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

19.1. Інвестиції та їх класифікація

загрузка...
Інвестиції - кошти (грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, що мають грошову оцінку), що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.

Види інвестицій:

- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно;

- майнові права, пов'язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованого (ноу-хау);

- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права.

Об'єкти інвестиційної діяльності:

- інвестиції в будівлі і споруди, а також будь-які види машин і устаткування з терміном служби більше 1 року;

- інвестиції у фізичні (матеріальні) активи. Під фізичними активами розуміються виробничі грошові активи, під грошовими - права на одержання грошових сум від інших фізичних і юридичних осіб тощо;

183

- інвестиції в нематеріальні активи. Під нематеріальними активами розуміються патенти, ліцензії, ноу-хау, науково-технічні та проектно-конструкторські роботи у вигляді документації, програмні засоби тощо

Вкладення коштів у матеріальні та нематеріальні активи частіше називають реальними інвестиціями, інвестиції в грошові активи-фінансовими (портфельними).

Характер участі в інвестуванні:

- прямий - безпосередня участь інвестора у виборі об'єктів інвестування та вкладення коштів;

- непрямий (непрямий ) - участь через різного роду фінансових посередників (інвестиційні фонди і компанії), які акумулюють і розміщують фінансові кошти на свій розсуд найбільш ефективним чином.

Форми власності:

- приватні інвестиції - вкладення коштів фізичними та юридичними особами;

- державні інвестиції здійснюють центральні та місцеві органи влади та управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів.

Регіональні аспекти:

- внутрішні, або вкладення суб'єктів господарської діяльності даного регіону, держави;

- іноземні вкладення, здійснювані суб'єктами іноземних держав;

- спільні вкладення, здійснювані суб'єктами даної країни та іноземних держав.

Період інвестування:

- короткостроковий - вкладення капіталу на період не більше 1 року;

- довгостроковий - вкладення капіталу на період понад 1 року. Ступінь ризику:

- безризикові - у ряді країн вкладення в державні короткострокові облігації (ДКО) вважаються безпечними, а дохід по них визначає безпечну ставку, що використовується при оцінці вкладів як точку відліку інвестиційного ризику;

- ризикові - ступінь ризику (невизначеності) залежить від таких факторів, як час, об'єкт вкладення і т.п.

Вкладення інвестицій у створення, реконструкцію і модернізацію основних фондів прийнято називати капітальним будівництвом.

184

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =